Vés al contingut

Comissió Delegada

La Comissió Delegada desenvolupa les següents funcions, de conformitat amb la normativa legal i estatutària:

  • Vetlla per l’execució dels acords adoptats pel Patronat.
  • Fa el seguiment periòdic de les tasques de direcció i de gestió del centre.
  • Elabora la proposta d’ordre del dia de les sessions del Patronat i revisa la documentació a presentar, si escau.
  • Proposa al Patronat l’adopció dels acords que corresponguin a aquest òrgan.
  • Realitza el seguiment dels convenis i acords subscrits per la Fundació.
  • Informa de les necessitats d’endeutament de la Fundació.
  • Facilita les tasques de direcció i gestió de la Fundació, especialment en allò relatiu a les seves relacions amb les entitats fundadores.

Presidència

Avatar gènere dona

Montserrat Llavayol i Giralt

Sub-directora general de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Secretaria

Vocals

Albert Salazar

Albert Salazar i Soler

Gerent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
Avatar gènere dona

Aïna Plaza Tesias

Directora general de Planificació en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Assumpte Malgosa

Assumpció Malgosa Morera

Vicerectora de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Assistents

Begona-Benito

Dra. Begoña Benito

Directora del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).
Montse Giménez

Montse Giménez Prous

Gerent Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).