Vés al contingut

Projecte Vall d'Hebron Iniciativa per al Parkinson (VHIP)

Vall d’Hebron Iniciativa per al Parkinson (VHIP) és un projecte de recerca destinat al desenvolupament de marcadors bioquímics per a la detecció precoç de la malaltia de Parkinson. Aquest estudi es duu a terme en persones amb un risc elevat de tenir aquesta malaltia, perquè són portadores de mutacions genètiques que predisposen al desenvolupament del Parkinson o bé perquè presenten símptomes no motors que es manifesten anys abans dels símptomes motors.

A l’estudi també participen persones voluntàries sanes per tal de poder comparar els resultats.

Objectiu

Avui dia, la malaltia de Parkinson afecta unes 120.000-150.000 persones a Espanya i es calcula que el nombre de malalts es duplicarà en els pròxims 20 anys a causa de l’increment de l’esperança de vida i l’envelliment progressiu de la població.

El diagnòstic de la malaltia de Parkinson és fonamentalment clínic, amb base en l’exploració neurològica del pacient, ja que, ara per ara, no hi ha cap marcador bioquímic de la malaltia. A l’Hospital Universitari Vall d’Hebron es visiten anualment 850 malalts de Parkinson i més de 100 persones amb un risc elevat de desenvolupar la malaltia. El descobriment de marcardors de detecció precoç de la malaltia ens podria permetre aplicar-los a la població general a mesura que van envellint. Aquest és un dels objectius del grup de recerca en Malalties Neurodegeneratives del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).

Activitats

  • Seguiment clínic dels participants mitjançant escales clíniques i proves funcionals, incloses avaluacions oftalmològiques i de disautonomia.
  • Obtenció de mostres biològiques dels pacients/individus participants.
  • Anàlisi genètica mitjançant seqüenciació per panell de gens i modificadors genètics.
  • Anàlisi de biomarcadors en sang i altres mostres biològiques.
  • Anàlisi metabolòmica en sang i metagenòmic del microbioma intestinal.
  • Jornades de divulgació per a pacients i familiars sobre la malaltia i els projectes de recerca.
parkinson tremolor
La Malaltia de Parkinson

És una malaltia crònica, progressiva, molt incapacitant i incurable, que es caracteritza per una pèrdua (o degeneració) progressiva de les neurones que participen en el control del moviment. La pèrdua d’aquestes neurones dona lloc a símptomes motors, com rigidesa, tremolor en repòs i lentitud de moviment.

Encara que el 70 % de les persones diagnosticades al nostre país té més de 65 anys, aquesta malaltia no és exclusiva de persones grans i el 15 % dels pacients no supera els 50 anys.

Veure més

Investigadors principals del projecte

Marta Martínez Vicente

Marta Martínez Vicente

Investigador/a principal
Malalties neurodegeneratives
Llegir més
Ariadna Laguna Tuset

Ariadna Laguna Tuset

Investigador/a principal
Malalties neurodegeneratives
Llegir més
Jorge Hernández Vara

Jorge Hernández Vara

Investigador/a principal
Malalties neurodegeneratives
Llegir més