Vés al contingut

Direcció de transformació digital

Aquesta nova àrea es crea amb l’objectiu de definir, acompanyar i reforçar la transformació digital del VHIR i estarà formada per les Unitats d’IT, Qualitat, Processos i Gestió Documental. Serà una àrea transversal que definirà i dirigirà l'estratègia per integrar les noves tecnologies amb les eines i els mètodes existents fins a dia d'avui, adaptant i actualitzant els seus processos i infraestructures amb l'objectiu de guanyar eficiència i acompanyant el creixement de la Institució.

Director

IT / Sistemes d'Informació

La Unitat d’IT / Sistemes d'Informació del VHIR està formada per un nucli operatiu de professionals que lideren els processos vinculats amb els sistemes d’informació del VHIR, impulsant les facetes de gestió, planificació i seguiment dels serveis subcontractats i els projectes en desenvolupament. Donen resposta a les necessitats informàtiques tant del personal investigador com de les unitats de suport a la recerca del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), en les tecnologies de la informació i infraestructures informàtiques.

Un dels objectius principals de la Unitat d’Informàtica és la gestió d’una base de dades centralitzada anomenada Hipòcrates/Hipàtia, creada per a la gestió del coneixement integral de la institució que cobreix tant els processos interns com els externs. Aquest programari de gestió integrada (ERP, per les seves sigles en anglès) està interrelacionat amb altres eines de gran utilitat per al personal investigador, com ara:

 • Intranet del VHIR, que allotja diferents mòduls als que poden accedir tant el personal propi del VHIR com el personal col·laborador del Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus. Entre altres, permet accedir a:
  • Gestió d’assajos clínics que es porten a terme al Campus (Recerca Clínica).
  • Gestió econòmica (Econet).
  • Gestió de persones (RRHH).
  • Reserva de serveis cientificotècnics (UAT, UEB, Equips Comuns).
 • Fundanet CEIC i Fundanet iFarma, per a la gestió d’assajos clínics des de Farmàcia i el Comitè d'Ètica de la Investigació amb Medicaments (CEIm) del VHIR.
 • Quadre de comandament per a l’extracció d’indicadors en temps real de l’activitat del VHIR.
 • Curriculum vitae Normalitzat (CVN), per a la creació i evolució del CV del personal en format normalitzat.
 • Web del VHIR.

Equip

Romà Freixas Martí

Romà Freixas Martí

Cap d'Unitat
IT / Sistemes d'Informació
Direcció de Transformació Digital
Llegir més
Alberto Zarco Alcocer

Alberto Zarco Alcocer

Tècnic/a Grau Mig
IT / Sistemes d'Informació
Direcció de Transformació Digital
Llegir més
Jose Cabral Jamba

Jose Cabral Jamba

Administratiu/va
IT / Sistemes d'Informació
Direcció de Transformació Digital
Llegir més
Oriol Moncayo Olivé

Oriol Moncayo Olivé

IT / Sistemes d'Informació
Direcció de Transformació Digital
Llegir més
Alejandro Fasano Illuzzi

Alejandro Fasano Illuzzi

Tècnic/a Grau Superior
IT / Sistemes d'Informació
Direcció de Transformació Digital
Llegir més
Joan Pampols Urgeles

Joan Pampols Urgeles

IT / Sistemes d'Informació
Direcció de Transformació Digital
Llegir més
Gerard Rubio Basagañas

Gerard Rubio Basagañas

EF- Cicle formatiu
IT / Sistemes d'Informació
Direcció de Transformació Digital
Llegir més
Pau Bravo Aubeso

Pau Bravo Aubeso

Suport Recerca.Tècnic superor FPII
IT / Sistemes d'Informació
Direcció de Transformació Digital
Llegir més

Unitat de Qualitat, Processos i Gestió Documental

La unitat de Qualitat, Processos i Gestió Documental s’encarrega del següent:

 • Gestionar la implementació, seguiment i actualització del sistema de gestió de la qualitat - d’acord amb la Norma ISO 9001 - de les unitats certificades del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).
 • Promoure l’enfocament basat en processos i la millora contínua d’aquests.
 • Assegurar que el sistema de qualitat de les unitats que donen suport a la recerca clínica compleix amb els requisits de les normes de bona pràctica clínica (BPC).
 • Gestionar la implementació, seguiment, manteniment i actualització del sistema de la qualitat de la formació universitària d’acord amb les directrius de l’Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA) i de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), juntament amb la Unitat de Docència.
 • Coordinar l’acreditació per part de l’Instituto de Salud Carlos III com a Instituto de Investigación Sanitaria.
 • Gestionar les auditories internes i la relació amb entitats externes per a l’obtenció de certificacions i acreditacions relatives a la qualitat.
 • Establir i gestionar polítiques per a la creació, administració, consulta, accés a la informació i conservació dels documents.
 • Gestionar els certificats de carrera professional i la idoneïtat de les instal·lacions per a desenvolupar-se professionalment.

Equip

Viena Gaza Solé

Viena Gaza Solé

Tècnic/a Grau Superior
Unitat de Qualitat, Gestió Documental i Processos
Direcció de Transformació Digital
Llegir més
Veronica del Carmen Gil Garcia

Veronica del Carmen Gil Garcia

Tècnic/a Grau Superior
Unitat de Qualitat, Gestió Documental i Processos
Direcció de Transformació Digital
Llegir més
Alba Silvestre Millas

Alba Silvestre Millas

Tècnic/a Grau Superior
Unitat de Qualitat, Gestió Documental i Processos
Direcció de Transformació Digital
Llegir més
Monica Anglada Baguena

Monica Anglada Baguena

Coordinador/a
Unitat de Qualitat, Gestió Documental i Processos
Direcció de Transformació Digital
Llegir més
Ester Mateos Mullor

Ester Mateos Mullor

P. Gestió i Adm. Tècnic Especialista
Unitat de Qualitat, Gestió Documental i Processos
Direcció de Transformació Digital
Llegir més
Herimar Meneses Fuenmayor

Herimar Meneses Fuenmayor

Tècnic/a Grau Superior
Unitat de Qualitat, Gestió Documental i Processos
Direcció de Transformació Digital
Llegir més