Vés al contingut

Shock, Disfunció Orgànica i Ressuscitació

L'objectiu del grup de recerca de Shock, Disfunció Orgànica i Ressuscitació (SODIR) és la investigació integral i innovadora en les àrees de xoc, insuficiència respiratòria aguda, insuficiència renal aguda, disfunció orgànica, ressuscitació i monitoratge del pacient en estat crític. A més a més, el grup de recerca té especial interès en aplicar la intel·ligència artificial com a instrument per a obtenir solucions innovadores per als pacients crítics.

Equip

Ricard Ferrer Roca

Ricard Ferrer Roca

Cap de grup
Shock, disfunció orgànica i ressucitació
Llegir més
Jordi Riera del Brío

Jordi Riera del Brío

Investigador/a principal
Shock, disfunció orgànica i ressucitació
Llegir més
Juan Carlos Ruiz Rodriguez

Juan Carlos Ruiz Rodriguez

Investigador/a principal
Shock, disfunció orgànica i ressucitació
Llegir més
Marcos Pérez Carrasco

Marcos Pérez Carrasco

Investigador/a principal
Shock, disfunció orgànica i ressucitació
Llegir més
Sandra Renard Tissedre

Sandra Renard Tissedre

Shock, disfunció orgànica i ressucitació
Llegir més
Berta Caralt Ramisa

Berta Caralt Ramisa

Investigador/a predoctoral
Shock, disfunció orgànica i ressucitació
Llegir més
Ricard Ferrer Roca

Ricard Ferrer Roca

Cap de grup
Shock, disfunció orgànica i ressucitació
Llegir més
Jordi Riera del Brío

Jordi Riera del Brío

Investigador/a principal
Shock, disfunció orgànica i ressucitació
Llegir més
Juan Carlos Ruiz Rodriguez

Juan Carlos Ruiz Rodriguez

Investigador/a principal
Shock, disfunció orgànica i ressucitació
Llegir més
Marcos Pérez Carrasco

Marcos Pérez Carrasco

Investigador/a principal
Shock, disfunció orgànica i ressucitació
Llegir més
Sandra Renard Tissedre

Sandra Renard Tissedre

Shock, disfunció orgànica i ressucitació
Llegir més
Berta Caralt Ramisa

Berta Caralt Ramisa

Investigador/a predoctoral
Shock, disfunció orgànica i ressucitació
Llegir més

Línies de recerca

Monitoratge del pacient crític

La línia de recerca en monitoratge del malalt crític, liderada per la Dr. J.C.Ruiz, té com a objectius la recerca en l’aplicació de l’ecocardiografia i altres sistemes de monitorització no invasius o mínimament invasius en l’estudi dels mecanismes fisiopatològics de la disfunció hemodinàmica i cardíaca del pacient crític, i l’estudi de la microcirculació i la seva implicació en la fisiopatologia de la sèpsia greu amb disfunció multiorgànica.IP: Juan Carlos Ruiz Rodriguez

Aturada cardiaca i Suport Vital

L’objectiu de la línia de recerca d’aturada cardíaca i suport vital és millorar el coneixement de l’aturada cardíaca intrahospitalària i estudiar intervencions més eficaces tant durant l’aturada cardíaca com en les cures postressuscitació que millorin la supervivència i la qualitat de vida dels pacients supervivents. SODIR també té especial interès en la identificació de factors precipitants d’aturada cardíaca intrahospitalària i de situacions periaturada

IP: Juan Carlos Ruiz Rodriguez

Insuficiència renal aguda al pacient crític

La línia de recerca en insuficiència renal aguda renal té especial interés en les teràpies de reemplaçament extracorpòries i en la insuficiencia renal aguda.


La recerca de SODIR no inclou únicament les teràpies de reemplaçament renal contínues (TRRC) sinó també les teràpies absortives i les teràpies de reemplaçament hepàtic. En relació a les TRRC, SODIR ha participat recentment en l'estudi multicèntric REGISFRA que té com a objectiu el coneixement de l’aplicació de les TRRC a Catalunya. A més a més, SODIR està desenvolupant projectes d'optimització de la teràpia a nivell de tipus i dosis; així com recerca de biomarcadors que puguin predir de forma precoç el requeriment de les TRRC en els nostres pacients.


En relació a la insuficiencia renal aguda, SODIR té especial interés en la identificació de bioparàmetres que permetin el reconeixement precoç dels pacients amb risc de fracàs renal agut i en el desenvolupament de les mesures profilàctiques necessàries per a evitar que aquests pacients desenvolupin finalment un fracàs renal agut.

IP: Marcos Pérez Carrasco

Insuficiència respiratòria aguda

La línea de recerca en insuficiencia respiratòria aguda té especial interès en l'estudi de la participació de la interleuquina 33 i el seu receptor ST2 en la lesió pulmonar aguda i el seu paper com a possible diana terapèutica. SODIR ha dissenyat un model de lesió pulmonar aguda en ratolins per estudiar l’eficàcia pronòstica dels nivells plasmàtics de Interleucina 33 i ST-2. Actualment SODIR està avaluant la possibilitat que el tractament amb anticossos anti-IL-33 pot reduir el grau d'inflamació en un model experimental murí de lesió pulmonar aguda.

