Vés al contingut

Unitat de Recerca en Neurotraumatologia i Neurocirurgia (UNINN)

La Unitat de Recerca en Neurotraumatologia i Neurocirurgia (UNINN) és un grup de recerca translacional totalment integrat a la comunitat investigadora europea i acreditat com a Grup de Recerca Consolidat des de 2005. La UNINN realitza investigació tant bàsica com clínica.

La UNINN ha establert sòlides sinergies intramurals, col·laboracions nacionals amb científics bàsics i col·laboracions i aliances internacionals amb investigadors de múltiples països i institucions, amb qui compartim objectius de recerca comuns.

La nostra unitat d'investigació participa en assajos clínics multinacionals finançats per la indústria farmacèutica i estudis multicèntrics patrocinats per la Unió Europea (UE). La nostra unitat d'investigació està altament enfocada a desenvolupar i utilitzar noves tecnologies per a millorar l'avaluació dels resultats clínics, incorporant mesures de qualitat de vida dels pacients tractats. També mantenim una important col·lecció de mostres de teixit cerebral, sèrum, líquid cefalorraquidi i microdializats procedents de l'espai extracel·lular cerebral de pacients neurocrítics.

Equip

Ma Antonia Poca Pastor

Ma Antonia Poca Pastor

Cap de grup
Unitat de recerca en neurotraumatologia i neurocirurgia (UNINN)
Llegir més
Fuat Arikan Abello

Fuat Arikan Abello

Unitat de recerca en neurotraumatologia i neurocirurgia (UNINN)
Llegir més
Joan Sahuquillo Barris

Joan Sahuquillo Barris

Investigador/a principal
Unitat de recerca en neurotraumatologia i neurocirurgia (UNINN)
Llegir més
Miriam de Nadal Clanchet

Miriam de Nadal Clanchet

Investigador/a principal
Unitat de recerca en neurotraumatologia i neurocirurgia (UNINN)
Llegir més
Francisco Ramón Martínez Ricarte

Francisco Ramón Martínez Ricarte

Investigador/a predoctoral
Unitat de recerca en neurotraumatologia i neurocirurgia (UNINN)
Llegir més
Alejandro Ferré Masó

Alejandro Ferré Masó

Unitat de recerca en neurotraumatologia i neurocirurgia (UNINN)
Llegir més
Ma Antonia Poca Pastor

Ma Antonia Poca Pastor

Cap de grup
Unitat de recerca en neurotraumatologia i neurocirurgia (UNINN)
Llegir més
Fuat Arikan Abello

Fuat Arikan Abello

Unitat de recerca en neurotraumatologia i neurocirurgia (UNINN)
Llegir més
Joan Sahuquillo Barris

Joan Sahuquillo Barris

Investigador/a principal
Unitat de recerca en neurotraumatologia i neurocirurgia (UNINN)
Llegir més
Miriam de Nadal Clanchet

Miriam de Nadal Clanchet

Investigador/a principal
Unitat de recerca en neurotraumatologia i neurocirurgia (UNINN)
Llegir més
Francisco Ramón Martínez Ricarte

Francisco Ramón Martínez Ricarte

Investigador/a predoctoral
Unitat de recerca en neurotraumatologia i neurocirurgia (UNINN)
Llegir més
Alejandro Ferré Masó

Alejandro Ferré Masó

Unitat de recerca en neurotraumatologia i neurocirurgia (UNINN)
Llegir més

Línies de recerca

Hidrocefàlia i alteracions en la dinàmica del líquid cefaloraquidi (LCR) (Línia consolidada)

Objectius generals: La hidrocefàlia és una patologia molt freqüent a l'àmbit neuroquirúrgic, especialment als pacients pediàtrics. La seva presència pot conduir a seqüeles cognitives i discapacitats que poden ser evitables amb un tractament adequat. El nostre grup s'ha centrat en una millor comprensió de la seva fisiopatologia, el perfeccionament dels diagnòstics primerencs i el desenvolupament de biomarcadors més específics dirigits a millorar els resultats clínics d'aquests pacients.


Objectius específics: 1) Adquirir nous coneixements sobre la fisiopatologia de la hidrocefàlia normotensiva i la hipertensió intracranial idiopàtica (pseudotumor cerebral) i optimitzar estratègies diagnòstiques i terapèutiques en aquests pacients. 2) Establir les alteracions bioquímiques cerebrals (neurotransmissors i neuropèptids) que ocorren en aquests pacients i la seva implicació en les funcions cognitives i en les alteracions del son. 3) Correlacionar el dèficit cognitiu amb les alteracions morfològiques i funcionals de diferents estructures cerebrals com el cos callós i la substància blanca subcortical. 4) Buscar sistemes menys invasius que ofereixin una informació fiable sobre la pressió intracranial (projecte de recerca SafeICP).

