Vés al contingut

Farmàcia bàsica, translacional i clínica

El treball del nostre grup està centrat, principalment, en la medicina personalitzada, incloent estudis d’estabilitat química-funcional de fàrmacs en preparacions individualitzades per administrar, tant per via oral com per via parenteral i la nutrició parenteral; investigació centrada en l’avaluació i/o disseny de models farmacocinètics/farmacodinàmics (PK/PD) poblacionals i la caracterització de la farmacocinètica de determinats fàrmacs d’interès terapèutic en la població general o en determinats grups de població; i investigació centrada en la farmacogenètica i farmacogenòmica. També ens dediquem a la Investigació centrada en intervencions avançades: avaluació de medicaments (efectivitat, seguretat i estudis de costos de medicaments) i la salut mòbil i telefarmàcia.

Equip

Maria José Cabañas Poy

Maria José Cabañas Poy

Investigador/a principal
Recerca en farmacia bàsica, translacional i clínica
Llegir més
Susana Clemente Bautista

Susana Clemente Bautista

Investigador/a principal
Recerca en farmacia bàsica, translacional i clínica
Llegir més
Juan Carlos Juarez Giménez

Juan Carlos Juarez Giménez

Recerca en farmacia bàsica, translacional i clínica
Llegir més
Alba Pau Parra

Alba Pau Parra

Recerca en farmacia bàsica, translacional i clínica
Llegir més
Carla Alonso Martinez

Carla Alonso Martinez

Recerca en farmacia bàsica, translacional i clínica
Llegir més
Carlos Javier Parramon Teixido

Carlos Javier Parramon Teixido

Investigador/a predoctoral
Recerca en farmacia bàsica, translacional i clínica
Llegir més
Maria José Cabañas Poy

Maria José Cabañas Poy

Investigador/a principal
Recerca en farmacia bàsica, translacional i clínica
Llegir més
Susana Clemente Bautista

Susana Clemente Bautista

Investigador/a principal
Recerca en farmacia bàsica, translacional i clínica
Llegir més
Juan Carlos Juarez Giménez

Juan Carlos Juarez Giménez

Recerca en farmacia bàsica, translacional i clínica
Llegir més
Alba Pau Parra

Alba Pau Parra

Recerca en farmacia bàsica, translacional i clínica
Llegir més
Carla Alonso Martinez

Carla Alonso Martinez

Recerca en farmacia bàsica, translacional i clínica
Llegir més
Carlos Javier Parramon Teixido

Carlos Javier Parramon Teixido

Investigador/a predoctoral
Recerca en farmacia bàsica, translacional i clínica
Llegir més

Línies de recerca

Investigació clínica observacional i experimental: Centrada en farmacogenètica o farmacogenòmica.

IP: Marta Miarons Font

Investigació clínica observacional i experimental: Centrada en l'avaluació de models PK/PD y caracterització PK de fàrmacs d'elevat interès terapèutic en la població o en determinats grups de pacients.

IP: Marta Miarons Font

Investigació clínica observacional: Centrada en l'avaluació de l'efectivitat, seguretat i costos de fàrmacs innovadors o d'elevat cost en determinades indicacions o en poblacions concretes de pacients CV.

IP: J. Bruno Montoro Ronsano

Investigació tècnica: Centrada en l'avaluació de l'estabilitat química-funcional de fàrmacs en preparacions individualitzades, tant per administració oral com a parenteral.

IP: David Berlana Martín

Projectes

Desarrollo de dos modelos farmacocinéticos poblacionales, uno de infliximab y otro de adalimumab, en pacientes pediátricos con enfermedad inflamatoria intestinal incluyendo variantes farmacogenéticas.

IP: Susana Clemente Bautista
Col·laboradors: -
Entitat finançadora: Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
Finançament: 6240
Referència: 2021/SEFH/FARMACIA/CLEMENTE
Durada: 06/09/2022 - 05/09/2024

Herramienta de soporte a la decisión para la estratificación de pacientes con COVID-19 según características sociodemográficas, clínicas y de tratamiento habitual mediante inteligencia artificial.