Un altre aspecte d’especial interés es el uso de l’oxigenoteràpia amb cánula nasal d’alt fluxe. En aquest sentit, SODIR ha participat en un estudi multicèntric, recentment publicat a JAMA, que analitza l'efecte de l’aplicació de cánula nasal d’alt fluxe en la insuficiencia respiratòria post-extubació.

SODIR també participa en diversos estudis internacionals l'ús de la pressió asofàgica per guiar els paràmetres dela  ventilació mecànica en pacients amb síndrome del destret respiratori agut.

IP: Oriol Roca Gas, Andres Francisco Pacheco Reyes

Projectes

ESTUDIO DE BIOMARCADORES RELACIONADOS CON EPILEPSIA EN LA HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

IP: LAURA ABRAIRA DEL FRESNO
Col·laboradors: Anna Penalba Morenilla, Manuel Toledo Argany, Anna Sánchez Corral, Elena Fonseca Hernandez, Daniel Campos Fernández, Estevo Santamarina Pérez, Manuel Quintana Luque
Entitat finançadora: Fundación Eugenio Rodríguez Pascual
Finançament: 24990
Referència: FERP-2022-FERP-2022-1
Durada: 01/01/2023 - 31/12/2024

Shock, Disfunció Orgànica i Ressucitació

IP: Ricard Ferrer Roca
Col·laboradors: César Laborda Soriano, Alejandra García Roche, Candido Diaz Lagares, Rosa Maria Gracia Gozalo, Alexandra Cortina Gutierrez, Rosa Alcaraz Peñarrocha, Juan Carlos Ruiz Rodriguez, Manel Santafe Colomina, Xavier Nuvials Casals, Judith Sacanell Lacasa, Marcos Pérez Carrasco, José Alonso Fajardo, Adolfo Ruiz Sanmartin, Óscar Mula Castellón, Anna Sánchez Corral, Elisabeth Papiol Gallofré, Luis silvestre Chiscano Camon, Eduard Argudo Serra, Maria Martinez Martinez, Jordi Riera del Brío, Raquel Albertos Martell, Noemí Varga , Sofia Contreras Medina , Andres Francisco Pacheco Reyes , Manuel Roberto Sosa Garay, Camilo andres Bonilla Rojas
Entitat finançadora: AGAUR no fer servir-correcte 4301-37
Finançament: 0.01
Referència: 2021 SGR 00798
Durada: 01/01/2022 - 31/12/2024

Valor diagnóstico de la plataforma molecular Biofire Filmarray en infecciones bacterianas del tracto respiratorio inferior asociadas a la ventilación mecánica: impacto en resultados clínicos

IP: Maria Martinez Martinez
Col·laboradors: -
Entitat finançadora: FUNDACIÓN E.DEL ENFERMO CRÍTICO (FEEC)
Finançament: 10000
Referència: FEEC/2021/MARTINEZ
Durada: 01/01/2022 - 31/12/2023

Development of a new intelligent and predictive tool for the early diagnosis and improved treatment of sepsis.

IP: Juan Jose Gonzalez Lopez
Col·laboradors: María Nieves Larrosa Escartin, Ricard Ferrer Roca, Juan Carlos Ruiz Rodriguez, Josep Roca Grande
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación-MICINN
Finançament: 339371
Referència: CPP2021-008464
Durada: 14/02/2022 - 13/02/2025

Ministerio de Ciencia

Publicacions

Recommendations for the management of critically ill patients with COVID-19 in Intensive Care Units.

PMID: 34903475
Revista: Medicina Intensiva
Any: 2022
Referència: Med Intensiva (Engl Ed). 2022 Feb;46(2):81-89. doi: 10.1016/j.medine.2021.11.019. Epub 2021 Dec 10.
Factor d'impacte: 2.491
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Estella, A; Vidal-Cortes, P; Diaz Santos, E; Aguilar Alonso, E; Amezaga Menendez, R; Ballesteros, M A; Bodi, M A; Bordeje Laguna, M L; Garnacho Montero, J; Garcia Sanchez, M et al.
DOI: 10.1016/j.medine.2021.11.019

Planning for the assistance of critically ill patients in a Pandemic Situation: The experience of Vall d'Hebron University Hospital.

PMID: 34872890
Revista: ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA
Any: 2022
Referència: Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed). 2022 Feb;40(2):71-77. doi: 10.1016/j.eimce.2021.11.003. Epub 2021 Nov 26.
Factor d'impacte: 1.731
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Ferrer, Ricard; Baguena, Marcelino; Balcells, Joan; Baneras, Jordi; Biarnes, Alfons; de Nadal, Miriam; Gracia, Rosa Maria; Martinez, Jesus; Nuvials, Xavier; Riera, Jordi et al.
DOI: 10.1016/j.eimce.2021.11.003

Non-invasive oxygenation support in acutely hypoxemic COVID-19 patients admitted to the ICU: a multicenter observational retrospective study.

PMID: 35135588
Revista: CRITICAL CARE
Any: 2022
Referència: Crit Care. 2022 Feb 8;26(1):37. doi: 10.1186/s13054-022-03905-5.
Factor d'impacte: 9.097
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Huerta, Arturo; Ferrer, Ricard; Manez, Rafael; Masclans, Joan-Ramon; Sandoval, Elena; Vera, Paula; Trenado, Josep; Fernandez, Rafael; Sirvent, Josep-Maria; Martinez, Melcior et al.
DOI: 10.1186/s13054-022-03905-5

Higher frequency of comorbidities in fully vaccinated patients admitted to icu due to severe covid-19: a prospective, multicenter, observational study.