IP: Ma Antonia Poca Pastor, Joan Sahuquillo Barris

Malformacions congènites de la xarnel·la crani-cervical (Línia consolidada)

Objectiu general: La malformació de Chiari és una entitat que es diagnostica de manera cada cop més freqüent. L'element diagnòstic fonamental d'aquesta malformació congènita és un descens del cerebel cap al canal cervical, cosa que produeix fenòmens de compressió local i alteracions en la circulació del líquid cefaloraquidi. No obstant això, hi ha grans discrepàncies sobre com es realitza l'estudi i el tractament d'aquests pacients en els diferents centres, cosa que repercuteix en el resultat final. El nostre objectiu principal en aquesta línia de recerca és conèixer millor l'origen i les repercussions d'aquestes malformacions i contribuir a millorar-ne el tractament i, per tant, el resultat final.


Objectius específics: 1) Aprofundir en el coneixement de la fisiopatologia de les malformacions crani-cervicals, especialment en la malformació de Chiari Tipus 1 (MC-1), i quantificar la repercussió d'aquestes malformacions a l'àmbit clínic, social i laboral. 2) Estudiar les bases genètiques de la dita malformació i la seva penetrància a nivell familiar. 3) Estudiar les alteracions del son (particularment el tipus i la freqüència d'apnees nocturnes) associades a la MC-1. 4) Estudi de la qualitat de vida en els pacients amb una malformació de la xarnera crani-cervical abans i després del tractament quirúrgic. 5) Aprofundir en el coneixement de la síndrome cognitiva-afectiva que poden presentar els pacients afectes d'una MC-1 (projecte de recerca FIS PI22/01082). 6) Contribuir a l'homogeneïtzació en el maneig de la MC-1 a partir de la participació del nostre grup a les conferències de consens dirigides a l'elaboració de guies de pràctica clínica a aplicar en el diagnòstic i tractament d'aquests pacients.

IP: Ma Antonia Poca Pastor, Joan Sahuquillo Barris

Neurotraumatologia i patologia neurològica aguda (Línia consolidada)

Objectius principals: Estudiar les alteracions neuroquímiques, fisiopatològiques i del metabolisme cerebral, així com l'aplicació de noves tècniques de monitorització en pacients que han patit un traumatisme cranioencefàlic (TCE) o una altra patologia neurològica aguda (pacients neurocrítics).


Objectius específics: 1) Aprofundir en el coneixement de les alteracions metabòliques i del transport d'oxigen a nivell tissular a les lesions cerebrals agudes. 2) Aprofundir les repercussions de l'anèmia i les transfusions hemàtiques en la capacitat d'aportació d'oxigen al cervell (projecte de recerca La Marató TV3 201724 30 31). 3) Estudiar la resposta inflamatòria cerebral i sistèmica induïda per la lesió cerebral aguda mitjançant tècniques de microdiàlisi d'alta resolució. 4) Analitzar els fenòmens de despolarització peri-infàrtica en els pacients amb lesions cerebrals agudes i la seva repercussió metabòlica. 5) Aplicacions de la microdiàlisi d'alta resolució a la definició del perfil molecular de l'edema cerebral posttraumàtic i isquèmic i estudi de la contribució dels canals catiònics no selectius a la seva formació. 6) Estudiar la disfunció mitocondrial en pacients que han patit un TCE i desenvolupar un model d'hipòxia histotòxica a partir de cultius en talls de cervell humà adult obtinguts en reseccions quirúrgiques. 7) Validar l'ús de primers biomarcadors hemàtics per definir poblacions de risc específic en els pacients adults i pediàtrics que han presentat un TCE lleu (projecte de recerca BRAINI2)

IP: Joan Sahuquillo Barris

Projectes

(SafeICP) Plataforma fotónica no invasiva para la detección a pie de cama de la hipertensión intracraneal y otras anomalías de la dinámica del líquido cerebroespinal.

