Vés al contingut

Farmacologia Clínica

L'objectiu del nostre grup és investigar l'ús de medicaments i avaluar la seva relació benefici-risc a la pràctica clínica habitual. És el centre català del Sistema Espanyol de Farmacovigilància. Les activitats de recerca en farmacologia i farmacoepidemiologia s’acompanyen de la docència de grau a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, la formació d'especialistes en Farmacologia Clínica i la formació continuada en Terapèutica dels professionals sanitaris.

El grup està reconegut per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) com a Grup Especial de Recerca. És soci del European Consortium EU PE & PV Network (Xarxa Europea de Farmacoepidemiologia i Farmacovigilància) i forma part de la Xarxa Europea de Centres de Farmacoepidemiologia i Farmacovigilància (ENCePP). 

Donem suport institucional a:

  • La Comissió Farmacoterapèutica de l'Institut Català de la Salut.
  • El Comitè d’Ètica de la Investigació amb Medicaments de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (HUVH).
  • La Comissió Farmacoterapèutica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Equip

Maria Antònia Agustí Escasany

Maria Antònia Agustí Escasany

Cap de grup
Farmacologia clínica
Llegir més
Immaculada Danes Carreras

Immaculada Danes Carreras

Farmacologia clínica
Llegir més
Mònica Sabaté Gallego

Mònica Sabaté Gallego

Investigador/a principal
Farmacologia clínica
Llegir més
Eduard Diogène Fadini

Eduard Diogène Fadini

Farmacologia clínica
Llegir més
Carla Sans Pola

Carla Sans Pola

Investigador/a predoctoral
Farmacologia clínica
Llegir més
Judit Riera Arnau

Judit Riera Arnau

Investigador/a predoctoral
Farmacologia clínica
Llegir més
Maria Antònia Agustí Escasany

Maria Antònia Agustí Escasany

Cap de grup
Farmacologia clínica
Llegir més
Immaculada Danes Carreras

Immaculada Danes Carreras

Farmacologia clínica
Llegir més
Mònica Sabaté Gallego

Mònica Sabaté Gallego

Investigador/a principal
Farmacologia clínica
Llegir més
Eduard Diogène Fadini

Eduard Diogène Fadini

Farmacologia clínica
Llegir més
Carla Sans Pola

Carla Sans Pola

Investigador/a predoctoral
Farmacologia clínica
Llegir més
Judit Riera Arnau

Judit Riera Arnau

Investigador/a predoctoral
Farmacologia clínica
Llegir més

Línies de recerca

Efectivitat, resultats i anàlisi benefici/risc de l'ús de medicaments en la pràctica clínica habitual

En aquesta línia de recerca es realitzen principalment estudis de l’ús de medicaments en la pràctica clínica real, com per exemple el seguiment d’ús de medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria o el seguiment de medicaments avaluats per les seves condicions especials d’ús (per ex, ús fora fitxa tècnica i ús compassiu)


A més es realitza recerca en utilització de medicaments en el si d’un consorci europeu liderat per la Universitat d’Utrecht EU PE&PV, i a petició de l’Agència Europea del Medicament (per ex. ús de retinoïdes en dones en edat fèrtil).

IP: Immaculada Danes Carreras, Mònica Sabaté Gallego

Epidemiologia i tractament del dolor

Focalitzat principalment en l’estudi del dolor agut i crònic postoperatori i en el dolor neuropàtic.

IP: Francisco Javier Medel Rebollo

Farmacovigilància

Anàlisi de la notificació espontània de les sospites de reaccions adverses a l’Hospital per tal de millorar el coneixement del perfil de seguretat dels nous medicaments i poder estimar la  incidència de les seves reaccions adverses. Estudi de l’ús en pràctica clínica dels medicaments per tal de millorar la prevenció dels efectes adversos.