PMID: 34824059
Revista: EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL
Any: 2022
Referència: Eur Respir J. 2022 Feb 10;59(2). pii: 13993003.02275-2021. doi: 10.1183/13993003.02275-2021. Print 2022 Feb.
Factor d'impacte: 16.671
Tipus de publicació: Carta amb FI
Autors: Ricart, Pilar; Motos, Anna; Lopez-Gavin, Alexandre; Riera, Jordi; Ceccato, Adrian; Fernandez-Barat, Laia; Bermejo-Martin, Jesus F; Ferrer, Ricard; de Gonzalo-Calvo, David; Menendez, Rosario et al.
DOI: 10.1183/13993003.02275-2021

Value of Preoperative Use of Statins as a Protective Factor for Severe Graft Dysfunction After Lung Transplantation: A Multicenter Propensity Score Analysis.

PMID: 35699020
Revista: ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGIA
Any: 2021
Referència: Arch Bronconeumol. 2021 Nov;57(11):720-722. doi: 10.1016/j.arbr.2021.04.015.
Factor d'impacte: 4.872
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Jauregui, Alberto, Pont, Teresa, Deu, Maria, Sacanell, Judith, Gomez, Aroa, Ussetti, Piedad, Crowley, Silvana, Minambres, Eduardo, Mora, Victor, Alvarez, Carlos et al.
DOI: 10.1016/j.arbr.2021.04.015

Age-dependent impact of the major common genetic risk factor for COVID-19 on severity and mortality.

PMID: 34597274
Revista: JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION
Any: 2021
Referència: J Clin Invest. 2021 Dec 1;131(23). pii: 152386. doi: 10.1172/JCI152386.
Factor d'impacte: 14.808
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: O'Byrne, Sheila M, Nakanishi, Tomoko, Pigazzini, Sara, Degenhardt, Frauke, Cordioli, Mattia, Butler-Laporte, Guillaume, Nafria-Jimenez, Beatriz, Hov, Johannes R, Migeotte, Isabelle, Renieri, Alessandra et al.
DOI: 10.1172/JCI152386

Sarilumab in patients admitted to hospital with severe or critical COVID-19: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial.

PMID: 33676590
Revista: Lancet Respiratory Medicine
Any: 2021
Referència: Lancet Respir Med. 2021 May;9(5):522-532. doi: 10.1016/S2213-2600(21)00099-0. Epub 2021 Mar 4.
Factor d'impacte: 30.7
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Silvio, Javier P, Scublinsky, Dario G, Bales, Alessandra, Catarino, Daniela, Fiss, Elie, Mohrbacher, Sara, Sato, Victor, Baylao, Antonio, Cavalcante, Adilson, Correa, Francini et al.
DOI: 10.1016/S2213-2600(21)00099-0

Intubation Practices and Adverse Peri-intubation Events in Critically Ill Patients From 29 Countries.

PMID: 33755076
Revista: JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
Any: 2021
Referència: JAMA. 2021 Mar 23;325(12):1164-1172. doi: 10.1001/jama.2021.1727.
Factor d'impacte: 56.274
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Chien, Jung-Yien, Fumagalli, Roberto, Pesenti, Antonio, Foti, Giuseppe, Bellani, Giacomo, Abdelkarem Ahmed, Hazem, Adhikari, Neill K J, Agrawal, Kehari, Agrawal, Nipun, Aguirre-Bermeo, Hernan et al.
DOI: 10.1001/jama.2021.1727

Trends in Diagnosis of Alpha-1 Antitrypsin Deficiency Between 2015 and 2019 in a Reference Laboratory.

PMID: 33116457
Revista: International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Any: 2020
Referència: Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2020 Oct 7;15:2421-2431. doi: 10.2147/COPD.S269641. eCollection 2020.
Factor d'impacte: 2.772
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Belmonte, Irene, Nunez, Alexa, Barrecheguren, Miriam, Esquinas, Cristina, Pons, Monica, Lopez-Martinez, Rosa M, Ruiz, Gerard, Blanco-Grau, Albert, Genesca, Joan, Ferrer, Roser et al.
DOI: 10.2147/COPD.S269641

Extracorporeal Membrane Oxygenation Retrieval in Coronavirus Disease 2019: A Case-Series of 19 Patients Supported at a High-Volume Extracorporeal Membrane Oxygenation Center.

PMID: 33063032
Revista: Critical care explorations
Any: 2020
Referència: Crit Care Explor. 2020 Sep 28;2(10):e0228. doi: 10.1097/CCE.0000000000000228. eCollection 2020 Oct.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Cortina, Alexandra, Riera, Jordi, Argudo, Eduard, Martinez-Martinez, Maria, Garcia, Sandra, Garcia-de-Acilu, Marina, Santafe, Manel, Diaz, Candido, Contreras, Sofia, Resta, Paula et al.
DOI: 10.1097/CCE.0000000000000228

Changes of resistance rates in Pseudomonas aeruginosa strains are unrelated to antimicrobial consumption in ICU populations with invasive device-related infection.