IP: Ma Antonia Poca Pastor
Col·laboradors: Joan Sahuquillo Barris, Maria Sueiras Gil, Diego Fernando Lopez Bermeo
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación-MICINN
Finançament: 335384
Referència: PLEC2022-009290
Durada: 01/12/2022 - 30/11/2025

Ministerio de Ciencia

Unitat recerca en neurotraumatologia i neurocirurg

IP: Ma Antonia Poca Pastor
Col·laboradors: Dulce María Moncho Rodríguez, Joan Sahuquillo Barris, Fuat Arikan Abello, Miriam de Nadal Clanchet, Maria Sueiras Gil, Alejandro Ferré Masó, Francisco Ramón Martínez Ricarte
Entitat finançadora: Agència Gestió Ajuts Universitaris i de Recerca
Finançament: 60000
Referència: 2021 SGR 00810
Durada: 01/01/2022 - 30/06/2025

Biomarkers to improve diagnosis and management of mild traumàtic brain injury (BRAINI2)

IP: Ma Antonia Poca Pastor
Col·laboradors: -
Entitat finançadora: EIT- European Institute of Innovation & Technolog
Finançament: 248666
Referència: BRAIN2_EIT-HEALTH-BP21
Durada: 01/01/2022 - 31/12/2024

Caracterización estructural y funcional de la vía visual anterior en pacientes con esclerosis múltiple temprana (VISIONEM).

IP: Angela Vidal Jordana
Col·laboradors: Dulce María Moncho Rodríguez, Alex Rovira Cañellas, Manel Alberich Jordà, Neus Mongay Ochoa, Joaquin Castillo Justribo, Sergio Cabello
Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
Finançament: 48400
Referència: PI22/01589
Durada: 01/01/2023 - 31/12/2025

Publicacions

Comparison of cerebral metabolic rate of oxygen, blood flow, and bispectral index under general anesthesia.

PMID: 36911206
Revista: Neurophotonics
Any: 2023
Referència: Neurophotonics. 2023 Jan;10(1):015006. doi: 10.1117/1.NPh.10.1.015006. Epub 2023 Mar 6.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: da Prat, Ivette Chochron; da Prat, Ivette Chochron; de Nadal, Miriam; Durduran, Turgut; Kacprzak, Michal; Lindner, Claus; Maruccia, Federica; Poca, Maria A; Sanchez-Guerrero, Angela; Serra, Isabel et al.
DOI: 10.1117/1.NPh.10.1.015006

Accuracy of Manual Intracranial Pressure Recording Compared to a Computerized High-Resolution System: A CENTER-TBI Analysis.

PMID: 36922475
Revista: Neurocritical Care
Any: 2023
Referència: Neurocrit Care. 2023 Jun;38(3):781-790. doi: 10.1007/s12028-023-01697-2. Epub 2023 Mar 15.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Akerlund, Cecilia A I; Anke, Audny; Beer, Ronny; Bellander, Bo-Michael; Beqiri, Erta; Birg, Tatiana; Buki, Andras; Cabeleira, Manuel; Carbonara, Marco; Chieregato, Arturo et al.
DOI: 10.1007/s12028-023-01697-2

Prognostication and Goals of Care Decisions in Severe Traumatic Brain Injury: A Survey of The Seattle International Severe Traumatic Brain Injury Consensus Conference Working Group.

PMID: 36932737
Revista: JOURNAL OF NEUROTRAUMA
Any: 2023
Referència: J Neurotrauma. 2023 Aug;40(15-16):1707-1717. doi: 10.1089/neu.2022.0414. Epub 2023 Apr 28.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Aguilera, Sergio; Bell, Randy S; Buki, Andras; Chesnut, Randall M; Citerio, Giuseppe; Cooper, D James; Diaz-Arrastia, Ramon R; Diringer, Michael; Figaji, Anthony; Gao, Guoyi et al.
DOI: 10.1089/neu.2022.0414

A multistrain probiotic increases the serum glutamine/glutamate ratio in patients with cirrhosis: a metabolomic analysis.

PMID: 37026745
Revista: Hepatology Communications
Any: 2023
Referència: Hepatol Commun. 2023 Apr 4;7(4):e0072. doi: 10.1097/HC9.0000000000000072. eCollection 2023 Apr 1.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Alvarado, Edilmar; Canalda-Baltrons, Aleix; Claria, Joan; Cuyas, Berta; Escorsell, Angels; Guarner, Carlos; Laghi, Luca; Lan, Qiuyu; Manichanh, Chaysavanh; Nieto, Juan Camilo et al.
DOI: 10.1097/HC9.0000000000000072

Sleep increases leaks and asynchronies during home noninvasive ventilation: a polysomnographic study.