IP: Marta Miarons Font
Col·laboradors: -
Entitat finançadora: Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
Finançament: 4420
Referència: 2021/SEFH/FARMACIA/MIARONS
Durada: 06/09/2022 - 05/09/2024

Aplicación clínica de la impresión 3D para el tratamiento personalizado en pediatría.

IP: Maria José Cabañas Poy
Col·laboradors: -
Entitat finançadora: Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
Finançament: 14700
Referència: 2021/SEFH/FARMACIA/CABAÑAS
Durada: 06/09/2022 - 05/09/2024

Detección de falsos positivos en pacientes con alertas electrónicas de alergia a betalactámicos en las historias clínicas

IP: Victòria Cardona Dahl
Col·laboradors: Xavier Vidal Guitart, Maria Antònia Agustí Escasany, Gustavo Jorge Molina Molina, Laura Gomez Ganda
Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
Finançament: 30250
Referència: PI19/01656
Durada: 01/01/2020 - 31/12/2023

Publicacions

Early outcomes in adults hospitalized with severe SARS-CoV-2 infection receiving tocilizumab.

PMID: 35755602
Revista: MEDICINA CLINICA
Any: 2022
Referència: Med Clin. 2022 Jun 10;158(11):509-518. doi: 10.1016/j.medcle.2021.06.023. Epub 2022 Jun 18.
Factor d'impacte: 1.725
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Sellares-Nadal, Julia; Almirante, Benito; Guillen-Del-Castillo, Alfredo; Sampol, Julia; Augustin, Salvador; Bosch-Nicolau, Pau; Monforte-Pallares, Arnau; Sempere-Gonzalez, Abiu; Eremiev-Eremiev, Simeon; Miarons, Marta et al.
DOI: 10.1016/j.medcle.2021.06.023

Simulated Y-site compatibility of atosiban acetate with selected intravenous drugs.

PMID: 35779331
Revista: European Journal of Obstetrics & Gynecology and Re
Any: 2022
Referència: Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2022 Aug;275:106-109. doi: 10.1016/j.ejogrb.2022.06.006. Epub 2022 Jun 20.
Factor d'impacte: 2.435
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Poy, Maria Josep Cabanas; Bautista, Susana Clemente; Boix-Montanes, Antoni; Larrosa-Garcia, Maria; Jimenez-Lozano, Ines et al.
DOI: 10.1016/j.ejogrb.2022.06.006

Early outcomes in adults hospitalized with severe SARS-CoV-2 infection receiving tocilizumab.

PMID: 34544604
Revista: MEDICINA CLINICA
Any: 2022
Referència: Med Clin (Barc). 2022 Jun 10;158(11):509-518. doi: 10.1016/j.medcli.2021.06.012. Epub 2021 Jun 18.
Factor d'impacte: 1.725
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Espinosa-Pereiro, Juan, Fernandez-Hidalgo, Nuria, Perez-Hoyos, Santiago, Salvador, Fernando, Dura, Xavier, Miarons, Marta, Anton, Andres, Eremiev-Eremiev, Simeon, Sempere-Gonzalez, Abiu, Monforte-Pallares, Arnau et al.
DOI: 10.1016/j.medcli.2021.06.012

Carglumic acid in methylmalonic acidemia: Use of breast milk as an alternative vehicle to water.

PMID: 35633061
Revista: JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS
Any: 2022
Referència: J Clin Pharm Ther. 2022 May 27. doi: 10.1111/jcpt.13704.
Factor d'impacte: 2.512
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Garcia-Diaz, Hector C, Parramon-Teixido, Carlos J, Clemente-Batista, Susana, Jimenez-Lozano, Ines, Montaner-Ramon, Alicia, Del Toro, Mireia et al.
DOI: 10.1111/jcpt.13704

Pharmaceutical interventions in the emergency department: cost-effectiveness and cost-benefit analysis.