PMID: 31787354
Revista: Medicina Intensiva
Any: 2020
Referència: Med Intensiva. 2020 Oct;44(7):399-408. doi: 10.1016/j.medin.2019.09.020. Epub 2019 Nov 28.
Factor d'impacte: 2.363
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Alvarez-Lerma, F, Olaechea-Astigarraga, P, Gimeno, R, Catalan, M, Nuvials, X, Gracia-Arnilla, M P, Palomar-Martinez, M, Seijas-Betolaza, I, Martinez-Alonso, M et al.
DOI: 10.1016/j.medin.2019.09.020

Updated guidance on the management of COVID-19: from an American Thoracic Society/European Respiratory Society coordinated International Task Force (29 July 2020).

PMID: 33020069
Revista: European Respiratory Review
Any: 2020
Referència: Eur Respir Rev. 2020 Oct 5;29(157). pii: 29/157/200287. doi: 10.1183/16000617.0287-2020. Print 2020 Sep 30.
Factor d'impacte: 6.22
Tipus de publicació: Revisió en revista internacional
Autors: Krishnan, Jerry A, Bai, Chunxue, Chotirmall, Sanjay H, Rello, Jordi, Alba, George A, Ginns, Leo C, Hough, Catherine L, Jagpal, Sugeet, Jeon, Kyeongman, Johkoh, Takeshi et al.
DOI: 10.1183/16000617.0287-2020

MONOGRÁFICO: ANTISEPSIA EN EL PACIENTE CRÍTICO: Introducción.

PMID: 30366680
Revista: Medicina Intensiva
Any: 2019
Referència: Medicina Intensiva. 2019 Mar;43:1. doi: 10.1016/j.medin.2018.07.018.
Factor d'impacte: 1.982
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Ramirez, P, Nuvials, X, Diaz, E et al.
DOI: 10.1016/j.medin.2018.07.018

Feasibility and safety of extracorporeal CO2 removal to enhance protective ventilation in acute respiratory distress syndrome: the SUPERNOVA study.

PMID: 30790030
Revista: INTENSIVE CARE MEDICINE
Any: 2019
Referència: Intensive Care Med. 2019 May;45(5):592-600. doi: 10.1007/s00134-019-05567-4. Epub 2019 Feb 21.
Factor d'impacte: 18.967
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: de Backer, Daniel, Combes, Alain, Fanelli, Vito, Pham, Tai, Ranieri, V Marco, Goligher, Ewan C, Brodie, Daniel, Pesenti, Antonio, Beale, Richard, Brochard, Laurent et al.
DOI: 10.1007/s00134-019-05567-4

Effect of a Recombinant Human Soluble Thrombomodulin on Mortality in Patients With Sepsis-Associated Coagulopathy: The SCARLET Randomized Clinical Trial.

PMID: 31104069
Revista: JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
Any: 2019
Referència: JAMA. 2019 May 28;321(20):1993-2002. doi: 10.1001/jama.2019.5358.
Factor d'impacte: 51.273
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Mira, Jean-Paul, Opal, Steven M, Parrillo, Joseph, Russell, James A, Saito, Hidehiko, Tsuruta, Kazuhisa, Sakai, Takumi, Fineberg, David, Ferrer Roca, Ricard, SCARLET Trial Grp et al.
DOI: 10.1001/jama.2019.5358

Extracorporeal Membrane Oxygenation for Adults With Refractory Septic Shock.

PMID: 30325846
Revista: ASAIO JOURNAL
Any: 2019
Referència: ASAIO J. 2019 Nov/Dec;65(8):760-768. doi: 10.1097/MAT.0000000000000905.
Factor d'impacte: 2.494
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Riera, Jordi, Argudo, Eduard, Ruiz-Rodriguez, Juan Carlos, Ferrer, Ricard et al.
DOI: 10.1097/MAT.0000000000000905

Surviving Sepsis Campaign: Research Priorities for Sepsis and Septic Shock.

PMID: 29957716
Revista: CRITICAL CARE MEDICINE
Any: 2018
Referència: Crit Care Med. 2018 Aug;46(8):1334-1356. doi: 10.1097/CCM.0000000000003225.
Factor d'impacte: 6.63
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Rhodes, Andrew, Coopersmith, Craig M, De Backer, Daniel, Deutschman, Clifford S, Ferrer, Ricard, Lat, Ishaq, Machado, Flavia R, Martin, Greg S, Martin-Loeches, Ignacio, Nunnally, Mark E et al.
DOI: 10.1097/CCM.0000000000003225

Improving knowledge about sepsis 3 definition in critically ill patients: new insights

PMID: NOPMID042
Revista: Journal of Emergency and Critical Care Medicine
Any: 2018
Referència: Improving knowledge about sepsis 3 definition in critically ill patients: new insights. J Emerg Crit Care Med. 2018;2(4)
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Editorial en revista internacional
Autors: Martínez, María Luisa, Ruiz Rodriguez, Juan Carlos, Ferrer Roca, Ricard et al.
DOI: 10.21037/jeccm.2018.04.05

Efficacy and safety of trimodulin, a novel polyclonal antibody preparation, in patients with severe community-acquired pneumonia: a randomized, placebo-controlled, double-blind, multicenter, phase II trial (CIGMA study).

PMID: 29632995
Revista: INTENSIVE CARE MEDICINE
Any: 2018
Referència: Intensive Care Med. 2018 Apr;44(4):438-448. doi: 10.1007/s00134-018-5143-7. Epub 2018 Apr 9.
Factor d'impacte: 15.008
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Welte, Tobias, Dellinger, R Phillip, Ebelt, Henning, Ferrer, Miguel, Opal, Steven M, Singer, Mervyn, Vincent, Jean-Louis, Werdan, Karl, Martin-Loeches, Ignacio, Almirall, Jordi et al.
DOI: 10.1007/s00134-018-5143-7

Impact of hemoperfusion with polymyxin B added to hemofiltration in patients with endotoxic shock: a case-control study.