PMID: 34314351
Revista: Journal of Clinical Sleep Medicine
Any: 2022
Referència: J Clin Sleep Med. 2022 Jan 1;18(1):225-233. doi: 10.5664/jcsm.9546.
Factor d'impacte: 4.062
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Marti, Sergi; Ferre, Alex; Sampol, Gabriel; Pallero, Mercedes; Romero, Odile; Ferrer, Jaume; Sampol, Julia et al.
DOI: 10.5664/jcsm.9546

Prevalence of common origin of the innominate and left carotid artery (CILCA) or bovine arch configuration in patients with blunt aortic injury.

PMID: 35112824
Revista: INTERNATIONAL ANGIOLOGY
Any: 2022
Referència: Int Angiol. 2022 Apr;41(2):170-176. doi: 10.23736/S0392-9590.22.04793-9. Epub 2022 Feb 3.
Factor d'impacte: 2.789
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Tello-Diaz, Cristina; Alvarez Garcia, Beatriz; Gil-Sala, Daniel; Riveiro Vilaboa, Marilyn; Tenezaca-Sari, Xavier; Bellmunt, Sergi et al.
DOI: 10.23736/S0392-9590.22.04793-9

Planning for the assistance of critically ill patients in a Pandemic Situation: The experience of Vall d'Hebron University Hospital.

PMID: 34872890
Revista: ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA
Any: 2022
Referència: Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed). 2022 Feb;40(2):71-77. doi: 10.1016/j.eimce.2021.11.003. Epub 2021 Nov 26.
Factor d'impacte: 1.731
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Ferrer, Ricard; Baguena, Marcelino; Balcells, Joan; Baneras, Jordi; Biarnes, Alfons; de Nadal, Miriam; Gracia, Rosa Maria; Martinez, Jesus; Nuvials, Xavier; Riera, Jordi et al.
DOI: 10.1016/j.eimce.2021.11.003

Epileptic seizures in the emergency room: clinical and electroencephalographic findings associated with brain perfusion patterns on computed tomography.

PMID: 35152335
Revista: JOURNAL OF NEUROLOGY
Any: 2022
Referència: J Neurol. 2022 Jul;269(7):3761-3769. doi: 10.1007/s00415-022-11005-1. Epub 2022 Feb 13.
Factor d'impacte: 4.849
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Coscojuela, P; Fonseca, E; Quintana, M; Sarria-Estrada, S; Santamarina, E; Abraira, L; Sueiras, M; Thonon, V; Alvarez-Sabin, J; Toledo, M et al.
DOI: 10.1007/s00415-022-11005-1

Neurodevelopmental profile in children with benign external hydrocephalus syndrome. A pilot cohort study.

PMID: 33973055
Revista: CHILDS NERVOUS SYSTEM
Any: 2021
Referència: Childs Nerv Syst. 2021 Sep;37(9):2799-2806. doi: 10.1007/s00381-021-05201-z. Epub 2021 May 10.
Factor d'impacte: 1.475
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Maruccia, Federica, Gomariz, Laura, Rosas, Katiuska, Durduran, Turgut, Paredes-Carmona, Fernando, Sahuquillo, Juan, Poca, Maria A et al.
DOI: 10.1007/s00381-021-05201-z

Blood flow response to orthostatic challenge identifies signatures of the failure of static cerebral autoregulation in patients with cerebrovascular disease.

PMID: 33836684
Revista: BMC Neurology
Any: 2021
Referència: BMC Neurol. 2021 Apr 9;21(1):154. doi: 10.1186/s12883-021-02179-8.
Factor d'impacte: 2.474
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Marti-Fabregas, Joan, Prats-Sanchez, Luis, Martinez-Domeno, Alejandro, Kasner, Scott E, Greenberg, Joel H, Zhou, Chao, Edlow, Brian L, Putt, Mary E, Detre, John A, Yodh, Arjun G et al.
DOI: 10.1186/s12883-021-02179-8

How to Choose a Shunt for Patients with Normal Pressure Hydrocephalus: A Short Guide to Selecting the Best Shunt Assembly.

