Vés al contingut

Recerca i Innovació Responsable

En els darrers anys, el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) ha impulsat la Recerca i Innovació Responsable (RRI) amb diferents accions, però, igual que aquesta s’emmarca de manera transversal en el nou programa marc per a la recerca i la innovació de la Comissió Europea 2021-2027, Horizon Europe, el nou Pla Estratègic de la Recerca del Vall d’Hebron vol impregnar aquest concepte en moltes de les línies estratègiques de manera transversal. 

Què és la recerca i innovació responsable?

La recerca i innovació responsable (RRI, per les sigles en anglès de Responsible Research & Innovation) és una perspectiva que implica una aproximació conjunta de tots els actors implicats en la recerca i la innovació. El seu objectiu és alinear processos i resultats per tal de generar una recerca transformadora i amb impacte real en la salut de les persones i l’entorn econòmic.

En els diferents programes marc de recerca europeus, s’han anat implementant cada vegada més els sis pilars fonamentals de l’RRI: 

 • Participació ciutadana. Vol reunir la major diversitat possible d'actors per tal d’afavorir una recerca i innovació més inclusives, i poder atorgar un paper més rellevant a la societat en totes les fases de la recerca i la innovació.
 • Igualtat de gènere. Busca integrar la dimensió de gènere en el contingut de la R+D+I, a la vegada que aborda la infrarepresentació de les dones. Això també implica promoure l’equilibri de gènere a les institucions i els grups de recerca, així com en la presa de decisions.
 • Educació científica. Treballa per tal que tant els futurs responsables de la recerca com els altres actors socials tinguin les eines adequades i els coneixements necessaris per a prendre les millors decisions i poder participar plenament en el procés d’R+D+I, aspecte essencial per a permetre un futur diàleg sostingut entre ambdues parts.
 • Accés obert. Estableix que l’RRI ha de ser accessible i transparent, i promou que els resultats de la recerca finançada amb fons públics, siguin les publicacions o les dades que se’n deriven, estiguin disponibles de manera gratuïta.
 • Ètica. Exigeix que la recerca i la innovació respectin els drets fonamentals i els més alts estàndards ètics per a garantir que els resultats que se’n derivin siguin acceptables i rellevants per a la societat.
 • Governança. Fa referència a la responsabilitat de les institucions a l’hora de prevenir desenvolupaments d’R+D+I nocius o poc ètics, així com d’implementar una estructura organitzativa que tingui en compte els principis de l’RRI.

RRI al Vall d'Hebron Institut de Recerca

La implementació de la cultura d’RRI en el nou pla estratègic s’ha conceptualitzat en forma de l’RRI Task Force, en la qual cadascuna de les sis dimensions de l’RRI estarà representada per un grup de treball específic sota el lideratge de dos co-coordinadors (un de perfil investigador i un pertanyent a l’estructura de suport a la recerca) que treballaran perquè la nostra recerca, la transferència de coneixement i la cultura emprenedora dels nostres professionals en el marc de l’RRI vagi dirigida a la creació d’impacte i generació de riquesa tant a nivell de salut i qualitat de vida com social i econòmic, de forma tangible, avaluada, contrastada i alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible 2030 (ODS 2030).

Els objectius generals d’aquests grups de treball són els següents:

 • Organitzar la governança i la manera de treballar del VHIR mitjançant una estructura flexible, àgil i coordinada que segueixi els principis de l’RRI a la nostra institució.
 • Promoure un ambient col·laboratiu que constitueixi la manera de treballar futura dins el VHIR.
 • Compartir coneixement per tal d’assolir un major èxit en l’obtenció de finançament.
 • Transcendir els límits del VHIR i convertir-nos en un model a nivell local, regional, nacional, estatal i internacional.

Què hem fet?

Des del VHIR, s’han dut a terme i es continuen desenvolupant activitats que promouen els principis de la cultura d’RRI tant de forma interna a la nostra institució com a la societat.

Participació ciutadana

Pel que fa a la participació ciutadana, al VHIR promovem la centralitat dels pacients als projectes IMI2 de la Innovative Medicines Initiative - EU Patient-Centric Clinical Trial Platforms (EU-Pearl) i Health outcomes observatory (H20)— i hem comptat amb associacions de pacients i d’altres membres de la societat en el procés d'elaboració dels nostres plans estratègics (tant el de 2016-2020 com el de 2021-2025).