IP: Maria Antònia Agustí Escasany, Cristina Aguilera Martin

Insuficiència Renal Aguda

En col·laboració amb 3 hospitals de l’àrea metropolitana de Barcelona el grup realitza dos estudis per identificar ingressos hospitalaris per insuficiència renal aguda i insuficiència renal aguda intrahospitalaria relacionada amb IECA i ARA-II i altres fàrmacs d’ús intrahospitalari. L’objectiu és estimar la incidència i gravetat, descriure les característiques clíniques i els factors de risc associats a l’allargament de l’estada hospitalària i el seu impacte econòmic.

IP: Maria Antònia Agustí Escasany

Projectes

Optimización del tratamiento farmacológico en pacientes institucionalizados en residencias de Cataluña. Estudio cuasiexperimental antes y después.

IP: -
Col·laboradors: -
Entitat finançadora: Fundación Mutual Médica
Finançament: 25000
Referència: FMM/BMM/2022/ANDERSSEN
Durada: 25/11/2022 - 25/11/2024

SGR CAT 2021

IP: Maria Antònia Agustí Escasany
Col·laboradors: Ángeles Mesas Idáñez, Xavier Vidal Guitart, María Gloria Cereza García, Cristina Aguilera Martin, Maria Elena Ballarin Alins, Judit Riera Arnau, Immaculada Danes Carreras, Carla Sans Pola, Francisco Javier Medel Rebollo, Eulàlia Pérez Esquirol, Eduard Diogène Fadini, Mònica Sabaté Gallego, Montse Bosch Ferrer, Lourdes Vendrell Bosch, Lina Fernanda Camacho Arteaga, Lina Fernanda Camacho Arteaga
Entitat finançadora: Agència Gestió Ajuts Universitaris i de Recerca
Finançament: 0.01
Referència: 2021 SGR 00848
Durada: 01/01/2022 - 30/06/2025

CVedia - Uso de fármacos en mujeres embarazadas y lactantes. Consecuencias en la salud de estas mujeres y en la de su descendencia.

IP: Cristina Aguilera Martin
Col·laboradors: -
Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Finançament: 5520
Referència: SLT021/21/000068
Durada: 01/06/2022 - 31/12/2024

Publicacions

Venoarterial extracorporeal membrane oxygenation or standard care in patients with cardiogenic shock complicating acute myocardial infarction: the multicentre, randomised EURO SHOCK trial.

PMID: 37334659
Revista: EuroIntervention
Any: 2023
Referència: EuroIntervention. 2023 May 19:EIJ-D-23-00204. doi: 10.4244/EIJ-D-23-00204.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Adlam, David; Adriaenssens, Tom; Banning, Amerjeet S; Berry, Colin; Bogaerts, Kris; Buera, Irene; Erglis, Andrejs; Flather, Marcus; Gershlick, Anthony H; Gracey, Jay et al.
DOI: 10.4244/EIJ-D-23-00204

Impact of the 2018 revised Pregnancy Prevention Programme by the European Medicines Agency on the use of oral retinoids in females of childbearing age in Denmark, Italy, Netherlands, and Spain: an interrupted time series analysis.

PMID: 37663263
Revista: Frontiers in Pharmacology
Any: 2023
Referència: Front Pharmacol. 2023 Aug 17;14:1207976. doi: 10.3389/fphar.2023.1207976. eCollection 2023.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Abtahi, Shahab; Alsina, Ema; Andersen, Morten; Ballarin, Elena; Bartolini, Claudia; Duran, Carlos E; Gamba, Magdalena; Garcia-Poza, Patricia; Garcia-Sempere, Anibal; Gini, Rosa et al.
DOI: 10.3389/fphar.2023.1207976

Long-term survival after cardiac arrest in patients undergoing emergent coronary angiography.

