Vés al contingut

Certificació de Qualitat

Certificacions de sistemes de gestió de la qualitat

El Biobanc de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron disposa de la certificació de Sistemes de Gestió de la Qualitat d'acord amb la norma ISO9001:2015, pels serveis de suport a la recerca proporcionats pel Biobanc per obtenir, processar, emmagatzemar, gestionar i proporcionar mostres biològiques per a la recerca biomèdica.

Veure el certificat

Accedeix al certificat ISO 9001:2005

Certificació de qualitat de mostres

 

Controls de qualitat de la plataforma de biobancs

El Biobanc de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron va coordinar i participar en el Programa de Control de la Qualitat de Mostres de la Plataforma de Biobancs (xarxa espanyola de biobancs) dels següents tipus de mostres: ADN, teixit congelat i teixit congelat en OCT.

Aquests controls es van fer analitzant a l'atzar unes mostres dels fons de mostres presentats al Biobanc i recollides durant l'any 2019. En tots els controls, els resultats van ser òptims.

Certificats

Icona fitxers

Certificat mostres ADN

PDF 0.13 MB

Icona fitxers

Certificat mostres teixit congelat

PDF 0.37 MB

Icona fitxers

Certificat mostres teixit congelat en OCT

PDF 0.19 MB

Controls de qualitat de la XBTC

El banc de tumor del Biobanc de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron participa en el control de la qualitat de les mostres de teixit (teixit en OCT) de la Xarxa de Bancs de Tumors de Catalunya (XBTC). 

Es tracta d'un control que es fa anualment i consisteix en l'anàlisi de tres mostres a l'atzar d'entre totes les mostres recollides al llarg de l'any.