Vés al contingut

Comissió Delegada

La Comissió Delegada desenvolupa les següents funcions, de conformitat amb la normativa legal i estatutària:

  • Vetlla per l’execució dels acords adoptats pel Patronat.
  • Fa el seguiment periòdic de les tasques de direcció i de gestió del centre.
  • Elabora la proposta d’ordre del dia de les sessions del Patronat i revisa la documentació a presentar, si escau.
  • Proposa al Patronat l’adopció dels acords que corresponguin a aquest òrgan.
  • Realitza el seguiment dels convenis i acords subscrits per la Fundació.
  • Informa de les necessitats d’endeutament de la Fundació.
  • Facilita les tasques de direcció i gestió de la Fundació, especialment en allò relatiu a les seves relacions amb les entitats fundadores.

Presidència

Avatar gènere dona

Dra. Aïna Plaza Tesias

Presidenta de la Comissió Delegada. Directora general de Planificació en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Secretaria

Avatar gènere home

Dr. Lluís Rovira Pato

Secretari de la Comissió Delegada. Director de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (ICERCA).

Vocals

Albert Salazar

Dr. Albert Salazar i Soler

Vocal de la Comissió Delegada. Gerent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
Avatar gènere dona

Sra. Montserrat Llavayol i Giralt

Vocal de la Comissió Delegada. Sub-directora general de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Assistents

Joan Xavier Comella

Dr. Joan Xavier Comella Carnicé

Assistent a la Comissió Delegada. Director del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).
Montse Giménez

Montse Giménez Prous

Assistent a la Comissió Delegada. Gerent Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).