Vés al contingut

Funcions

La Unitat de Suport als Comitès d’Ètica (USCE) té com a objectiu millorar la qualitat i la eficiència de les actuacions del  Comitè Ètic d’Investigació amb Medicaments (CEIM) i del Comitè d’Experimentació Animal (CEEA) de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, d’acord amb la legislació catalana, estatal i europea vigent.

En col·laboració estreta amb el CEIM la unitat USCE assumeix les funcions de la Secretaria Tècnica / Administrativa del CEIM gestionant les sol·licituds d’avaluacions al CEIM d’Assaigs Clínics amb medicaments (AC), investigacions clíniques amb Productes Sanitaris (ICPS), Estudis Observacionals amb Medicaments (EOMs) i altres Projectes de Recerca (PR) i donant suport al CEIM en la realització d’informes d’avaluació i de seguiment.

En col·laboració estreta amb el CEEA la unitat USCE assumeix les funcions de la Secretaria Administrativa del CEEA i les gestions de tota la documentació necessària per l’avaluació de nous procediments i projectes amb experimentació animal, així com el tràmit per la seva autorització pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. També dona suport en la sol·licitud d’acreditació del personal usuari d’animals d’experimentació.

La unitat USCE és l’encarregada de la posada en marxa del “Curs d’especialització per Clinical Trials Assistants” del VHIR, així com altres iniciatives de formació per ips del centre en temes referents a la presentació de sol·licituds d’avaluació al CEIM.

La unitat també s’encarrega de la gestió de la base de dades dels documents referents a recerca clínica.