Vés al contingut

Models de contracte

Assaig clínic

Assaig clínic amb producte sanitari 

  • Contracte assaig clínic amb producte sanitari VHIR (versió en castellà / anglès).
  • Contracte assaig clínic amb producte sanitari VHIO (versió en castellà / anglès).
  • Contracte investigació clínica amb producte sanitari VHIR (versió en castellà / anglès).
  • Contracte investigació clínica amb producte sanitari VHIO (versió en castellà / anglès).

Estudi observacional amb medicaments per a ús humà

  • Estudis observacionals amb medicaments d'ús humà VHIR (versió en castellà / anglès).
  • Estudis observacionals amb medicaments d'ús humà VHIO (versió en castellà / anglès).

Addenda

  • Addenda contracte assaig clínic amb productes sanitaris VHIO - VHIR (versió en castellà / anglès).
  • Addenda contracte assaig clínic amb productes sanitaris VHIR (versió en castellà / anglès).

Idoneïtat de les instal·lacions

  • Model d'idoneïtat de les instal·lacions (versió en castellà). 

Memòria econòmica

Subvenció de tarifa administrativa i de gestió

  • Model de sol·licitud de subvenció de tarifa administrativa i de gestió (versió en castellà).