Vés al contingut

Suport a la recerca

Les Core facilities ofereixen solucions avantguardistes específiques per a totes les necessitats sorgides durant el procés de recerca biomèdica. Cada unitat està liderada per un responsable encarregat de la gestió diària de les activitats, l’avaluació de la qualitat del servei i el tracte amb els clients.

congelador biobanc
Biobanc

El Biobanc emmagatzema mostres biològiques d'origen humà amb l'objectiu de posar a disposició de la comunitat científica el material biològic necessari per a la investigació en unes òptimes condicions que assegurin la competitivitat i excel·lència de la recerca.

Veure més
Laboratori
Catàleg de mostres

El catàleg del Biobanc Hospital Universitari Vall d’Hebron conté informació de les mostres agrupades en funció de la malaltia. Va ser creat per a donar visibilitat a les mostres donades per a la recerca, afavorint la cerca de les mateixes de forma més accessible i transparent.

Preserva en tot moment els drets dels donants.

Veure el catàleg
biobanc_idp_808
Col·leccions

Les mostres del Biobanc Hospital Universitari Vall d’Hebron van ser obtingudes per a impulsar la recerca Biomèdica de diferents malalties i buscar possibles tractaments per a aquestes.

Les mostres es van obtenir en compliment de l'estàndard de qualitat ISO 9001:2015.

Veure les col·leccions
estabulari-3
Servei d'Animal de Laboratori (LAS)

La investigació i la docència vinculades a l'ús d'animals d'experimentació se centralitzen en el LAS (Servei d'Animal de Laboratori), una instal·lació d'última generació que inclou una plataforma d'imatge preclínica i que ocupa una superfície total de 1.347 m2 per al manteniment, cura i benestar dels animals d'experimentació.

Veure més
quirofan-esu
Unitat de Cirurgia Experimental (ESU)

Presta el suport necessari per a una varietat d'activitats docents: des de les bàsiques dirigides a la formació de residents o formació continuada, fins al training especialitzat en tècniques innovadores d'alt nivell tecnològic.

Veure més
ceic-8
Plataforma d'Organització d'Investigació Universitària (ARO)

Té l’objectiu d’ajudar a investigadors i promotors a desenvolupar projectes de recerca clínica al Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus. Ofereix un paquet complet per a gestionar de principi a fi les activitats necessàries per dur a terme assajos (des de la fase I fins a la IV) i estudis clínics.

Veure més
UAT-11
Unitat d'Alta Tecnologia (UAT)

És un recurs essencial preclínic del VHIR que proporciona als investigadors equipament d'última generació i assessorament tècnic especialitzat, oferint diferents serveis en les seves cinc plataformes: Genòmica, Citometria, Diagnòstic molecular, Metabolòmica i Microscòpia.

Veure més
ueb-dades-blanc
Unitat d'Estadística i Bioinformàtica (UEB)

La seva missió és proporcionar assessorament expert, serveis i formació per a la investigació clínica i biomèdica en les àrees d’estadística i bioinformàtica principalment. S'organitza entres plataformes: Bioestadística, Bioinformàtica i Projectes de “Ciència de Dades”.

Veure més
USIC
Unitat de Suport a la Investigació Clínica (USIC)

És la Unitat encarregada de donar suport assistencial al desenvolupament de la investigació clínica de l'entorn Vall d’Hebron, tant per a assaigs clínics com a altres projectes de recerca, posant a disposició dels usuaris consultoris mèdics, suport d'infermeria i un laboratori de processament de mostres.

Veure més
Laboratori-FVPR
Validació Funcional i Investigació Preclínica (FVPR)

Està formada per tres plataformes tecnològiques: la Secció d'Experimentació in vitro i la Secció d'Experimentació in vivo i la Secció d'Histologia Preclínica.

La seva finalitat és oferir a la indústria i altres grups de recerca un conjunt integrat de serveis per testar noves aplicacions biomèdiques que poden estar basades en la nanotecnologia, ja siguin per al tractament de malalties específiques o per a noves aplicacions en diagnòstic i imatge.

Veure més

Tarifes

En aquests documents trobaràs totes les tarifes de les unitats de suport a la recerca del VHIR, així com de serveis generals.

Icona fitxers

Tarifes Core Facilities actuals

PDF 0.57 MB

Icona fitxers

Tarifes Core Facilities 2023

PDF 0.57 MB

Icona fitxers

Tarifes de validació funcional & recerca preclínica actuals (Histologia / In vivo)

PDF 0.44 MB

Icona fitxers

Tarifes de validació funcional & recerca preclínica actuals (In vitro)

PDF 0.33 MB

Icona fitxers

Tarifes de Criopreservació en Nitrogen

PDF 0.95 MB

Icona fitxers

Tarifes de Criopreservació en Nitrogen 2017

PDF 0.15 MB

Icona fitxers

Tarifes SIMOA HD1

PDF 0.44 MB

Icona fitxers

Tarifes Servei de Farmàcia per a assaigs de promoció Interna amb finançament públic

PDF 0.3 MB