PMID: 37793964
Revista: Cardiovascular revascularization medicine : includ
Any: 2023
Referència: Cardiovasc Revasc Med. 2023 Sep 28:S1553-8389(23)00827-8. doi: 10.1016/j.carrev.2023.09.008.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Abdul-Jawad, Omar; Abdul-Jawad, Omar; Andrea, Rut; Angiolillo, Dominick J; Brugaletta, Salvatore; Cardenas, Merida; Carrillo, Xavier; Cepas-Guillen, Pedro Luis; de Diego, Oriol; Freixa, Xavier et al.
DOI: 10.1016/j.carrev.2023.09.008

Safety and immunogenicity of the protein-based PHH-1V compared to BNT162b2 as a heterologous SARS-CoV-2 booster vaccine in adults vaccinated against COVID-19: a multicentre, randomised, double-blind, non-inferiority phase IIb trial.

PMID: 37131861
Revista: The Lancet regional health. Europe
Any: 2023
Referència: Lancet Reg Health Eur. 2023 May;28:100613. doi: 10.1016/j.lanepe.2023.100613. Epub 2023 Apr 14.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Alvarez-Mon, Melchor; Anagua, Jesse Omar; Arana-Arri, Eunate; Arribas, Jose R; Bailon, Lucia; Barreiro, Antonio; Benet, Susana; Blanch-Lombarte, Oscar; Blanco, Julia; Borobia, Alberto M et al.
DOI: 10.1016/j.lanepe.2023.100613

Synergism interaction between genetic polymorphisms in drug metabolizing enzymes and NSAIDs on upper gastrointestinal haemorrhage: a multicenter case-control study.

PMID: 35114859
Revista: ANNALS OF MEDICINE
Any: 2022
Referència: Ann Med. 2022 Dec;54(1):379-392. doi: 10.1080/07853890.2021.2016940.
Factor d'impacte: 4.709
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Figueiras, Adolfo; Salgado, Angel; Mallah, Narmeen; Zapata-Cachafeiro, Maruxa; Aguirre, Carmelo; Ibarra-Garcia, Eguzkine; Palacios-Zabalza, Itziar; Macias-Garcia, Fernando; Pineiro-Lamas, Maria; Ibanez, Luisa et al.
DOI: 10.1080/07853890.2021.2016940

Predictive validity of the functional capacity of the CUPAX questionnaire in older adults with hip fracture.

PMID: 33846003
Revista: MEDICINA CLINICA
Any: 2022
Referència: Med Clin (Barc). 2022 Feb 11;158(3):111-117. doi: 10.1016/j.medcli.2020.12.041. Epub 2021 Apr 9.
Factor d'impacte: 1.725
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Crespo-Fresno, Almudena; Vidal-Guitart, Xavier; Sanchez-Raya, Judith; Pages-Bolibar, Esther; Cuxart-Fina, Ampar et al.
DOI: 10.1016/j.medcli.2020.12.041

Cervical dissecting extravasation of oxaliplatin: A case report.

PMID: 35127085
Revista: Molecular and clinical oncology
Any: 2022
Referència: Mol Clin Oncol. 2022 Mar;16(3):60. doi: 10.3892/mco.2022.2493. Epub 2022 Jan 12.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Hernando, Jorge; Riera-Arnau, Judit; Roca, Maria; Garcia, Alejandro; Capdevila, Jaume et al.
DOI: 10.3892/mco.2022.2493

Indications related to antidepressant prescribing in the Nivel-PCD database and the SIDIAP database.

PMID: 35134393
Revista: JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS
Any: 2022
Referència: J Affect Disord. 2022 Apr 15;303:131-137. doi: 10.1016/j.jad.2022.02.001. Epub 2022 Feb 5.
Factor d'impacte: 4.839
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: van Dijk, L; Camacho-Arteaga, L F; Gardarsdottir, H; Ibanez, L; Souverein, P C; Ballarin, E; Sabate, M; Vidal, X; Hek, K et al.
DOI: 10.1016/j.jad.2022.02.001

COVID-19 Clinical Profile in Latin American Migrants Living in Spain: Does the Geographical Origin Matter?

