Vés al contingut

Serveis

Assessorament en el disseny d'estudis d'imatge

El personal de la PIP proporciona assessorament científic i tècnic als usuaris en el disseny, planificació i elecció de l'eina d'imatge més útil, per a la realització dels diferents projectes d'investigació.

Adquisició d'imatges i anàlisi d’aquestes

La PIP pot oferir tant un autoservei com un servei integral, que inclou l'adquisició dels estudis d'imatge i l'anàlisi de les dades, juntament amb la interpretació dels resultats. Es pot sol·licitar qualsevol dels dos tipus de serveis, sempre i quan es compleixin els requisits legals necessaris per part dels usuaris quant a l'acreditació per a poder manipular animals d'experimentació.

Postprocessament d'estudis

El servei integral inclou la possibilitat de realitzar imatges i vídeos representatius dels estudis realitzats, així com reconstruccions tridimensionals d’aquests i altres figures molt útils en les publicacions científiques o presentacions públiques.

Allotjament d'animals

 • Espècies: rosegadors durant el transcurs del procediment experimental en condicions convencionals estrictes, i també rosegadors en condicions SPF.
 • Gestió de compra: importació i exportació.
 • Cria de models especials per a satisfer les necessitats dels projectes experimentals.
 • Quarantena i control de l'estat sanitari dels animals (parasitari, microbiològic i virològic), d'acord amb els criteris proposats per la Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA).
 • Manteniment: canvi de gàbies, dieta i beguda, i etiquetatge de gàbies.
 • Esterilització de material de la zona en condicions SPF: encenalls, gàbies i pinso.
 • Assessorament veterinari en benestar animal, en l'elecció del model més adequat i sobre condicions de manteniment, alimentació i reproducció.

Manteniment

 • Control informàtic de les condicions ambientals connectat a alarmes.
 • Servei de manteniment de 24 h.
 • Control de la contaminació ambiental i de l'aigua.
 • Registre del manteniment de l'equipament.
 • Programa informàtic de gestió.
 • Gestió de l'eliminació de residus.
 • Instauració de procediments normalitzats de treball (PNT).

En relació als usuaris

S’ofereixen els següents serveis als usuaris que utilitzin les sales de manipulació i l’equipament o material comú:

 • Subministrament del vestuari necessari per a l'accés.
 • Assessorament i suport tècnic veterinari.
 • Servei d'anestèsia, monitorització i cures postoperatòries dels animals.
 • Esterilització del material quirúrgic.
 • Actualització de tot allò referent al compliment de la legislació reguladora sobre l'ús d'animals per a docència i investigació.
 • Formació de personal que intervé en l'experimentació animal.
 • Notificació de cursos especialitzats.
 • Col·laboració amb el personal del servei en les tasques de control dels animals i tècniques específiques: administració de productes, obtenció de mostres, inoculació de cèl·lules, extracció de sang o de fluids, anestèsia, analgèsia, eutanàsia, necròpsia i presa de mostres, hormonació, aparellament, control de taps vaginals, deslletament, separació de sexes, assistència en procediments quirúrgics i cures postoperatòries, etc.

Comitè Ètic d’Experimentació Animal (CEEA)

 • Assistència a la redacció dels procediments experimentals.
 • Avaluació dels procediments per part del CEEA.
 • Redacció d'informes.
 • Tramitació de les acreditacions dels usuaris.
 • Arxiu dels procediments, informes, actes i la llista de personal acreditat.

Sol·licitud de serveis

L’equip de desenvolupament de models experimentals en animals té experiència en la posada a punt d’estudis preclínics, d’eficàcia i conceptuals (proof of concept), garantint avaluacions precises i equilibrades, i complint els terminis ajustats.

Actualment, el nostre equip ofereix suport a una gamma completa d’estudis d’avaluació preclínica in vivo, ajudant a progressar en el desenvolupament de procediments experimentals, treballant com a una extensió de l’equip investigador.

El nostre equip també ofereix assessorament en matèria de disseny de l’estudi per tal que aquest es desenvolupi amb total compliment de la legislació vigent, així com dels criteris de benestar animal (concepte de les tres R: reducció, refinament i reemplaçament), i garantint, al mateix temps, el rigor científic adequat.

L’elevat grau d’especialització del personal experimentador, juntament amb la presència in situ de l’equip veterinari, garanteixen els més alts estàndards d’atenció als animals, participant en tots els estudis in vivo, treballant en estreta col·laboració amb els directors d’estudi i informant regularment sobre observacions clíniques i experimentals diàries.

Per a més informació detallada sobre la nostra oferta de serveis, contacteu amb las@vhir.org