PMID: 30535929
Revista: Annals of Intensive Care
Any: 2018
Referència: Ann Intensive Care. 2018 Dec 7;8(1):121. doi: 10.1186/s13613-018-0465-8.
Factor d'impacte: 3.771
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Artigas, Antonio, Suarez, David, Masip, Jordi, Gili, Gisela, Goma, Gemma, Navas, Ana, Ferrer, Ricard, Martinez, Maria Luisa et al.
DOI: 10.1186/s13613-018-0465-8

Toward a personalized response approach in sepsis 4.0.

PMID: 27609495
Revista: Medicina Intensiva
Any: 2017
Referència: Med Intensiva. 2017 Jan - Feb;41(1):55-56. doi: 10.1016/j.medin.2016.06.005. Epub 2016 Sep 5.
Factor d'impacte: 1.231
Tipus de publicació: Carta amb FI
Autors: de Haro, C, Torrents, E, Ferrer, R, Artigas, A, Rodriguez, A, Martin-Loeches, I et al.
DOI: 10.1016/j.medin.2016.06.005

Impact of Source Control in Patients With Severe Sepsis and Septic Shock.

PMID: 27611975
Revista: CRITICAL CARE MEDICINE
Any: 2017
Referència: Crit Care Med. 2017 Jan;45(1):11-19. doi: 10.1097/CCM.0000000000002011.
Factor d'impacte: 7.422
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Goma, Gemma, Martinez, Maria Luisa, Ferrer, Ricard, Torrents, Eva, Guillamat-Prats, Raquel, Pozo Laderas, Juan Carlos, Martin-Loeches, Ignacio, Levy, Mitchell M, Artigas, Antonio, Alvarez-Rocha, Luis et al.
DOI: 10.1097/CCM.0000000000002011

Declining mortality due to severe sepsis and septic shock in Spanish intensive care units: A two-cohort study in 2005 and 2011.

PMID: 28029501
Revista: Medicina Intensiva
Any: 2017
Referència: Med Intensiva. 2017 Jan - Feb;41(1):28-37. doi: 10.1016/j.medin.2016.09.004. Epub 2016 Oct 28.
Factor d'impacte: 1.193
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Sanchez, B, Ferrer, R, Suarez, D, Romay, E, Piacentini, E, Goma, G, Martinez, M L, Artigas, A et al.
DOI: 10.1016/j.medin.2016.09.004

Impact of a multifaceted educational intervention including serious games to improve the management of invasive candidiasis in critically ill patients.

PMID: 27645566
Revista: Medicina Intensiva
Any: 2017
Referència: Med Intensiva. 2017 Jan - Feb;41(1):3-11. doi: 10.1016/j.medin.2016.07.003. Epub 2016 Sep 16.
Factor d'impacte: 1.193
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Ferrer, R, Zaragoza, R, Llinares, P, Maseda, E, Quindos, G, Rodriguez, A et al.
DOI: 10.1016/j.medin.2016.07.003

Erratum to: The Intensive Care Global Study on Severe Acute Respiratory Infection (ICGLOSSARI): a multicenter, multinational, 14-day inception cohort study.

PMID: 27038479
Revista: INTENSIVE CARE MEDICINE
Any: 2016
Referència: Intensive Care Med. 2016 May;42(5):953. doi: 10.1007/s00134-016-4317-4.
Factor d'impacte: 10.125
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Sakr, Yasser, Ferrer, Ricard, Reinhart, Konrad, Beale, Richard, Rhodes, Andrew, Moreno, Rui, Timsit, Jean Francois, Brochard, Laurent, Thompson, B Taylor, Rezende, Ederlon et al.
DOI: 10.1007/s00134-016-4317-4

Global survey on nebulization of antimicrobial agents in mechanically ventilated patients: a call for international guidelines.

PMID: 26723563
Revista: CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION
Any: 2016
Referència: Clin Microbiol Infect. 2016 Apr;22(4):359-364. doi: 10.1016/j.cmi.2015.12.016. Epub 2015 Dec 23.
Factor d'impacte: 4.575
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Sole-Lleonart, C, Roberts, J A, Chastre, J, Poulakou, G, Palmer, L B, Blot, S, Felton, T, Bassetti, M, Luyt, C-E, Pereira, J M et al.
DOI: 10.1016/j.cmi.2015.12.016

Influenza A virus infection is associated with systemic capillary leak syndrome: case report and systematic review of the literature.

PMID: 26330157
Revista: ANTIVIRAL THERAPY
Any: 2016
Referència: Antivir Ther. 2016;21(2):181-3. doi: 10.3851/IMP2989. Epub 2015 Sep 2.
Factor d'impacte: 3.02
Tipus de publicació: Revisió en revista internacional
Autors: Sousa, Adrian, Len, Oscar, Escola, Laura, Magnifico, Bruno, Mora, Chema, Papiol, Elisabeth, Revilla, Eva, Almirante, Benito et al.
DOI: 10.3851/IMP2989

Primary Graft Dysfunction and Mortality Following Lung Transplantation: A Role for Proadrenomedullin Plasma Levels.