PMID: 33803977
Revista: Journal of Clinical Medicine
Any: 2021
Referència: J Clin Med. 2021 Mar 15;10(6). pii: jcm10061210. doi: 10.3390/jcm10061210.
Factor d'impacte: 4.242
Tipus de publicació: Revisió en revista internacional
Autors: Sahuquillo, Juan, Rosas, Katiuska, Calvo, Helena, Alcina, Aloma, Gandara, Dario, Lopez-Bermeo, Diego, Poca, Maria-Antonia et al.
DOI: 10.3390/jcm10061210

Considerations in the Use of Gravitational Valves in the Management of Hydrocephalus. Some Lessons Learned with the Dual-Switch Valve.

PMID: 33445418
Revista: Journal of Clinical Medicine
Any: 2021
Referència: J Clin Med. 2021 Jan 12;10(2). pii: jcm10020246. doi: 10.3390/jcm10020246.
Factor d'impacte: 4.242
Tipus de publicació: Revisió en revista internacional
Autors: Poca, Maria A, Gandara, Dario F, Rosas, Katiuska, Alcina, Aloma, Lopez-Bermeo, Diego, Sahuquillo, Juan et al.
DOI: 10.3390/jcm10020246

Multiple cerebral arteriovenous malformations associated to rostral hypoplasia of the superior sagittal sinus: case report.

PMID: 27273219
Revista: Journal of Neurosurgical Sciences
Any: 2020
Referència: J Neurosurg Sci. 2020 Jun;64(3):287-290. doi: 10.23736/S0390-5616.16.03612-2. Epub 2016 Jun 7.
Factor d'impacte: 1.645
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: TORNe, Ramon, Molina Jaque, Felipe A, Rodriguez-Hernandez, Ana, Arikan, Fuat, Tomasello, Alejandro, Lopez-Bermeo, Diego et al.
DOI: 10.23736/S0390-5616.16.03612-2

Non-invasive estimation of intracranial pressure by diffuse optics - a proof-of-concept study.

PMID: 32460617
Revista: JOURNAL OF NEUROTRAUMA
Any: 2020
Referència: J Neurotrauma. 2020 Dec 1;37(23):2569-2579. doi: 10.1089/neu.2019.6965. Epub 2020 Jul 7.
Factor d'impacte: 3.793
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Rey-Perez, Anna, Baguena, Marcelino, Cano, Paola, Zucca, Riccardo, Weigel, Udo Michael, Sahuquillo, Juan, Poca, Maria A Dr, Durduran, Turgut, Maruccia, Federica, Tagliabue, Susanna et al.
DOI: 10.1089/neu.2019.6965

Distal catheter lengthening in pediatric patients with hydrocephalus using a guidewire-assisted technique.

PMID: 32232564
Revista: CHILDS NERVOUS SYSTEM
Any: 2020
Referència: Childs Nerv Syst. 2020 Nov;36(11):2733-2740. doi: 10.1007/s00381-020-04591-w. Epub 2020 Mar 30.
Factor d'impacte: 1.298
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Poca, Maria A, Cano, Paola, Munar, Francisca, Gonzalez, Diego, Rosas, Katiuska, Sahuquillo, Juan et al.
DOI: 10.1007/s00381-020-04591-w

Myocardial Injury After Noncardiac Surgery: Incidence, Predictive Factors, and Outcome in High-Risk Patients Undergoing Thoracic Surgery: An Observational Study.

PMID: 31515189
Revista: JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA
Any: 2020
Referència: J Cardiothorac Vasc Anesth. 2020 Feb;34(2):426-432. doi: 10.1053/j.jvca.2019.08.014. Epub 2019 Aug 16.
Factor d'impacte: 2.258
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Gonzalez-Tallada, Anna, Borrell-Vega, Jaume, Coronado, Carolina, Morales, Paula, de Miguel, Marcos, Ferreira-Gonzalez, Ignacio, de Nadal, Miriam et al.
DOI: 10.1053/j.jvca.2019.08.014

Kir6.2, the Pore-Forming Subunit of ATP-Sensitive K+ Channels, Is Overexpressed in Human Posttraumatic Brain Contusions

PMID: 29737232
Revista: JOURNAL OF NEUROTRAUMA
Any: 2019
Referència: Journal of Neurotrauma. 2019 Jan;36(1):165-75. doi: 10.1089/neu.2017.5619
Factor d'impacte: 3.754
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: , , Poca, Maria-Antonia, Castro González, Lidia, Montoya Clemente, Noelia, Vidal Jorge, Marian, Sanchez Ortiz, David, Gandara, Dario, Martinez-Saez, Elena, Cicuendez, Marta et al.
DOI: 10.1089/neu.2017.5619

What s new in intraabdominal candidiasis in critically ill patients, a review.