PMID: 34830495
Revista: Journal of Clinical Medicine
Any: 2021
Referència: J Clin Med. 2021 Nov 9;10(22). pii: jcm10225213. doi: 10.3390/jcm10225213.
Factor d'impacte: 4.242
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Sempere, Abiu, Salvador, Fernando, Monforte, Arnau, Sampol, Julia, Espinosa-Pereiro, Juan, Miarons, Marta, Bosch-Nicolau, Pau, Guillen-Del-Castillo, Alfredo, Aznar, Maria Luisa, Campos-Varela, Isabel et al.
DOI: 10.3390/jcm10225213

Off-Label Use of Rituximab in Patients with Different Types of Nephropathies in a Tertiary Hospital: A Retrospective Study.

PMID: 34768461
Revista: Journal of Clinical Medicine
Any: 2021
Referència: J Clin Med. 2021 Oct 26;10(21). pii: jcm10214941. doi: 10.3390/jcm10214941.
Factor d'impacte: 4.242
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Sans-Pola, Carla, Agusti, Antonia, Bosch, Josep Angel, Agraz, Irene, Alerany, Carmen, Danes, Immaculada et al.
DOI: 10.3390/jcm10214941

Factors associated with primary nonadherence to newly initiated direct oral anticoagulants in patients with nonvalvular atrial fibrillation.

PMID: 34464214
Revista: Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy
Any: 2021
Referència: J Manag Care Spec Pharm. 2021 Sep;27(9):1210-1220. doi: 10.18553/jmcp.2021.27.9.1210.
Factor d'impacte: 2.903
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Charlton, Alethea, Vidal, Xavier, Sabate, Monica, Bailarin, Elena, Martinez, Lina Maria Leguizamo, Ibanez, Luisa et al.
DOI: 10.18553/jmcp.2021.27.9.1210

Establishing and Evaluating a Study Questionnaire on Knowledge and Attitudes of Healthcare Professionals Towards Recreational and Medical Cannabis Across Europe.

PMID: 34232478
Revista: CLINICAL DRUG INVESTIGATION
Any: 2021
Referència: Clin Drug Investig. 2021 Aug;41(8):701-710. doi: 10.1007/s40261-021-01058-x. Epub 2021 Jul 7.
Factor d'impacte: 2.859
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Jouanjus, Emilie, Sans-Pola, Carla, Mainoli, Beatrice, Javid, Farideh A, Ekheden, Isabella, Guillen, Elena, Freixo, Cristiana, Alcubilla, Pau, Mazhar, Faizan, Turner, Richard et al.
DOI: 10.1007/s40261-021-01058-x

Spanish list of potentially inappropriate drugs in the elderly (ES-PIA project).

PMID: 31065742
Revista: EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY
Any: 2019
Referència: Eur J Clin Pharmacol. 2019 Aug;75(8):1161-1176. doi: 10.1007/s00228-019-02684-3. Epub 2019 May 8.
Factor d'impacte: 2.774
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Alonso Ramírez, Javier, Fernández Oropesa, Carlos, López Varona, Mª José, Acín Gerico, Mª Teresa, Sanz Alvarez, Emilio, Martín de la Sierra, María Ángeles, Peñalver, María José, Falomir Gómez, Teresa, Ruiz Salazar, Jesús, Rivas, Gabriela Elizondo et al.
DOI: 10.1007/s00228-019-02684-3

Workshop on the Italian Pharmacovigilance System in the International Context: Critical Issues and Perspectives.

PMID: 30565019
Revista: DRUG SAFETY
Any: 2019
Referència: Drug Saf. 2019 May;42(5):683-687. doi: 10.1007/s40264-018-0768-6.
Factor d'impacte: 3.526
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Sultana, Janet, Moretti, Ugo, Addis, Antonio, Caduff, Pia, Capuano, Annalisa, Kant, Agnes, Laporte, Joan-Ramon, Lindquist, Marie, Raine, June, Sartori, Daniele et al.
DOI: 10.1007/s40264-018-0768-6

Gabapentin and Pregabalin and Risk of Atrial Fibrillation in the Elderly: A Population-Based Cohort Study in an Electronic Prescription Database.