PMID: 35049519
Revista: European Journal of Hospital Pharmacy
Any: 2021
Referència: Eur J Hosp Pharm. 2021 May;28(3):133-138. doi: 10.1136/ejhpharm-2019-002067. Epub 2020 Feb 25.
Factor d'impacte: 1.652
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Miarons, Marta, Marin, Sergio, Amenos, Imma, Campins, Lluis, Rovira, Montse, Daza, Manuel et al.
DOI: 10.1136/ejhpharm-2019-002067

COVID-19 Clinical Profile in Latin American Migrants Living in Spain: Does the Geographical Origin Matter?

PMID: 34830495
Revista: Journal of Clinical Medicine
Any: 2021
Referència: J Clin Med. 2021 Nov 9;10(22). pii: jcm10225213. doi: 10.3390/jcm10225213.
Factor d'impacte: 4.242
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Sempere, Abiu, Salvador, Fernando, Monforte, Arnau, Sampol, Julia, Espinosa-Pereiro, Juan, Miarons, Marta, Bosch-Nicolau, Pau, Guillen-Del-Castillo, Alfredo, Aznar, Maria Luisa, Campos-Varela, Isabel et al.
DOI: 10.3390/jcm10225213

Organization of a reference haemophilia unit and its change of activity during the COVID-19 pandemic.

PMID: 32997851
Revista: HAEMOPHILIA
Any: 2021
Referència: Haemophilia. 2021 Jul;27(4):e473-e475. doi: 10.1111/hae.14160. Epub 2020 Sep 30.
Factor d'impacte: 4.287
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Gironella Mesa, Mercedes, Martinez Garcia, Maria Fernanda, Benitez Hidalgo, Olga, Alvarez Martinez, Eva, Juarez Gimenez, Juan-Carlos, Fernandez Sarmiento, Carmen, Suito Alcantara, Milagros, Soto Bonet, Nuria, Cardona Lopez, Raquel, Iacoboni Garcia-Calvo, Gloria et al.
DOI: 10.1111/hae.14160

Long-term Effects of COVID-19 in Solid Organ Transplantation Recipients.

PMID: 34174006
Revista: Transplant Infectious Disease
Any: 2021
Referència: Transpl Infect Dis. 2021 Aug;23(4):e13677. doi: 10.1111/tid.13677. Epub 2021 Jul 12.
Factor d'impacte: 2.228
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Garcia-Garcia, Sonia, Los-Arcos, Ibai, Moreso, Francesc, Berastegui, Cristina, Castells, Lluis, Gorgas Torner, Maria Q, Miarons, Marta, Larrosa-Garcia, Maria et al.
DOI: 10.1111/tid.13677

Información biomédica en tiempos de pandemia

PMID: NOPMID0077
Revista: El Farmacéutico. Hospitales
Any: 2020
Referència: El Farmacéutico Hospitales. 2020; 219: 27-34
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Juarez Giménez, Juan Carlos, Puyal González, Cristina et al.
DOI:

An electronic alert system increases screening for hepatitis B and C and improves management of patients with haematological disorders.

PMID: 32080253
Revista: Scientific Reports
Any: 2020
Referència: Sci Rep. 2020 Feb 20;10(1):3038. doi: 10.1038/s41598-020-59476-4.
Factor d'impacte: 3.998
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Riveiro-Barciela, Mar, Gubern, Paula, Roade, Luisa, Abrisqueta, Pau, Carreras, Maria Jose, Farriols, Anna, Bosch, Francesc, Esteban, Rafael, Buti, Maria et al.
DOI: 10.1038/s41598-020-59476-4

Hospital pharmacist's roles and responsibilities with CAR-T medicines.