PMID: 31585520
Revista: Hospital practice (1995)
Any: 2019
Referència: Hosp Pract (1995). 2019 Oct;47(4):171-176. doi: 10.1080/21548331.2019.1677032. Epub 2019 Oct 24.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Lagunes, L, Rey-Perez, A et al.
DOI: 10.1080/21548331.2019.1677032

A rare case of an intramedullary metastasis of a myxopapillary ependymoma.

PMID: 31528421
Revista: Surgical neurology international
Any: 2019
Referència: Surg Neurol Int. 2019 May 10;10:83. doi: 10.25259/SNI-96-2019. eCollection 2019.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Fonseca, Lino, Cicuendez, Marta, Martinez-Ricarte, Francisco, Martinez-Saez, Elena, Cordero, Esteban, Bescos, Agustin et al.
DOI: 10.25259/SNI-96-2019

Microvascular cerebral blood flow fluctuations in association with apneas and hypopneas in acute ischemic stroke.

PMID: 31037244
Revista: Neurophotonics
Any: 2019
Referència: Neurophotonics. 2019 Apr;6(2):025004. doi: 10.1117/1.NPh.6.2.025004. Epub 2019 Apr 23.
Factor d'impacte: 3.581
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Gregori-Pla, Clara, Delgado-Mederos, Raquel, Cotta, Gianluca, Giacalone, Giacomo, Maruccia, Federica, Avtzi, Stella, Prats-Sanchez, Luis, Martinez-Domeno, Alejandro, Camps-Renom, Pol, Marti-Fabregas, Joan et al.
DOI: 10.1117/1.NPh.6.2.025004

Neuropsychological alterations and neuroradiological findings in patients with post-traumatic concussion: Results of a pilot study.

PMID: 28007313
Revista: NEUROLOGIA
Any: 2018
Referència: Neurologia. 2018 Sep;33(7):427-437. doi: 10.1016/j.nrl.2016.10.003. Epub 2016 Dec 20.
Factor d'impacte: 1.938
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Radoi, A, Poca, M A, Canas, V, Cevallos, J M, Membrado, L, Saavedra, M C, Vidal, M, Martinez-Ricarte, F, Sahuquillo, J et al.
DOI: 10.1016/j.nrl.2016.10.003

Revascularization experience and results in ischaemic cerebrovascular disease: Moyamoya disease and carotid occlusion.

PMID: 29550248
Revista: NEUROCIRUGIA
Any: 2018
Referència: Neurocirugia (Astur). 2018 Jul - Aug;29(4):170-186. doi: 10.1016/j.neucir.2018.01.006. Epub 2018 Mar 14.
Factor d'impacte: 0.31
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Arikan, Fuat, Rubiera, Marta, Serena, Joaquin, Rodriguez-Hernandez, Ana, Gandara, Dario, Lorenzo-Bosquet, Carles, Tomasello, Alejandro, Chocron, Ivette, Quintana-Corvalan, Maximiliano, Sahuquillo, Juan et al.
DOI: 10.1016/j.neucir.2018.01.006

Anatomical Variations of Brain Venous Sinuses in Patients with Arteriovenous Malformations: Incidental Finding or Causative Factor?

PMID: 29462735
Revista: World Neurosurgery
Any: 2018
Referència: World Neurosurg. 2018 May;113:e465-e470. doi: 10.1016/j.wneu.2018.02.057. Epub 2018 Feb 17.
Factor d'impacte: 1.924
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Rodriguez-Hernandez, Ana, Torne, Ramon, Reyes, Luis, Ensenat, Joaquim, Sanroman, Luis, Urra, Xabier et al.
DOI: 10.1016/j.wneu.2018.02.057

Association between source control and mortality in 258 patients with intra-abdominal candidiasis: a retrospective multi-centric analysis comparing intensive care versus surgical wards in Spain.

PMID: 27649699
Revista: EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES
Any: 2017
Referència: Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2017 Jan;36(1):95-104. doi: 10.1007/s10096-016-2775-9. Epub 2016 Sep 21.
Factor d'impacte: 2.727
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Lagunes, L, Rey-Perez, A, Martin-Gomez, M T, Vena, A, de Egea, V, Munoz, P, Bouza, E, Diaz-Martin, A, Palacios-Garcia, I, Garnacho-Montero, J et al.
DOI: 10.1007/s10096-016-2775-9

Intracranial Arterial Dissection Mimicking a Saccular Aneurysm: Clinical Image.