La nostra entitat ha col·laborat també en la redacció de monogràfics SARIS de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS):

 • SARIS 1: Com mesurar la participació en recerca en salut dels actors del sistema? Revisió de la literatura
 • SARIS 2: Estem preparats per a la participació ciutadana en recerca en salut?

També ha participat en la guia Patient Focused Medicines Development (PFMD) i en el Grup de Treball sobre Participació en Recerca #SomRecerca de l’AQuAS, a més d’organitzar el HealthIO i participar-hi.

Igualtat de gènere

En el camí cap a la igualtat de gènere, el VHIR ha implementat un Pla d'igualtat a la institució, fent especial èmfasi en els següents aspectes:

 • La integració de dones en els comitès de decisió i en llocs de direcció.
 • L’establiment d’una política de conciliació familiar.

A més, hem creat el programa Women in Science i participem en el projecte Ellas Investigan de la Fundación Mujeres por África, amb l’acollida d’investigadores africanes al nostre centre de recerca.

Entre d’altres publicacions, el VHIR ha participat també en la redacció de monogràfics SARIS en aquest àmbit, com és el cas del Women’s Advancement and Leadership in the Biomedical Research Centres of Catalonia II: Bringing about change (monogràfic SARIS 7 de l’AQuAS).

Educació científica

Promovem activament l’educació científica de les següents maneres, entre d’altres:

 • Col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Oferta del Màster Universitari en Recerca Biomèdica Translacional VHIR.
 • Participació en programes de formació per a estudiants universitaris i per a metges, com el programa PhD4MD per formar metges en recerca biomèdica avançada.

Entre les activitats de divulgació científica en què participa el VHIR, s’inclouen les següents:

 • Festival Barcelona Ciència.
 • Explora.
 • The Youth Mobile Festival (YoMo).
 • Escolab (programa que permet apropar l'alumnat d'ESO, batxillerat i cicles formatius als centres de recerca).
 • Visites periòdiques d’estudiants, donants o veïns.
 • Jornades de portes obertes

Accés obert

Pel que fa a l’accés obert, s’està implementant una política d’accés obert (open data), amb accions que inclouen, per exemple, les dues següents:

 • L’assignació de l’identificador obert d’investigadors i contribuïdors (codi ORCID, pel seu acrònim en anglès) a cada investigador.
 • El seguiment cada cop més actiu de la cultura del FAIR data (acrònim de Findable, Accesible, Interoperable and Reusable) al VHIR.

Ètica

Des de fa temps, la nostra institució vetlla per impulsar el pilar d’ètica. Alguns dels passos que ha fet en aquest sentit són: 

 • La incorporació de la figura del mediador o ombudsman.
 • L’adhesió al codi de bones pràctiques en recerca de l’Institut Català de la Salut.
 • La posada en marxa l'estratègia de recursos humans per als investigadors (HRS4R, per les seves sigles en anglès).
 • El disseny d’un sistema de compliment normatiu (compliance) corporatiu.

També tenim en funcionament dos comitès d’ètica:

 • El comitè d’ètica d’experimentació animal (CEEA).
 • El comitè d’ètica d’investigació clínica (CEIm).

A més, hem obtingut les següents certificacions:

 • ISO 9001 (per les instal·lacions centrals del VHIR).
 • Bona Pràctica Clínica (BPC).

En aquest àmbit, hem promogut l’Estudi exploratori de l’impacte de la recerca a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (monogràfic SARIS 5 de l’AQuAS).

Governança

Per últim, al VHIR creiem en una governança participativa, i la fem possible gràcies al Comitè Científic Intern i el Comitè Científic Extern. En aquest darrer, comptem també amb la perspectiva del pacient, arran de la incorporació d’un membre del European Patients Forum

A més, des de 2015, disposem del Consell Empresarial, on diferents actors de la societat participen i ens assessoren en la nostra activitat. 

Per últim, des de 2009, i  juntament amb l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia, gaudim de l’acreditació com a Institut d’Investigació Sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III.