PMID: 29956217
Revista: DRUG SAFETY
Any: 2018
Referència: Drug Saf. 2018 Dec;41(12):1325-1331. doi: 10.1007/s40264-018-0695-6.
Factor d'impacte: 3.585
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Ortiz de Landaluce, Leticia, Carbonell, Pere, Asensio, Carmen, Escoda, Nuria, Laporte, Joan-Ramon, Lopez, Pilar et al.
DOI: 10.1007/s40264-018-0695-6

Vaccines that should be administered to patients receiving treatment with immunosuppressive, immunomodulatory and/or biological drugs.

PMID: 29887173
Revista: MEDICINA CLINICA
Any: 2018
Referència: Med Clin (Barc). 2018 Dec 21;151(12):498-502. doi: 10.1016/j.medcli.2018.05.008. Epub 2018 Jun 7.
Factor d'impacte: 1.168
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Peremiquel-Trillas, Paula, Leguizamo, Lina Maria, Asensio Ostos, Carmen, Martinez-Gomez, Xavier et al.
DOI: 10.1016/j.medcli.2018.05.008

Prevalence of use of antipsychotic drugs in the elderly in Catalonia.

PMID: 29796874
Revista: EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY
Any: 2018
Referència: Eur J Clin Pharmacol. 2018 Sep;74(9):1185-1186. doi: 10.1007/s00228-018-2469-6. Epub 2018 May 23.
Factor d'impacte: 2.679
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Asensio, Carmen, Escoda, Nuria, Sabate, Monica, Carbonell, Pere, Lopez, Pilar, Laporte, Joan-Ramon et al.
DOI: 10.1007/s00228-018-2469-6

Therapeutic enquiries about biological agents as a tool to identify safety aspects and patterns of use.

PMID: 31156839
Revista: European Journal of Hospital Pharmacy-Science and Practice
Any: 2016
Referència: Eur J Hosp Pharm. 2016 May;23(3):161-165. doi: 10.1136/ejhpharm-2015-000770. Epub 2015 Oct 28.
Factor d'impacte: 0.432
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Salat, D, Llop, R, Aguilera, C, Danes, I, Bosch, M, Asensio, C, Castaneda, F, Esterlich, E, Vallano, A et al.
DOI: 10.1136/ejhpharm-2015-000770

Systematic Review and Meta-Analysis: Macrolides and Amoxicillin/Clavulanate-induced Acute Liver Injury.

PMID: 26707367
Revista: BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
Any: 2016
Referència: Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2016 Jul;119(1):3-9. doi: 10.1111/bcpt.12550. Epub 2016 Feb 3.
Factor d'impacte: 3.097
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Ferrer, Pili, Amelio, Justyna, Ballarin, Elena, Sabate, Monica, Rottenkolber, Marietta, Schmiedl, Sven, Laporte, Joan-Ramon, Ibanez, Luisa, Vidal, Xavi et al.
DOI: 10.1111/bcpt.12550

Fifty years of pharmacovigilance - Medicines safety and public health.

PMID: 26799344
Revista: PHARMACOEPIDEMIOLOGY AND DRUG SAFETY
Any: 2016
Referència: Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2016 Jun;25(6):725-32. doi: 10.1002/pds.3967. Epub 2016 Jan 22.
Factor d'impacte: 2.908
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Laporte, Joan-Ramon et al.
DOI: 10.1002/pds.3967

Impact of implementing a protocol on the perioperative management in patients treated with anti-thrombotics admitted for hip fracture surgery: an observational study.

PMID: 27151175
Revista: BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
Any: 2016
Referència: Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2016 Nov;119(5):476-484. doi: 10.1111/bcpt.12615. Epub 2016 May 25.
Factor d'impacte: 3.097
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Villar, Maria M, Iavecchia, Lujan, Safiya, Ahmad, Salat, David, Sabate, Monica, Bosch, Montse, Biarnes, Alfons, Camps, Angels, Castella, Dolors, Lalueza, Pilar et al.
DOI: 10.1111/bcpt.12615

Sales of macrolides, lincosamides, streptogramins, and amoxicillin/clavulanate in the in- and outpatient setting in 10 European countries, 2007-2010.

