Vés al contingut
03/05/2023

El 62% dels infants amb un dispositiu d'assistència ventricular a Espanya reben un cor nou en menys de 9 mesos

Els Drs. Raúl Felipe Abella, Joan Balcells i Ferran Gran

Els Drs. Raúl Felipe Abella, Joan Balcells i Ferran Gran

Una pacient amb un dispositiu d'assistència ventricular

Una pacient amb un dispositiu d'assistència ventricular

03/05/2023

Un estudi, en el qual ha participat Vall d'Hebron, ha analitzat totes les intervencions d’aquest tipus realitzades entre el 2006 i el 2020.

Un estudi, on han participat els sis hospitals espanyols que tenen un programa de trasplantament cardíac pediàtric, ha analitzat tots els casos en entre 2006 i 2020 en què s'ha utilitzat un Dispositiu d'Assistència Ventricular (VAD sigles en anglès) en infants. Dels 118 casos el 62% van aconseguir un trasplantament en menys de 9 mesos. A més a més, un 6% dels pacients van aconseguir una recuperació prou significativa per assegurar el funcionament de l'òrgan cardíac sense cap ajuda externa. L'Hospital Universitari de Vall d'Hebron és l'únic centre a Catalunya que du a terme trasplantaments de cor en pacients pediàtrics, els altres centres a l’estat espanyol són:  Hospital Universitario Reina Sofia de Córdoba, Hospital Universitario y Politécnico La Fe de València, Complexo Hospitalario Universitario A Coruña , Hospital General Universitario Gregorio Marañón i Hospital Universitario La Paz de Madrid.

"L’estudi ha evidenciat que el percentatge de pacients trasplantats en els primers sis mesos d’assistència a Espanya és sis punts superior que el registre nord-americà (PEDIMACS) i 17 punts per sobre de l’estudi europeu (Paedi-EUROMACS). Probablement, aquesta troballa estigui en relació amb l’excel·lent sistema de donació d’òrgans estatal i amb la generositat de la població espanyola."Explica el Dr. Joan Balcells, cap de la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i Investigador Principal del grup Recerca Clínica / Innovació en la Pneumònia i Sèpsia (CRIPS), autor portaveu de l'estudi publicat al European Journal of Cardio-Thoracic Surgery.

Tot i les bones dades en la taxa de trasplantaments, la supervivència global de la sèrie ha sigut inferior a la dels registres nord-americà i europeu. Això ha estat degut a les característiques diferencials de la població analitzada versus els altres estudis. El més important és la seva curta edat (un 70,4% eren menors de cinc anys i un 31,4% eren menors d’un any), mentre que el percentatge del PEDIMACS americà era de 47,3 i 25,5% i el Paedi- Euromacs 43.4% i 19,5 %. Els pacients petits són més difícils d’assistir amb la tecnologia actual i la seva mortalitat és més elevada.

L’ECMO com a eina fiable per estabilitzar el pacient greu abans de l’implant

L'estudi va permetre a l'equip investigador detectar quatre factors, presents en el moment de l’implant, que afecten la supervivència tant a curt i a llarg termini dels pacients. Aquests són: pes inferior a 5 quilograms, bilirubina total superior a 34 micromols per litre, diagnòstic de cardiopatia congènita i indicació del suport com a mesura per avaluar si el tractament ha d’estar orientat cap al trasplantament o cap a la recuperació (pont a la decisió).

L'equip investigador també ha trobat dos altres factors que augmenten la mortalitat a llarg termini. Aquests són: haver patit una aturada cardíaca o realitzar l’implant en pacients amb nivell 1 de l'escala INTERMACS d'insuficiència cardíaca.

Els resultats mostren la importància d'escollir el moment adequat per implantar el dispositiu. Si s'espera massa, el pacient empitjora i això disminueix les seves possibilitats de supervivència a llarg termini. D'altra banda, si s'instal·la massa aviat els beneficis poden no compensar els efectes secundaris de la intervenció, entre els quals destaquen hemorràgies greus (fora del sistema nerviós central) i ictus.

Una mesura que pot ajudar a optimitzar les opcions dels pacients més greus és la tècnica d’Oxigenació amb Membrana Extracorpòria (ECMO). L’estudi ha trobat que l’ús d’aquest dispositiu, previ a l’implant, no augmenta la mortalitat. Aquesta troballa valida l’opció per a utilitzar l’ECMO com a eina per estabilitzar primer els pacients més greus (INTERMACS 1) per a després implantar el dispositiu d’assistència ventricular en millors condicions.

El percentatge de pacients trasplantats en els primers sis mesos d’assistència a Espanya és sis punts superior que el nord-americà i 17 punts per sobre de la mitjana europeu

Notícies relacionades

El projecte europeu, en què participa Vall d’Hebron, afavorirà el diagnòstic personalitzat i estratègies terapèutiques innovadores en pacients amb la malaltia.

Coincidint amb el Dia Internacional de les Dones, organitzem una acció comunicativa per lluitar contra l’androcentrisme en cinc qüestions mèdiques: ictus, malalties cardiovasculars, migranya, càncer i resposta als medicaments.

En els pacients amb infart agut de miocardi, la detecció de cert grau de necrosi en els músculs papil·lars del ventricle esquerre mitjançant ressonància magnètica cardíaca s’associa a una major probabilitat de mort, arrítmies i insuficiència cardíaca.

Professionals relacionats

Joan Balcells Ramirez

Joan Balcells Ramirez

Investigador/a principal
Recerca clínica / innovació en la pneumònia i sèpsia
Llegir més
Inma Salomón Castaño

Inma Salomón Castaño

Malalties cardiovasculars
Llegir més
Antonia Pijuan Domenech

Antonia Pijuan Domenech

Malalties cardiovasculars
Llegir més
Imanol Otaegui Irurueta

Imanol Otaegui Irurueta

Malalties cardiovasculars
Llegir més

Subscriu-te als nostres butlletins i forma part de la vida del Campus

El Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus és un parc sanitari de referència mundial on assistència, recerca, docència i innovació es donen la mà.