Vés al contingut

Plataforma ISCIII de Biobancs i Biomodels

El Biobanc Hospital Universitari Vall d'Hebron (Biobanc HUVH) va ser autoritzat l’any 2013. Del 2010 al 2013, va formar part de la Xarxa Nacional de Biobancs, promoguda per l’Institut de Salut Carles III. Posteriorment, la xarxa esmentada es va convertir en la Plataforma de Biobancs i, finalment, en la Plataforma de l’Institut de Salut Carles III de Biobancs i Biomodels (PISCIIIBB).

La plataforma actualment s'organitza en quatre nodes (HUBS) que, en l'àmbit nacional, inclouen la participació de 55 biobancs, 20 centres que desenvolupen organoides, 18 que desenvolupen models animals de malalties i 19 centres amb activitat d’impressió 3D. 

La plataforma ofereix a través del seu web un servei de finestreta única que permet localitzar entre tots els centres que formen part de la plataforma, mostres humanes, biomodels o serveis especialitzats.

Xarxa Europea de Biobancs

La Xarxa Europea de Biobancs, BBMRI-ERIC, és una plataforma que afavoreix el contacte entre investigadors i biobancs dins de la Comunitat Europea.  Té com a finalitat impulsar la recerca biomèdica millorant la interoperabilitat entre els biobancs i els centres de recerca. Està formada per 22 països, entre els quals Espanya, que participa des del 2022 com a membre observador juntament amb Suïssa, Turquia, Xipre i Lituània. És una infraestructura basada en la connexió dels biobancs existents, que permet als investigadors l’accés efectiu a mostres biològiques i dades rellevants per a la recerca biomèdica complint el marc legal establert en cadascun dels membres participants.

Si vols localitzar col·leccions de mostres biològiques dins d'Europa, la millor forma és a través del seu web.

CERCAGINYS

Aquesta plataforma vol facilitar l’accés del sector públic, privat empresarial i industrial a centres que disposen de personal altament qualificat de diferents àmbits (cultural, agroalimentari, energètic, logístic, educatiu, industrial, tecnològic, etc.). La finalitat és afavorir la transferència de coneixement al sector empresarial i a la societat i donar suport, assessorament i impuls a la creació d’empreses emergents a Catalunya.

Xarxa de Bancs de Tumors de Catalunya

L’any 2002, el Pla oncològic de Catalunya va impulsar la creació de la Xarxa de Bancs de Tumors de Catalunya (XBTC). El Banc de Tumors del Biobanc HUVH forma part de la xarxa esmentada.

Les mostres tissulars de neoplàsies malignes i mostres de teixits sans pertanyen a cadascun dels 11 biobancs associats a tot Catalunya. Els grups de recerca poden sol·licitar les mostres a través del node de la seva institució que pertany a la xarxa, o a través del node coordinador que la distribuirà a la resta de bancs.

Spanish Clinical Research Network

L'ARO (Academic Research Organization) del VHIR forma part de la Plataforma finançada per l’ISCIII de Suport per a la Recerca Clínica, SCReN (Spanish Clinical Research Network), una estructura col·laborativa en xarxa de suport a la recerca clínica independent i acadèmica. Està composta per 34 unitats de recerca (UIC) distribuïdes per tot el territori espanyol. L’objectiu és proporcionar suport cientificotècnic i cobrir les necessitats de la recerca clínica independent. L'ARO ha renovat periòdicament la seva participació a l'SCReN des del 2014 i ha rebut finançament de l’ISCIII a través dels programes de plataformes.

European Clinical Research Infrastructure Network

A través de l'SCReN, l'ARO (Academic Research Organization) del VHIR forma part de la Xarxa Europea d’Infraestructures de Recerca Clínica ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network), una infraestructura creada per al foment i la cooperació internacional en assajos clínics a Europa. Facilita als investigadors dur a terme assajos clínics multinacionals a través de l’ús dels serveis, les infraestructures i les eines que té la xarxa. Està formada per 12 membres al llarg del territori europeu, que estan compromesos amb la generació d’evidència científica per optimitzar la pràctica mèdica.

European Infrastructure for Translational Medicine

Infraestructura europea creada per afavorir la recerca mèdica translacional de manera que la recerca i els descobriments es tradueixin en beneficis per als pacients. Proporciona accés a coneixements i instal·lacions de més de 144 centres acadèmics de primer nivell a tot Europa, enfocats en la millora i l'optimització del desenvolupament de medicaments, vacunes i proves diagnòstiques, superant les barreres per a la innovació en salut.

El node nacional està coordinat per l’Institut de Salut Carles III, hi participen 15 instituts de recerca en salut acreditats que afegeixen valor a la recerca en salut i es constitueixen en el mitjà perfecte per a la translació del coneixement biomèdic a la pràctica clínica i, finalment, al pacient.

Xarxa d’Entitats de Gestió de la Recerca Clínica

REGIC és la primera associació d’entitats gestores de recerca clínica creada a Espanya a instàncies dels professionals, per compartir experiències i crear un espai d’interacció i formació en la gestió de l'R+D+I sanitària. Està constituïda per 50 membres associats, dels quals, 27 són instituts de recerca sanitària (IIS) acreditats per l’ISCIII. Els membres de la REGIC estan distribuïts entre les 15 comunitats autònomes.