PMID: 26543747
Revista: SpringerPlus
Any: 2015
Referència: Springerplus. 2015 Oct 15;4:612. doi: 10.1186/s40064-015-1398-4. eCollection 2015.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Rottenkolber, Marietta, Ferrer, Pili, Sabate, Monica, Ballarin, Elena, Fortuny, Joan, Ibanez, Luisa, Laporte, Joan-Ramon, Schmiedl, Sven et al.
DOI: 10.1186/s40064-015-1398-4

A compilation of research working groups on drug utilisation across Europe.

PMID: 24625054
Revista: BMC research notes
Any: 2014
Referència: BMC Res Notes. 2014 Mar 13;7:143. doi: 10.1186/1756-0500-7-143.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Reynolds, R F, Sabate, Monica, Pacheco, Juan Fernando, Ballarin, Elena, Ferrer, Pili, Petri, Hans, Hasford, Joerg, Schoonen, Marieke Wilma, Rottenkolber, Marietta, Fortuny, Joan et al.
DOI: 10.1186/1756-0500-7-143

Sources of European drug consumption data at a country level.

PMID: 24875352
Revista: INT J PUBLIC HEALTH
Any: 2014
Referència: Int J Public Health. 2014 Oct;59(5):877-87. doi: 10.1007/s00038-014-0564-8. Epub 2014 May 30.
Factor d'impacte: 1.966
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Ferrer, Pili, Ballarin, Elena, Sabate, Monica, Laporte, Joan-Ramon, Schoonen, Marieke, Rottenkolber, Marietta, Fortuny, Joan, Hasford, Joerg, Tatt, Iain, Ibanez, Luisa et al.
DOI: 10.1007/s00038-014-0564-8

[New oral anticoagulants for the prevention of stroke in patients with non-valvular atrial fibrillation].

PMID: 23276615
Revista: MEDICINA CLINICA
Any: 2013
Referència: Med Clin (Barc). 2013 Mar 2;140(5):229-31. doi: 10.1016/j.medcli.2012.10.015. Epub 2012 Dec 29.
Factor d'impacte: 1.399
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Bosch, Montserrat, Llop, Roser, Lalueza, Pilar, Villar, Maria del Mar et al.
DOI: 10.1016/j.medcli.2012.10.015

Nightmares induced by montelukast in children and adults.

PMID: 23204025
Revista: EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL
Any: 2012
Referència: Eur Respir J. 2012 Dec;40(6):1574-5. doi: 10.1183/09031936.00092812.
Factor d'impacte: 5.895
Tipus de publicació: Carta amb FI
Autors: Cereza, Gloria, Garcia Dolade, Nuria, Laporte, Joan-Ramon et al.
DOI: 10.1183/09031936.00092812

[The crisis and medicines policy.]

PMID: 22578399
Revista: Atencion Primaria
Any: 2012
Referència: Aten Primaria. 2012 Jun;44(6):306-8. doi: 10.1016/j.aprim.2012.03.006. Epub 2012 May 10.
Factor d'impacte: 0.627
Tipus de publicació: Editorial en revista nacional
Autors: , et al.
DOI: 10.1016/j.aprim.2012.03.006

Exposure to medicines among patients admitted for hip fracture and the case-fatality rate at 1 year: a longitudinal study.

PMID: 22527343
Revista: EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY
Any: 2012
Referència: Eur J Clin Pharmacol. 2012 Nov;68(11):1525-31. doi: 10.1007/s00228-012-1273-y. Epub 2012 Apr 15.
Factor d'impacte: 2.845
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: , , , , , , , , et al.
DOI: 10.1007/s00228-012-1273-y

Separating the wheat from the chaff: essential information in therapeutics.