PMID: 26461449
Revista: AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION
Any: 2016
Referència: Am J Transplant. 2016 Feb;16(2):634-9. doi: 10.1111/ajt.13478. Epub 2015 Oct 13.
Factor d'impacte: 5.669
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Baldira, Jaume, Maldonado, Carolina, Lagunes, Leonel, Moyano, Silvia, Rull, Elisenda, Pont, Teresa, Sandiumenge, Albert, Rochera, Maria Isabel, Ribas, Montse, Ruiz, Daniel et al.
DOI: 10.1111/ajt.13478

[Littoral cell angioma. An uncommon cause of constitutional syndrome].

PMID: 25070519
Revista: MEDICINA CLINICA
Any: 2015
Referència: Med Clin (Barc). 2015 Mar 9;144(5):239. doi: 10.1016/j.medcli.2014.04.019. Epub 2014 Jul 26.
Factor d'impacte: 1.417
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Santafe Colomina, Manel, Roade Tato, Luisa, Callejas Moraga, Eduardo L, Pinal Fernandez, Iago et al.
DOI: 10.1016/j.medcli.2014.04.019

Humidified High Flow Nasal Cannula Supportive Therapy Improves Outcomes in Lung Transplant Recipients Readmitted to the Intensive Care Unit Because of Acute Respiratory Failure.

PMID: 25340596
Revista: TRANSPLANTATION
Any: 2015
Referència: Transplantation. 2015 May;99(5):1092-8. doi: 10.1097/TP.0000000000000460.
Factor d'impacte: 3.535
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Roca, Oriol, de Acilu, Marina Garcia, Caralt, Berta, Sacanell, Judit, Masclans, Joan R, Serra, Joaquim, Ruiz, Juan Carlos, Caballero, Jesus, Ruiz, Adolf et al.
DOI: 10.1097/TP.0000000000000460

Metabolite analysis in sepsis through conditional independence maps.

PMID: 26737776
Revista: Conference proceedings : ... Annual International
Any: 2015
Referència: Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2015;2015:6477-80. doi: 10.1109/EMBC.2015.7319876.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Brunelli, Laura, Pastorelli, Roberta, Goma, Gemma, Navas, Ana, Artigas, Antoni, Ferrer, Ricard, Romay, Eduardo, Ribas Ripoll, Vicent et al.
DOI: 10.1109/EMBC.2015.7319876

Nonelective surgery at night and in-hospital mortality: Prospective observational data from the European Surgical Outcomes Study.

PMID: 26001104
Revista: EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY
Any: 2015
Referència: Eur J Anaesthesiol. 2015 Jul;32(7):477-85. doi: 10.1097/EJA.0000000000000256.
Factor d'impacte: 2.942
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Bauer, Peter, van Zaane, Bas, van Klei, Wilton A, Buhre, Wolfgang F, Bauer, Peter, Boerma, E Christiaan, Hoeft, Andreas, Metnitz, Philipp, Moreno, Rui P, Pearse, Rupert et al.
DOI: 10.1097/EJA.0000000000000256

Bilastine vs. hydroxyzine: occupation of brain histamine H1 -receptors evaluated by positron emission tomography in healthy volunteers.

PMID: 24833043
Revista: BRIT J CLIN PHARMACO
Any: 2014
Referència: Br J Clin Pharmacol. 2014 Nov;78(5):970-80. doi: 10.1111/bcp.12421.
Factor d'impacte: 3.688
Tipus de publicació: Guia clínica
Autors: Rojas, Santiago, Herance, Jose-Raul, Trampal, Carlos, Labeaga, Luis, Valiente, Roman, Bullich, Santiago, Martin, Soraya, Perez, Marta, Menoyo, Esther, Farre, Magi et al.
DOI: 10.1111/bcp.12421

[Empirical antimicrobial therapy in ICU admitted patients. Influence of microbiological confirmation on the length of treatment].

PMID: 25536429
Revista: REV ESP QUIM
Any: 2014
Referència: Rev Esp Quimioter. 2014 Dec;27(4):252-60.
Factor d'impacte: 0.905
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Nuvials, X, Arnau, E, Serra, J, Alcaraz, R, Caballero, J, Laborda, C, Perez, M, Larrosa, M N, Palomar, M et al.
DOI:

Impact of prompt catheter withdrawal and adequate antimicrobial therapy on the prognosis of hospital-acquired parenteral nutrition catheter-related bacteraemia.

PMID: 24888250
Revista: CLIN MICROBIOL INFEC
Any: 2014
Referència: Clin Microbiol Infect. 2014 Nov;20(11):1205-10. doi: 10.1111/1469-0691.12703. Epub 2014 Jul 15.
Factor d'impacte: 5.197
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Rodriguez-Pardo, D, Almirante, B, Fernandez-Hidalgo, N, Pigrau, C, Ferrer, C, Planes, A M, Alcaraz, R, Burgos, R, Pahissa, A et al.
DOI: 10.1111/1469-0691.12703

Clostridium difficile in the ICU: Study of the incidence, recurrence, clinical characteristics and complications in a University Hospital.

PMID: 23769945
Revista: MED INTENSIVA
Any: 2014
Referència: Med Intensiva. 2014 Apr;38(3):140-5. doi: 10.1016/j.medin.2013.03.012. Epub 2013 Jun 14.
Factor d'impacte: 1.24
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Duran, N, Rodriguez, V, Nieto, L, Serra, J, Rello, J, Salva, S et al.
DOI: 10.1016/j.medin.2013.03.012

Effect of High Flow Nasal Cannula and Body Position on End-Expiratory Lung Volume. A Cohort Study Using Electrical Impedance Tomography.

