Vés al contingut

Plataforma de metabolòmica

La UAT ofereix a la comunitat de recerca una plataforma de metabolòmica amb equipament d'espectrometria de masses i cromatografia. Aquestes tècniques, combinades amb altres, com ara la ressonància magnètica nuclear (RMN), permeten obtenir dades quantitatives i qualitatives dels analits i els petits pèptids presents a substrats biològics com ara el sèrum, el plasma, l'orina, els teixits cel·lulars o els cultius cel·lulars.

Serveis:

 • Desenvolupament de mètodes analítics per a la detecció i la quantificació dels analits endògens i exògens en substrats biològics (sèrum, orina, plasma, fluid cerebroespinal, teixits i cultius cel·lulars). Cobreix:
  • El protocol de extracció/processament de mostres.
  • El mètode de cromatografia líquida i espectrometria de masses.
 • Assistència metodològica i formació en l'ús de l'equipament per a usuaris autònoms 

També oferim suport en el disseny experimental, la implementació de nous protocols bioanalítics i en la interpretació i anàlisis de les dades. 

Contacte: metabolomica@vhir.org

Aplicacions:

Les tècniques cromatogràfiques i espectroscòpiques aporten alta sensibilitat i permeten detectar unes 4000 substàncies diferents.

Tot seguit enumerem uns quants exemples de determinacions que podem oferir:

 • Vitamines (p. ex., D2 i D3) i hormones en mostres de sèrum o teixit.
 • Determinació dels metabòlits intermedis i finals de les diferents vies biològiques.
 • Estudis farmacocinètics i determinació de fàrmacs als fluids biològics i als teixits.
 • Aminoàcids en orina, sèrum i fluid cerebroespinal.
 • Compostos lípids en plasma o sèrum.
 • Determinació de fàrmacs en estudis d'alliberament de nanopartícules.
 • Eficiència de l'encapsulació dels fàrmacs en la formació de nanopartícules.
 • Determinació dels metabòlits endògens i fàrmacs en mostres DBS (taques de sang seca).
 • Estudis d'estabilitat de medicaments biològics.
 • Determinació de nivells de pèptids endògens en plasma.
 • Determinació de pèptids derivats de tripsinització de proteïnes plasmàtiques. 

S'ofereix, a petició, el desenvolupament de mètodes personalitzats específics per a la detecció d'un o més analits (metabòlits i pèptids).

Equipament:

 • ACQUITY UPLC combinat amb Xevo TQ (Waters).
  • Detector d'espectròmetre de masses de triple quadrupol (TQ) equipat amb font d'ionització per electrospray (ESI). Permet la funció IntelliStart, que cerca automàticament les transicions d'ions, així com les tensions de con i les energies de col·lisió òptimes.
  • Paquets de programari per al funcionament i l'anàlisi de l'equipament: MassLynx i TargetLynx.
  • El sistema també està equipat amb dos detectors addicionals: ultraviolat/visible i fluorescent.