PMID: 22015580
Revista: EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY
Any: 2012
Referència: Eur J Clin Pharmacol. 2012 Apr;68(4):335-7. Epub 2011 Oct 21.
Factor d'impacte: 2.845
Tipus de publicació: Editorial en revista internacional
Autors: , , , et al.
DOI: 10.1007/s00228-011-1135-z

The case-population study design: an analysis of its application in pharmacovigilance.

PMID: 21879780
Revista: DRUG SAFETY
Any: 2011
Referència: Drug Saf. 2011 Oct 1;34(10):861-8. doi: 10.2165/11592140-000000000-00000.
Factor d'impacte: 3.599
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Theophile, Helene, Laporte, Joan-Ramon, Moore, Nicholas, Martin, Karin-Latry, Begaud, Bernard et al.
DOI: 10.2165/11592140-000000000-00000

Paracetamol in therapeutic dosages and acute liver injury: causality assessment in a prospective case series.

PMID: 21762481
Revista: BMC GASTROENTEROLOGY
Any: 2011
Referència: BMC Gastroenterol. 2011 Jul 15;11:80.
Factor d'impacte: 2.468
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: , , , , , , , , , et al.
DOI: 10.1186/1471-230X-11-80

Preliminary efficacy and safety of an oromucosal standardized cannabis extract in chemotherapy-induced nausea and vomiting.

PMID: 21039759
Revista: BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY
Any: 2010
Referència: Br J Clin Pharmacol. 2010 Nov;70(5):656-63. doi: 10.1111/j.1365-2125.2010.03743.x.
Factor d'impacte: 3.246
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Duran, Marta, Perez, Eulalia, Abanades, Sergio, Vidal, Xavier, Saura, Cristina, Majem, Margarita, Arriola, Edurne, Pastor, Antoni, Farre, Magi, Rams, Neus et al.
DOI: 10.1111/j.1365-2125.2010.03743.x

Reporting randomised clinical trials of analgesics after traumatic or orthopaedic surgery is inadequate: a systematic review.

PMID: 20067642
Revista: BMC Clinical Pharmacology
Any: 2010
Referència: BMC Clin Pharmacol. 2010 Jan 12;10:2.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: , , , , et al.
DOI: 10.1186/1472-6904-10-2

An intervention to improve spontaneous adverse drug reaction reporting by hospital physicians: a time series analysis in Spain.

PMID: 19132807
Revista: DRUG SAFETY
Any: 2009
Referència: Drug Saf. 2009;32(1):77-83.
Factor d'impacte: 3.537
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Pedros, Consuelo, Vallano, Antoni, Cereza, Gloria, Mendoza-Aran, Gemma, Agusti, Antonia, Aguilera, Cristina, Danes, Immaculada, Arnau, Josep M, Vidal, Xavier et al.
DOI: 10.2165/00002018-200932010-00007

Tesis

La vida de les teràpies avançades: de l'acadèmia a la prescripció.

Doctorand: Carolina Iglesias Lòpez
Director/s: Maria Antònia Agustí Escasany, Antoni Vallano Ferraz
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2023

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS TEMPORAL Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE ANTIDEPRESIVOS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN LA POBLACIÓN MAYOR DE 65 AÑOS DE CATALUÑA ENTRE 2010-2015

Doctorand: Lina Fernanda Camacho Arteaga, Lina Fernanda Camacho Arteaga
Director/s: Mònica Sabaté Gallego, Xavier Vidal Guitart
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2022

Actualitat

Notícies

La creació d’espais d’interacció híbrida entre avatars digitals i humans ofereix noves oportunitats en la medicina personalitzada

El treball de la metgessa Emilie Anderssen busca optimitzar la medicalització de les persones que viuen en residències geriàtriques.

Ofertes de treball

Hospital Pharmacist. Clinical Trials Pharmacy Unit
Data d'inici:
26/04/2022
Data de fi:
10/05/2022
Document: Descarrega
Farmacòleg Clínic.
Data d'inici:
28/07/2020
Data de fi:
10/08/2020
Document: Descarrega
Psychologist
Data d'inici:
19/11/2015
Data de fi:
26/11/2015
Document: Descarrega