PMID: 23050520
Revista: Respiratory Care
Any: 2013
Referència: Respir Care. 2013 Apr;58(4):589-96. doi: 10.4187/respcare.02086.
Factor d'impacte: 2.012
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Riera, Jordi, Perez, Purificacion, Cortes, Jordi, Roca, Oriol, Masclans, Joan Ramon, Rello, Jordi et al.
DOI: 10.4187/respcare.02086

Innovative continuous non-invasive cuffless blood pressure monitoring based on photoplethysmography technology.

PMID: 23740275
Revista: INTENSIVE CARE MEDICINE
Any: 2013
Referència: Intensive Care Med. 2013 Sep;39(9):1618-25. doi: 10.1007/s00134-013-2964-2. Epub 2013 Jun 6.
Factor d'impacte: 5.258
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Ruiz-Rodriguez, Juan C, Caballero, Jesus, Garcia-Roche, Alejandra, Riera, Jordi, Nuvials, Xavier, de Nadal, Miriam, de Sola-Morales, Oriol, Serra, Joaquim, Rello, Jordi, Ribas, Vicent et al.
DOI: 10.1007/s00134-013-2964-2

An unusual case of organizing pneumonia and infection by P. jirovecii.

PMID: 23044282
Revista: Medicina Intensiva
Any: 2013
Referència: Med Intensiva. 2013 May;37(4):299-300. doi: 10.1016/j.medin.2012.08.005. Epub 2012 Oct 6.
Factor d'impacte: 1.323
Tipus de publicació: Carta amb FI
Autors: Caralt-Ramisa, B, Fernandez-Codina, A, Bravo, C, Rello, J, Farre, M, Masclans, J R et al.
DOI: 10.1016/j.medin.2012.08.005

Impact of the emergence of non-vaccine pneumococcal serotypes on the clinical presentation and outcome of adults with invasive pneumococcal pneumonia.

PMID: 22583156
Revista: CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION
Any: 2013
Referència: Clin Microbiol Infect. 2013 Apr;19(4):385-91. doi: 10.1111/j.1469-0691.2012.03895.x. Epub 2012 May 14.
Factor d'impacte: 4.578
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: , , , , , , , , , et al.
DOI: 10.1111/j.1469-0691.2012.03895.x

Intubated patients developing tracheobronchitis or pneumonia have distinctive complement system gene expression signatures in the pre-infection period: a pilot study.

PMID: 22301068
Revista: Medicina Intensiva
Any: 2012
Referència: Med Intensiva. 2012 May;36(4):257-63. Epub 2012 Feb 1.
Factor d'impacte: 1.072
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Bermejo-Martin, J F, Rello, J, Lopez-Campos, G, Almansa, R, Papiol, E, Martin-Loeches, I et al.
DOI: 10.1016/j.medin.2011.10.009

Mortality after surgery in Europe: a 7 day cohort study.

PMID: 22998715
Revista: LANCET
Any: 2012
Referència: Lancet. 2012 Sep 22;380(9847):1059-65. doi: 10.1016/S0140-6736(12)61148-9.
Factor d'impacte: 38.278
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Bauer, Zlata Saric, Vincent, Jean-Louis, Damster, Sandrine, Golder, Kim, Hewson, Russell, Januszewska, Marta, Leva, Brigitte, Moreno, Rui, Pearse, Rupert, Ramos, Vasco et al.
DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61148-9

Severe acute respiratory infections in the postpandemic era of H1N1.

PMID: 22820154
Revista: Current Opinion in Critical Care
Any: 2012
Referència: Curr Opin Crit Care. 2012 Oct;18(5):441-50. doi: 10.1097/MCC.0b013e32835605f2.
Factor d'impacte: 2.514
Tipus de publicació: Revisió en revista internacional
Autors: Poulakou, Garyphallia, Perez, Marcos, Rello, Jordi et al.
DOI: 10.1097/MCC.0b013e32835605f2

The sounds of cardiac arrest: innovating to obtain an accurate record during in-hospital cardiac arrest.

PMID: 22796406
Revista: RESUSCITATION
Any: 2012
Referència: Resuscitation. 2012 Oct;83(10):1219-22. doi: 10.1016/j.resuscitation.2012.06.028. Epub 2012 Jul 11.
Factor d'impacte: 3.601
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: , , , , , et al.
DOI: 10.1016/j.resuscitation.2012.06.028

Pandemic and post-pandemic Influenza A (H1N1) infection in critically ill patients.

PMID: 22126648
Revista: CRITICAL CARE
Any: 2011
Referència: Crit Care. 2011;15(6):R286. doi: 10.1186/cc10573. Epub 2011 Nov 28.
Factor d'impacte: 4.595
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: , , , , , , , , , et al.
DOI: 10.1186/cc10573

Combination antibiotic therapy for community-acquired pneumonia.

PMID: 22113077
Revista: Annals of intensive care
Any: 2011
Referència: Ann Intensive Care. 2011 Nov 23;1:48. doi: 10.1186/2110-5820-1-48.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: , et al.
DOI: 10.1186/2110-5820-1-48

CD4+ cell counts and HIV-RNA levels do not predict outcomes of community-acquired pneumonia in hospitalized HIV-infected patients.

