Vés al contingut

Models de contracte

Assaig clínic amb medicament

  • Contracte assaig clínic VHIR amb medicament  (versió en castellà / anglès).
  • Contracte assaig clínic VHIO amb medicament (versió en castellà / anglès).

Assaig clínic amb producte sanitari 

  • Contracte investigació clínica amb producte sanitari VHIR (versió en castellà / anglès).
  • Contracte investigació clínica amb producte sanitari VHIO (versió en castellà / anglès).

Estudi observacional amb medicaments per a ús humà

  • Estudis observacionals amb medicaments d'ús humà VHIR (versió en castellà / anglès).
  • Estudis observacionals amb medicaments d'ús humà VHIO (versió en castellà / anglès).

Addenda

Idoneïtat de les instal·lacions

Memòria econòmica

Subvenció de tarifa administrativa i de gestió

  • Model de sol·licitud de subvenció de tarifa administrativa i de gestió (versió en castellà).