Vés al contingut

Pla estratègic 2021-2025: La recerca d’avui, la salut del demà

El nou Pla Estratègic 2021-2025 de l’Institut de Recerca de Vall d’Hebron defineix les línies generals d’actuació en recerca i en transferència de coneixement per tal d’afrontar els nous reptes i necessitats de futur dels propers anys.

Aquesta estratègia s’alinea amb les polítiques de recerca i innovació tant del seus Patrons, molt en particular amb la de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, com amb les polítiques a nivell nacional, estatal i europees, tenint com a objectiu aconseguir un equilibri entre servei públic i centre de recerca innovador, en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS 2030).

Misió

Som una institució que promou, desenvolupa i transfereix la recerca de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. A través del lideratge internacional i l’excel·lència de la nostra recerca, millorem la salut i la qualitat de vida de les persones.

Visió

Volem que la recerca de Vall d’Hebron sigui un motor de transformació: creant un impacte en la salut i qualitat de vida dels pacients i la societat, generant riquesa social i econòmica de forma responsable i sostenible, i esdevenint un referent global dels nous ecosistemes de salut.

Consulta amb pacient
Els nostres valors

Som una institució compromesa amb els nostres pacients i professionals. L'ètica, la integritat, el compromís i la transparència són la base de les nostres accions, amb la voluntat que la nostra recerca i els resultats que se’n deriven tinguin un impacte rellevant tant a nivell social com econòmic i ambiental.

reunio office predocs
Els nostres valors

Tenim vocació de lideratge i l’ambició de ser agents transformadors de l’entorn tant a nivell local i global, alhora que el nostre esperit és col·laboratiu i integrador.

Grup Reunió VHIR
Els nostres valors

Som una institució inclusiva. Les aliances, pacients i la societat són eixos d’actuació preferents.

laboratori treballant
Els nostres valors

Afrontem els reptes de la nostra tasca diària amb rigor, agilitat i efectivitat.

La recerca d'avui, la salut del demà

En aquest nou pla estratègic, després del lema hi hem inclòs l’afegitó “Inspiring by doing”, amb la voluntat de ser inspiradors a mesura que anem implementant la nostra estratègia.

4 perspectives i 12 línies estratègiques

Mapa Pla Estratègic

Accedeix al Pla Estràtegic complet

Coneix les línies generals d’actuació en recerca i en transferència de coneixement del VHIR per tal d’afrontar els nous reptes i necessitats de futur dels propers anys.