PMID: 27923760
Revista: World Neurosurgery
Any: 2017
Referència: World Neurosurg. 2017 Feb;98:867.e5-867.e7. doi: 10.1016/j.wneu.2016.11.145. Epub 2016 Dec 5.
Factor d'impacte: 2.685
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Rodriguez-Hernandez, Ana, Torne, Ramon, Arikan, Fuat et al.
DOI: 10.1016/j.wneu.2016.11.145

The Superior Cerebellar Artery Aneurysm: A Posterior Circulation Aneurysm with Favorable Microsurgical Outcomes.

PMID: 28327921
Revista: NEUROSURGERY
Any: 2017
Referència: Neurosurgery. 2017 Jun 1;80(6):908-916. doi: 10.1093/neuros/nyw111.
Factor d'impacte: 4.889
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Walcott, Brian P, Rodriguez-Hernandez, Ana, Lawton, Michael T, Birk, Harjus et al.
DOI: 10.1093/neuros/nyw111

[Arteriovenous malformations of the brain: personal experience with 121 patients treated with microsurgery].

PMID: 27113073
Revista: REVISTA DE NEUROLOGIA
Any: 2016
Referència: Rev Neurol. 2016 May 1;62(9):431.
Factor d'impacte: 0.684
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Torne, R, Rodriguez-Hernandez, A et al.
DOI:

Prognosis of patients in coma after acute subdural hematoma due to ruptured intracranial aneurysm.

PMID: 26755452
Revista: JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE
Any: 2016
Referència: J Clin Neurosci. 2016 Apr;26:126-9. doi: 10.1016/j.jocn.2015.06.028. Epub 2016 Jan 2.
Factor d'impacte: 1.387
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Romero-Chala, Fabian, Arikan, Fuat, Vilalta, Jordi, Sahuquillo, Juan, Rodriguez-Hernandez, Ana, Torne, Ramon et al.
DOI: 10.1016/j.jocn.2015.06.028

Subarachnoid hemorrhage in systemic lupus erythematosus: Systematic review and report of three cases.

PMID: 25462090
Revista: CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY
Any: 2015
Referència: Clin Neurol Neurosurg. 2015 Jan;128:17-24. doi: 10.1016/j.clineuro.2014.10.018. Epub 2014 Nov 4.
Factor d'impacte: 1.248
Tipus de publicació: Revisió en revista internacional
Autors: Sahuquillo, Juan, Torne, Ramon, Rodriguez-Hernandez, Ana, Bernard, Teuddis, Arikan Abello, Fuat, Vilalta Castan, Jordi et al.
DOI: 10.1016/j.clineuro.2014.10.018

Posterior fossa arteriovenous malformations: Significance of higher incidence of bleeding and hydrocephalus.

PMID: 25938563
Revista: CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY
Any: 2015
Referència: Clin Neurol Neurosurg. 2015 Jul;134:37-43. doi: 10.1016/j.clineuro.2015.04.003. Epub 2015 Apr 17.
Factor d'impacte: 1.127
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Sahuquillo, Juan, Vilalta, Jordi, Cicuendez, Marta, Romero-Chala, Fabian, Torne, Ramon, Rodriguez-Hernandez, Ana, Arikan, Fuat et al.
DOI: 10.1016/j.clineuro.2015.04.003

Lactate and the lactate-to-pyruvate molar ratio cannot be used as independent biomarkers for monitoring brain energetic metabolism: a microdialysis study in patients with traumatic brain injuries.

PMID: 25025772
Revista: PLOS ONE
Any: 2014
Referència: PLoS One. 2014 Jul 15;9(7):e102540. doi: 10.1371/journal.pone.0102540. eCollection 2014.
Factor d'impacte: 3.534
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Sahuquillo, Juan, Merino, Maria-Angels, Sanchez-Guerrero, Angela, Arikan, Fuat, Vidal-Jorge, Marian, Martinez-Valverde, Tamara, Rey, Anna, Riveiro, Marilyn, Poca, Maria-Antonia et al.
DOI: 10.1371/journal.pone.0102540

Tesis

Psychomotor evaluation and non-invasive optical monitoring for comprehensive assessment of the benign external hydrocephalus syndrome

Doctorand: Federica Maruccia
Director/s: Ma Antonia Poca Pastor, Joan Sahuquillo Barris
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2023

Análisis de los trastornos respiratorios y de las alteraciones de la arquitectura del sueño en la Malformación de Chiari tipo 1

