Vés al contingut

Plataforma d'imatge preclínica (PIP)

La Plataforma d'Imatge Preclínica (PIP) es va crear l'any 2008 com a un servei als grups de recerca i a les companyies farmacèutiques. Els primers equips d'imatge van ser incorporats mitjançant l'esforç conjunt dels tres següents:

  • Centro de Investigación Biomédica en Red – Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN).
  • CIBBIM-Nanomedicina.
  • Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).

La PIP forma part de la plataforma experimental U20 de Nanbiosis.

L'objectiu primordial de la plataforma és proporcionar diverses eines d'imatge per a l'estudi in vivo, ex vivo i in vitro dels diferents models experimentals, obtenint informació a nivell molecular, cel·lular o tissular, de caràcter fisiològic, anatòmic o combinat.

La plataforma se situa a l’estabulari de l'edifici Cellex del Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus, i està equipada amb un sistema d'imatge òptica (Xenogen IVIS Spectrum) i un de microtomografia computada (Perkin Elmer Quantum FX). Aquestes eines estan específicament dissenyades per a la investigació amb animals de laboratori.

El personal de la PIP està especialitzat en aquest servei i compta amb la capacitació tècnica i legal necessària, a més d'àmplia experiència en les tècniques d'imatge més avançades.

Equipament

IVIS® Spectrum (Perkin Elmer)

El sistema IVIS® Spectrum és un equip amb capacitat per a realitzar estudis d'imatge òptica d'alta sensibilitat i versatilitat, tant en el camp de la bioluminescència com en el de la fluorescència.

  • La tècnica de bioluminescència és ideal per a la visualització de l'expressió de diferents gens marcats amb l'enzim luciferasa, el que aporta informació sobre l'expressió genètica localitzada en els diferents models animals.
  • La presència de diversos filtres de fluorescència permet la utilització de l'equip amb un gran nombre de les sondes fluorescents disponibles al mercat. Això atorga una gran versatilitat a la tècnica, ja que permet el marcatge de innombrables estructures biològiques o artificials i el seu seguiment de manera longitudinal o puntual. A continuació es llisten els filtres disponibles actualment en l'equip:
Nom
Excitació
Emissió
GFP 445-490 515-575
DsRed 500-550 575-650
Cy5.5 615-665 695-770
ICG 710-760 810-875
GFP bckg 410-440 Igual que GFP
DsRed bckg 460-490 Igual que DsRed
Cy5.5 bckg 580-610 Igual que Cy5.5
ICG bckg 665-695 Igual que ICG

La gran sensibilitat de l'equip permet la localització de senyals lumíniques d'escassa intensitat i la quantificació de l'activitat cel·lular en temps real. Hi ha la possibilitat de realitzar estudis tant in vivo com ex vivo o in vitro, tot atorgant a la imatge òptica un ampli interval d'aplicació, des de les primeres fases de desenvolupament experimental fins als últims passos de la fase preclínica.

Els paràmetres tècnics d'aquest equip permeten valorar la seva alta sensibilitat. Com a exemple, es pot dir que la resolució òptica arriba a 20 micròmetres, i és possible realitzar estudis de fins a 5 animals alhora, de manera que s'afegeix una alta capacitat d'utilització de l'equip.

Aquesta eina és òptima per a la realització d'estudis in vivo i in vitro de models oncològics, microbiològics, immunològics o amb marcatges radioactius (utilitzant l'efecte de Txerenkov).

Finalment, la possibilitat de realitzar estudis combinats IVIS® / microtomografia computada permet obtenir informació anatòmica tridimensional precisa sobre l'origen i localització dels senyals lumíniques observades.

Quantum® Fx (Perkin Elmer)

Amb l’objectiu d'oferir el major nombre de serveis possibles als grups de recerca, la PIP inclou un sistema de microtomografia computada especialment dissenyat per a animals de laboratori (ratolí i rata) que aporta informació anatòmica i funcional sobre aquests. L'equip permet obtenir imatges d'alta resolució (màxim 10 micròmetres) en un temps de captura molt curt (estudi estàndard de 17 segons), la qual cosa incrementa el rendiment de l'equip.

La informació obtinguda permet, per exemple, valorar l'efectivitat de les diferents teràpies en les malalties estudiades o analitzar la influència de diferents gens en el desenvolupament d'una patologia. Altres usos poden ser, per exemple, la valoració de biomaterials i la seva integració en els teixits receptors.

Els estudis d'estructures òssies poden ser analitzats en profunditat mitjançant la utilització d'un simulador calibrat, específicament dissenyat per a aquest propòsit. Aquest dispositiu permet valorar la composició en hidroxiapatita dels teixits ossis analitzats.

L'ús de diferents mitjans de contrast permet incrementar el ventall d'usos de l'equip de microtomografia computada i incloure'l dins de les tècniques funcionals, donant l'oportunitat de valorar la perfusió d'un determinat teixit després d'un procés d'infart, la neovascularització desenvolupada per un tumor o la biodistribució d'un fàrmac en estudi, entre d'altres.

La rapidesa d'escaneig de l'equip Quantum FX permet reduir de manera dràstica la dosi de radiació rebuda pels animals durant la seva exploració, fet que repercuteix en la possibilitat de realitzar estudis longitudinals amb una freqüència d'escaneig prou alta.

Ajustos d'adquisició

Dimensions del voxel (mm)
Temps d'escaneig
mGy
0,148x0,148x0,148 17sec 13
0,148x0,148x0,148 2min 85
0,148x0,148x0,148 4.5min 203
0,295x0,295x0,295 34sec 26
0,118X0,118x0,118 17sec 13
0,118X0,118x0,118 2min 85
0,118X0,118x0,118 4.5min 203
0,236x0,236x0,236 36sec 26
0,059x0,059x0,059 26sec 18
0,059x0,059x0,059 3min 128
0,08x0,08x0,08 17sec 58
0,08x0,08x0,08 2min 200
0,08x0,08x0,08 4,5min 444
0,05x0,05x0,05 17sec 114
0,05x0,05x0,05 2min 746
0,05x0,05x0,05 4.5min 1653
0,04x0,04x0,04 17sec 114
0,04x0,04x0,04 2min 746
0,04x0,04x0,04 4.5min 1653
0,02x0,02x0,02 26sec 148
0,02x0,02x0,02 3min 1123
0,01x0,01x0,01 26sec 148
0,01x0,01x0,01 3min 1123

Vivid Q (General Electric)

L'estudi de teixits tous es completa a la PIP amb l'ecògraf Vivid Q, de General Electric. Aquest equip clínic s'ha configurat per a la seva utilització en animals de laboratori petits. L'ecografia mitjançant ultrasons és una tècnica completament innòcua que permet valorar en temps real les estructures estudiades, i està especialment dissenyada per als estudis cardíacs i abdominals. La seva rapidesa d'ús i la seva gran versatilitat la converteixen en una eina ideal per a la realització de cribratges en investigació in vivo.

MicroPET (General Electric)