PMID: 31901059
Revista: Farmacia hospitalaria
Any: 2020
Referència: Farm Hosp. 2020 Jan 1;44(1):26-31. doi: 10.7399/fh.11333.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Moreno-Martinez, Maria Estela, Vinent-Genestar, Joan, Munoz-Sanchez, Carmen, Carreras-Soler, Maria Josep et al.
DOI: 10.7399/fh.11333

Survey of oncohematological pharmaceutical care situation in Spain.

PMID: 31705643
Revista: Farmacia hospitalaria : organo oficial de expresio
Any: 2019
Referència: Farm Hosp. 2019 Nov 1;43(6):194-201. doi: 10.7399/fh.11239.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Martinez-Bautista, Maria Jose, Mangues-Bafalluy, Irene, Cajaraville-Ordonana, Gerardo, Carreras-Soler, Maria Josep, Clopes-Estela, Ana, Moreno-Martinez, Estela et al.
DOI: 10.7399/fh.11239

Trastuzumab-related cardiotoxicity in the elderly: a role for cardiovascular risk factors.

PMID: 30624599
Revista: ANNALS OF ONCOLOGY
Any: 2019
Referència: Ann Oncol. 2019 Jul 1;30(7):1178. doi: 10.1093/annonc/mdy534.
Factor d'impacte: 14.196
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Baselga, J, Serrano, C, Cortes, J, De Mattos-Arruda, L, Bellet, M, Gomez, P, Saura, C, Perez, J, Vidal, M, Munoz-Couselo, E et al.
DOI: 10.1093/annonc/mdy534

Evaluation of the efficiency under current use of human fibrinogen concentrate in trauma patients with life-threatening hemorrhagic disorders.

PMID: 27254440
Revista: BLOOD COAGULATION & FIBRINOLYSIS
Any: 2017
Referència: Blood Coagul Fibrinolysis. 2017 Jan;28(1):66-71. doi: 10.1097/MBC.0000000000000543.
Factor d'impacte: 1.367
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Juarez-Gimenez, Juan C, Gonzalez-Guerrero, Celia, Lozano-Andreu, Toni, Roch-Santed, Maria, Rivera-Sanchez, Lucas, Brandariz-Nunez, David, Pasto-Cardona, Lourdes, Montoro-Ronsano, Jose B et al.
DOI: 10.1097/MBC.0000000000000543

Pancreatic cancer heterogeneity and response to Mek inhibition.

PMID: 28581516
Revista: ONCOGENE
Any: 2017
Referència: Oncogene. 2017 Oct 5;36(40):5639-5647. doi: 10.1038/onc.2017.174. Epub 2017 Jun 5.
Factor d'impacte: 7.519
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Pedersen, K, Bilal, F, Bernado Morales, C, Salcedo, M T, Macarulla, T, Masso-Valles, D, Mohan, V, Vivancos, A, Carreras, M-J, Serres, X et al.
DOI: 10.1038/onc.2017.174

[Pharmacological interactions: a professional challenge].

PMID: 24951899
Revista: Farmacia hospitalaria : organo oficial de expresio
Any: 2014
Referència: Farm Hosp. 2014 May 1;38(3):151-3. doi: 10.7399/fh.2014.38.3.7494.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Editorial en revista nacional
Autors: Lalueza Broto, P, Girona Brumos, L, Juarez Gimenez, J C et al.
DOI: 10.7399/fh.2014.38.3.7494

[Recommendations for the use of social networks by hospital pharmacists (12 advises that one should consider before jumping into the network)].

PMID: 24669891
Revista: Farmacia hospitalaria : organo oficial de expresio
Any: 2014
Referència: Farm Hosp. 2014 Jan 1;38(2):86-8.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Editorial en revista nacional
Autors: Juarez Gimenez, J C, Fernandez Lison, L C, Monte Boquet, E et al.
DOI:

[Review of evidence of thalidomide and lenalidomide in different hematological diseases: chronic lymphocytic leukemia, primary amyloidosis, myelofibrosis and syndrome myelodysplastic].

