Vés al contingut

Direcció d'estratègia interna

L’Àrea d’Estratègia és responsable de la gestió del coneixement i l’estratègia científica de la Institució i dóna suport en diverses activitats, com poden ser la implementació de la planificació estratègica i les polítiques científiques, les avaluacions institucionals, el seguiment d’indicadors institucionals i de recerca, i de promoure la cultura RRI (Responsible Research & Innovation) al VHIR. També promou i coordina aliances institucionals i internacionals, com per exemple el pilar de recerca dins la European University Hospitals Alliance (EUHA) o la infraestructura europea de medicina translacional EATRIS.

Directora

Anna Santamaria Margalef

Anna Santamaria Margalef

Director/a d'Àrea
Direcció del Hub de Tecnologia Avançada
Llegir més

Unitat d'Estratègia Científica

La Unitat d’Estratègia Científica, dóna assistència tècnica a la Direcció del VHIR en la coordinació d’activitats estratègiques, científiques i institucionals, com per exemple:

 • Coordinar les tasques anuals decisives des d’un punt de vista estratègic (avaluacions internes i externes, sessions específiques per al disseny dels plans estratègics del VHIR, etc.).
 • Coordinar i realitzar el seguiment del compliment de les decisions tècniques preses pels òrgans gestors de la institució, així com donar suport tècnic als mencionats òrgans.
 • Coordinar i promoure activitats i jornades científiques per fomentar les col·laboracions dins el Campus Vall d’Hebron com amb agents externs.
 • Promoure la cultura RRI i fomentar i coordinar activitats que vetllin per la seva aplicació a la Institució.
 • Vetllar per la promoció de la Institució en l’àmbit internacional, i concretament, dins la European University Hospitals Alliance (EUHA).
 • Donar suport a la implementació i el seguiment de l’estratègia científica del VHIR, coordinant les activitats que així ho requereixin i promovent la col·laboració entre els diferents actors del Campus VH i amb agents exteriors, treballant per l’assoliment dels objectius i missions establertes per cada una de les eCORE del VHIR.
 • Coordinar projectes de Captació i Retenció de Talent, incloent-hi convocatòries i beques institucionals, així com programes de coaching i avaluacions d'investigadors/es.

Equip

Meritxell Álvaro Costa

Meritxell Álvaro Costa

Tècnic/a Grau Superior
Estratègia Científica
Àrea d'Estratègia
Llegir més
Eduard Otero Saura

Eduard Otero Saura

Tècnic/a Grau Superior
Estratègia Científica
Àrea d'Estratègia
Llegir més
Núria Almiñana Domenech

Núria Almiñana Domenech

Tècnic/a Grau Superior
Estratègia Científica
Àrea d'Estratègia
Llegir més
Macarena Herranz Itúrbide

Macarena Herranz Itúrbide

Tècnic/a Grau Superior
Estratègia Científica
Àrea d'Estratègia
Llegir més

Unitat de Gestió del Coneixement

La Unitat de Gestió del Coneixement dóna suport a la Direcció del VHIR en la presa de decisions fonamentades en les dades de la Institució, així com participa activament en la gestió del coneixement de la mateixa mitjançant, entre d’altres, les següents activitats:

 • Planificar i coordinar la recollida d’indicadors estructurals i de producció científica de les unitats i grups de recerca de cara a la seva explotació i difusió, així com per a donar resposta a les peticions d’organismes externs.
 • Planificar i coordinar l’estratègia de gestió bibliogràfica i realitzar el manteniment de la base de dades de publicacions, el dipòsit en accés obert i l’anàlisi bibliomètrica.
 • Elaborar els informes i les propostes que es debaten i s’aproven en els diferents òrgans gestors.
 • Coordinar i reportar el seguiment i evolució dels objectius anuals i estratègics de la Institució.

Equip

Joana Serra Canti

Joana Serra Canti

EF-Grau
Gestió del Coneixement
Àrea d'Estratègia
Llegir més
Xavier Pareras Morcillo

Xavier Pareras Morcillo

P. Gestió i Adm. Tècnic Especialista
Gestió del Coneixement
Àrea d'Estratègia
Llegir més