PMID: 21885316
Revista: INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
Any: 2011
Referència: Int J Infect Dis. 2011 Dec;15(12):e822-7. Epub 2011 Aug 31.
Factor d'impacte: 2.529
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: , , , , , , , , , et al.
DOI: 10.1016/j.ijid.2011.05.021

Full face transplant: the first case report.

PMID: 21772126
Revista: ANNALS OF SURGERY
Any: 2011
Referència: Ann Surg. 2011 Aug;254(2):252-6.
Factor d'impacte: 7.474
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Barret, Juan P, Gavalda, Joan, Bueno, Javier, Nuvials, Xavier, Pont, Teresa, Masnou, Nuria, Colomina, Maria J, Serracanta, Jordi, Arno, Anna, Huguet, Pere et al.
DOI: 10.1097/SLA.0b013e318226a607

[Mortality risk factors in descending necrotizing mediastinitis].

PMID: 20227809
Revista: ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGIA
Any: 2010
Referència: Arch Bronconeumol. 2010 Apr;46(4):182-7. doi: 10.1016/j.arbres.2010.01.008. Epub 2010 Mar 15.
Factor d'impacte: 2.166
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Deu-Martin, Maria, Saez-Barba, Manel, Lopez Sanz, Iker, Alcaraz Penarrocha, Rosa, Romero Vielva, Laura, Sole Montserrat, Joan et al.
DOI: 10.1016/j.arbres.2010.01.008

High-flow oxygen therapy in acute respiratory failure.

PMID: 20406507
Revista: Respiratory Care
Any: 2010
Referència: Respir Care. 2010 Apr;55(4):408-13.
Factor d'impacte: 1.524
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Masclans, Joan R, Torres, Ferran, Roca, Oriol, Riera, Jordi et al.
DOI:

Broadening horizons: research priorities in pneumonia.

PMID: 20562546
Revista: CRITICAL CARE MEDICINE
Any: 2010
Referència: Crit Care Med. 2010 Jul;38(7):1602-3.
Factor d'impacte: 6.373
Tipus de publicació: Editorial en revista internacional
Autors: Perez, Marcos, Sanchez, Ana, Rello, Jordi et al.
DOI: 10.1097/CCM.0b013e3181e4bafa

Effectiveness of treatments for severe sepsis: a prospective, multicenter, observational study.

PMID: 19696442
Revista: AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE
Any: 2009
Referència: Am J Respir Crit Care Med. 2009 Nov 1;180(9):861-6.
Factor d'impacte: 9.792
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: de la Torre, Maria Victoria, Ferrer, Ricard, Artigas, Antonio, Suarez, David, Palencia, Eduardo, Levy, Mitchell M, Arenzana, Angel, Perez, Xose Luis, Sirvent, Josep-Maria, Goma, Gemma et al.
DOI: 10.1164/rccm.200812-1912OC

Tesis

Limitación del esfuerzo terapéutico en las Unidades de Cuidados Intensivos de Cataluña

Doctorand: Alexandra Cortina Gutierrez, Alexandra Cortina Gutierrez
Director/s: Alberto Sandiumenge Camps, Xavier Nuvials Casals
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2022

Infecciones respiratorias asociadas con la ventilación mecànica. Impacto en el uso de antimicrobianos

Doctorand: Xavier Nuvials Casals, Xavier Nuvials Casals
Director/s: Mercedes Palomar Martínez
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2016

Perspectivas en Trasplante de Pulmón

Doctorand: Jordi Riera del Brío
Director/s: Teresa Pont Castellana, Jordi Rello Condomines
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2015

Lesión endotelial en la disfunción multiorgánica de la sepsis grave

Doctorand: Juan Carlos Ruiz Rodriguez
Director/s: Joaquín Serra Vich, Miguel Vilardell Tarres
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2015

Influenza A(H1N1)pdm 2009. Papel de la Medicina Intensiva durante la Pandemia y Post-Pandemia

Doctorand: Marcos Pérez Carrasco
Director/s: Joan Ramon Masclans Enviz, Ferran Morell Brotad
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2015

Qualitat de vida i alteracions morfo-funcionals en supervivents a una Síndrome del Destret Respiratori Agut

Doctorand: Oriol Roca Gas
Director/s: Joan Ramon Masclans Enviz, Fco. Javier Muñoz Gall
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2010

Actualitat

Notícies

El curs, dirigit pel Dr. Jordi Riera, compta amb la participació de prop de 30 docents especialistes en ECMO des de diferents disciplines.

El cap del grup de Shock, Disfunció Orgànica i Ressuscitació del VHIR formarà part de l’equip que avalua els articles científics que rep aquesta revista, la millor a escala mundial dedicada en exclusiva a la medicina intensiva.

La start-up Tesai Care està dedicada al desenvolupament de Heecap, un sistema d'electroestimulació no invasiva per evitar l'atròfia de la musculatura respiratòria dels pacients amb ventilació mecànica a les UCI.

Ofertes de treball

RESEARCH NURSE
Data d'inici:
29/03/2023
Data de finalització:
12/04/2023
Document: Descarrega
Research Study Project Manager
Data d'inici:
01/09/2022
Data de finalització:
30/09/2022
Document: Descarrega
Study Coordinator in ICU-Shock, Organ Dysfunction and Resuscitation Group.
Data d'inici:
30/08/2022
Data de finalització:
13/09/2022
Document: Descarrega