PMID: 24010694
Revista: Farmacia hospitalaria : organo oficial de expresio
Any: 2013
Referència: Farm Hosp. 2013 Jul-Aug;37(4):322-34. doi: 10.7399/FH.2013.37.4.677.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Revisió en revista nacional
Autors: Jimenez Lozano, I, Juarez Jimenez, J C et al.
DOI: 10.7399/FH.2013.37.4.677

A phase I pharmacokinetic study of PM00104 (Zalypsis) administered as a 24-h intravenous infusion every 3 weeks in patients with advanced solid tumors.

PMID: 23455428
Revista: CANCER CHEMOTHERAPY AND PHARMACOLOGY
Any: 2013
Referència: Cancer Chemother Pharmacol. 2013 May;71(5):1247-54. doi: 10.1007/s00280-013-2119-8. Epub 2013 Mar 2.
Factor d'impacte: 2.795
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Capdevila, J, Clive, S, Casado, E, Michie, C, Piera, A, Sicart, E, Carreras, M J, Coronado, C, Kahatt, C, Soto Matos-Pita, A et al.
DOI: 10.1007/s00280-013-2119-8

Trastuzumab-related cardiotoxicity in the elderly: a role for cardiovascular risk factors.

PMID: 21828361
Revista: ANNALS OF ONCOLOGY
Any: 2012
Referència: Ann Oncol. 2012 Apr;23(4):897-902. Epub 2011 Aug 9.
Factor d'impacte: 6.425
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: , , , , , , , , , et al.
DOI: 10.1093/annonc/mdr348

Application of the Technology Web 2.0 in a drug information centre.

PMID: 22035600
Revista: Farmacia hospitalaria : organo oficial de expresio
Any: 2011
Referència: Farm Hosp. 2011 Nov-Dec;35(6):315.e1-5. doi: 10.1016/j.farma.2011.07.001. Epub 2011 Oct 27.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Carta amb FI
Autors: Juarez Gimenez, J C, Puyal Gonzalez, C, Valdivia Vadell, C, Palacio Lacambra, M E, Vidal Otero, J, Cerqueira Dapena, M J et al.
DOI: 10.1016/j.farma.2011.07.001

Aprataxin tumor levels predict response of colorectal cancer patients to irinotecan-based treatment.

PMID: 20371676
Revista: CLINICAL CANCER RESEARCH
Any: 2010
Referència: Clin Cancer Res. 2010 Apr 15;16(8):2375-82. Epub 2010 Apr 6.
Factor d'impacte: 6.747
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Dopeso, Higinio, Mateo-Lozano, Silvia, Elez, Elena, Landolfi, Stefania, Ramos Pascual, Francisco Javier, Hernandez-Losa, Javier, Mazzolini, Rocco, Rodrigues, Paulo, Bazzocco, Sarah, Carreras, Maria Josep et al.
DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-09-3275

[Optimisation of the prescription of medication for patients undergoing elective surgery].

PMID: 19401096
Revista: Farmacia hospitalaria : organo oficial de expresio
Any: 2009
Referència: Farm Hosp. 2009 Jan-Feb;33(1):37-42.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Girona Brumos, L, Lalueza Broto, M P, Juarez Gimenez, J C, Candela Custardoy, A et al.
DOI: https://doi.org/10.1016/S2173-5085(09)70067-X

Tesis

Influencia del tipo de lípidos de la nutrición parenteral sobre la retinopatía de la prematuridad

Doctorand: Maria José Cabañas Poy
Director/s: J. Bruno Montoro Ronsano, Félix Castillo Salinas
Universitat: Universitat de Barcelona
Any: 2022

Anàlisi de la despesa farmacèutica en el tractament de tumors sòlids a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i la seva contribució a la sostenibilitat del sistema sanitari

Doctorand: Maria Josep Carreras Soler
Director/s: Josep Tabernero Caturla
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2020

Actualitat

Notícies

En el marc d’un assaig clínic, es provarà el primer medicament imprès en 3D a Europa en l’àmbit pediàtric.