Vés al contingut

Direcció de finances

La Direcció de finances s'encarrega de la planificació, gestió i control dels recursos econòmics de la Institució i està dividida en dues unitats: Comptabilitat i Ingressos i Licitacions i Compres

Director

Xavier Bros Marin

Xavier Bros Marin

Director/a d'Àrea
Direcció de Finances
Llegir més

Unitat de Licitacions i Compres

La Unitat de Licitacions i Compres dona suport a les següents activitats i les gestiona:

 • Procediments de contractació pública - ja siguin obres, serveis o subministraments-, a través del procediment que li correspongui, atenent a raons de quantia, duració o exclusivitat.
 • Subcontractacions de serveis.
 • Adquisició de material fungible i equips, entre d’altres.

Tot això ho fa contactant amb els proveïdors que siguin més idonis en cada cas, i sempre vetllant per una correcta justificació posterior a través dels projectes de recerca i assaigs clínics desenvolupats a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH) i al Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).

Té per objectiu gestionar i supervisar els recursos econòmics i financers del VHIR, garantint en tot moment les següents funcions, dirigides a tot el personal del VHIR:

 • Assessorar el personal (investigador i d’estructura) en matèria de contractació pública.
 • Garantir que el desenvolupament i la gestió de tots els procediments de contractació pública es duguin a terme d’acord amb la legislació vigent aplicable per a cada tipus de contractació.
 • Obrir les possibilitats de contractació a través de l’homologació de diversos proveïdors a través dels acords marc.
 • Assessorar sobre el subministrament de materials i subcontractació de serveis en les condicions òptimes, gestionar amb la màxima eficiència el procés de compres, així com informar sobre els creditors més adients en cada cas.
 • Rebre i realitzar el seguiment i control de factures.
 • Preparar pagaments, resoldre incidències i donar resposta a les reclamacions de creditors.

Equip

Mireia Casamajor Castañeira

Mireia Casamajor Castañeira

Cap d'Unitat
Unitat de Licitacions i Compres
Direcció de Finances
Llegir més
Laura Rubio Guerrero

Laura Rubio Guerrero

Tècnic/a Grau Mig
Unitat de Licitacions i Compres
Direcció de Finances
Llegir més
Ivana Andrea Pribac

Ivana Andrea Pribac

Tècnic/a Grau Mig
Unitat de Licitacions i Compres
Direcció de Finances
Llegir més
Montserrat Sanchez Garcia

Montserrat Sanchez Garcia

Auxiliar Administratiu/va
Unitat de Licitacions i Compres
Direcció de Finances
Llegir més
Andrea Molí Archilla

Andrea Molí Archilla

Tècnic/a Grau Mig
Unitat de Licitacions i Compres
Direcció de Finances
Llegir més
Mónica Vicente López

Mónica Vicente López

Administratiu/va
Unitat de Licitacions i Compres
Direcció de Finances
Llegir més
Paula Capilla Fernández

Paula Capilla Fernández

Unitat de Licitacions i Compres
Direcció de Finances
Llegir més
Gabriel de Miguel Fernández

Gabriel de Miguel Fernández

Unitat de Licitacions i Compres
Direcció de Finances
Llegir més
Joaquim Cahors Gomez

Joaquim Cahors Gomez

Administratiu/va
Unitat de Licitacions i Compres
Direcció de Finances
Llegir més
Sara Albarral Perez

Sara Albarral Perez

Administratiu/va
Unitat de Licitacions i Compres
Direcció de Finances
Llegir més
Marta Esteve Costal

Marta Esteve Costal

Administratiu/va
Unitat de Licitacions i Compres
Direcció de Finances
Llegir més
Esther Puig Rodriguez

Esther Puig Rodriguez

Tècnic/a Grau Mig
Unitat de Licitacions i Compres
Direcció de Finances
Llegir més

Unitat de Comptabilitat i Ingressos

La Unitat de Comptabilitat i Ingressos dona suport a la gestió econòmica dels assaigs clínics, convenis i donacions, així com dels fons que arriben a la tresoreria del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), i al manteniment de la comptabilitat en general.

Entre altres funcions, té encomanades:

 • Rebre els ingressos i donacions, fent d’enllaç entre clients i investigadors.
 • Emetre la facturació de tota la prestació de serveis de recerca.
 • Subministrar informació econòmica, com ara dades agregades per serveis o grups de recerca.
 • Elaborar els estats financers mensuals i anuals.
 • Assessorar els investigadors en la gestió dels seus comptes interns.
 • Gestionar la tresoreria.
 • Gestionar econòmicament els cursos de docència, fent d’enllaç entre l’Aula Vall d’Hebron, els investigadors i l’equip de Serveis Jurídics.

Equip

Inmaculada Jimenez Ariza

Inmaculada Jimenez Ariza

Administratiu/va
Unitat de Comptabilitat i Ingressos
Direcció de Finances
Llegir més
Patricia Dávila Manrique

Patricia Dávila Manrique

Tècnic/a Grau Mig
Unitat de Comptabilitat i Ingressos
Direcció de Finances
Llegir més
Sofia Muñoz del Rio

Sofia Muñoz del Rio

Auxiliar Administratiu/va
Unitat de Comptabilitat i Ingressos
Direcció de Finances
Llegir més
Concepción Castro Pérez

Concepción Castro Pérez

Administratiu/va
Unitat de Comptabilitat i Ingressos
Direcció de Finances
Llegir més
Meri Montero Cueto

Meri Montero Cueto

Administratiu/va
Unitat de Comptabilitat i Ingressos
Direcció de Finances
Llegir més
Montserrat Abad De la Vega

Montserrat Abad De la Vega

Cap d'Unitat
Unitat de Comptabilitat i Ingressos
Direcció de Finances
Llegir més
Montse Arroyo Barreras

Montse Arroyo Barreras

Administratiu/va
Unitat de Comptabilitat i Ingressos
Direcció de Finances
Llegir més

Control financer

Equip

Ana Moreno Fernández

Ana Moreno Fernández

Tècnic/a Grau Superior
Unitat de Control Financer
Direcció de Finances
Llegir més
Oliver Pacheco Hernández

Oliver Pacheco Hernández

Administratiu/va
Unitat de Control Financer
Direcció de Finances
Llegir més