Doctorand: Alejandro Ferré Masó
Director/s: Ma Antonia Poca Pastor, Joan Sahuquillo Barris
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2021

Aplicación de la electrocorticografía al estudio de los fenómenos eléctricos cerebrales de despolarización propagada cortical en el traumatismo craneoencefálico y el infarto cerebral maligno

Doctorand: Maria Sueiras Gil
Director/s: Joan Sahuquillo Barris
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2021

Estudio de las subunidades reguladas por SUR1 (Kir6.2 y TRPM4) en las contusiones cerebrales traumáticas y la isquemia cerebral focal. Desarrollo de un modelo animal de infarto maligno en cerdo

Doctorand: Lidia Castro González
Director/s: Joan Sahuquillo Barris
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2019

Alteraciones neuropsicológicas y lesiones encefálicas en el traumatismo craneoencefálico leve

Doctorand: Irina Andreea Radoi
Director/s: Joan Sahuquillo Barris, Ma Antonia Poca Pastor
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2019

High-Resolution Microdialysis to Detect Metabolic Dysfunction after Traumatic Brain Injury

Doctorand: Ángela Sánchez Guerrero
Director/s: Joan Sahuquillo Barris, Ma Antonia Poca Pastor
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2017

High-Resolution microdialysis applied to the study and treatment of brain metabolic disorders

Doctorand: Marian Vidal Jorge
Director/s: Joan Sahuquillo Barris
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2017

Impacto del grado de resección quirúrgica en la calidad de vida y la supervivencia en pacientes con gliomas. Resultados de un estudio prospectivo

Doctorand: Miguel Ángel Esquivel Miranda
Director/s: Joan Sahuquillo Barris
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2017

Estudio neurofisiológico mediante potenciales evocados auditivos de tronco cerebral y somatosensoriales en pacientes con malformación de Chiari tipo 1

Doctorand: Dulce María Moncho Rodríguez
Director/s: Ma Antonia Poca Pastor, Joan Sahuquillo Barris
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2016

Indicadores clínico-radiológico de valor pronóstico en la patología vascular cerebral

Doctorand: Ramon Torne Torne
Director/s: Joan Sahuquillo Barris
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2015

Aportaciones de la monitorización intraoperatoria de la presión tisular de oxígeno en neurocirugía vascular

Doctorand: Fuat Arikan Abello
Director/s: Joan Sahuquillo Barris, Jordi Vilalta Castan
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2015

Estudio de la morfina y del fentanilo sobre la presión intracraneal y la hemodinámica cerebral en pacientes con traumatismo craneoencefálico grave

Doctorand: Miriam de Nadal Clanchet
Director/s: Joan Sahuquillo Barris, Vicente Gancedo Rodriguez, Enrique Rubio García
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 1998

Estudio de la hemodinámica y del metabolismo cerebral en las lesiones encefálicas difusas secundarias a un traumatismo craneoencefálico grave a partir de las diferentes arterio-yugulares de oxígeno y lactatos

Doctorand: Ma Antonia Poca Pastor
Director/s: Enrique Rubio García, Joan Sahuquillo Barris
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 1996

Actualitat

Notícies

La Setmana de la Ciència s’adreça a tots els públics i té com a objectius fer accessible la ciència i la tecnologia a la ciutadania i fomentar les vocacions científiques entre els més joves.

Una vintena d’investigadors i investigadores participen en xerrades i tallers per apropar la ciència a tothom.

L’objectiu és testar un monitor de baix cost, de fàcil ús i no invasiu, que servirà per controlar els valors de la pressió intracranial (PIC), cosa que ajudarà a controlar i tractar diferents patologies cerebrals agudes.

Ofertes de treball

Post-Doctoral Researcher-Neurotraumatology and Neurosurgery Research Unit (UNINN).
Data d'inici:
11/10/2023
Data de fi:
17/11/2023
Document: Descarrega
PhD Student-Unitat de Recerca en Neurotraumatologia i Neurocirurgia, UNINN.
Data d'inici:
16/09/2023
Data de fi:
30/09/2023
Document: Descarrega
Post-Doctoral Researcher-Neurotraumatology and Neurosurgery Research Unit (UNINN) group.
Data d'inici:
15/05/2023
Data de fi:
31/08/2023
Document: Descarrega

Tarifes

Consulta les tarifes vigents del servei LUMINEX MAGPIX que ofereix la Unitat de Recerca en Neurotraumatologia i Neurocirurgia (UNINN).