Vés al contingut
21/07/2023 - 12:00

Defensa de tesi 'Hepatoencefalopatia deguda a mutacions en GFM1: obtenció d’un model de ratolí modificat genèticament i estudi preclínic de teràpia gènica amb vectors adenoassociats'

Doctorand: Miguel Molina Berenguer, grup de Recerca de Patologia neuromuscular i mitocondrial (VHIR)

Directors: Dr. Javier Torres Torronteras i Dr. Ramon Martí Seves

Tutora: Dra. Assumpció Bosch Merino