Vés al contingut

European University Hospitals Alliance (EUHA)

L'Aliança Europea d'Hospitals Universitaris (EUHA, per les seves sigles en anglès) és una aliança estratègica de 9 hospitals universitaris europeus líders, que tenen una capacitat de més de 1.000 llits i que ofereixen atenció sanitària avançada i especialitzada en la majoria d'especialitats clíniques. Tots ells són centres de referència nacionals i internacionals, amb centres d’excel·lència en recerca. En conjunt, abasten el 100 % de les xarxes europees de referència (ERN, per les seves sigles en anglès) existents.

Promoguda per l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i el Karolinska University Hospital d’Estocolm (Suècia), l’aliança va ser fundada l’any 2017, i també en formen part les següents entitats:

La recerca, l'educació, la innovació i la transferència de coneixement ocupen un lloc rellevant en la seva estratègia present i futura, essent l'objectiu general dels seus membres exercir un paper actiu en la configuració del futur de l'assistència sanitària a Europa, tot compartint les millors pràctiques per al benefici del pacient i maximitzant els esforços per a impulsar una recerca d'alta qualitat.

Tal com s’estableix al nou pla estratègic de l’aliança, l’EUHA pretén construir una xarxa d'ecosistemes sanitaris sostenibles per aconseguir els millors resultats dins dels recursos disponibles, assolint un paper assessor amb influència a nivell europeu que li permeti liderar el desenvolupament de solucions innovadores als reptes en matèria de salut i assistència europea, posant en valor la medicina acadèmica i aconseguint que aquestes solucions tinguin un impacte real en la societat.

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron, la participació del qual va ser oficialment aprovada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya l’octubre de 2020, coordina el pilar de Recerca de l’aliança, un dels tres pilars fonamentals juntament amb el d’Assistència i el d’Estratègia i Gestió.

La participació de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron a l’EUHA és beneficiosa per diferents motius:

  • Permet als nostres professionals treballar conjuntament amb els millors hospitals universitaris d’Europa i compartir bones pràctiques en diferents àmbits (gestió, assistència, docència i recerca).
  • Ens permet establir col·laboracions i sinèrgies d’alt valor afegit en l’àmbit europeu.
  • Ens dona l’oportunitat de tenir un paper actiu en l’agenda estratègica europea, per tal de poder participar en la discussió de polítiques sanitàries i de finançament de la recerca en salut a nivell europeu.

euha-members-map