Vés al contingut
17/05/2018

El Banc de Sèpsia de Vall d’Hebron, un dels tres que hi ha al món, ja té més de mil mostres de pacients

banc_sepsia

17/05/2018

Gràcies a aquest Banc, ja hi ha dos grans projectes en marxa: un per desenvolupar un dispositiu de diagnòstic ràpid de la sèpsia i l'altre per estratificar els pacients.

El Banc de Sèpsia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ja guarda més de mil mostres de pacients. Aquest és un dels tres únics bancs de sèpsia que existeixen a tot el món i és l'únic d'aquestes característiques que hi ha a l'Estat. La sèpsia és una malaltia complexa, induïda per una infecció, que provoca alteracions de la funció dels principals òrgans vitals i que, en més del 20% dels casos, pot causar la mort. A l'Estat moren 17.000 persones cada any per aquesta patologia. Els altres dos bancs de sèpsia estan a la Clínica Mayo de Rochester (Minnesota, Estats Units) i a la Universitat de Jena (Alemanya).Quan a l'hospital s'activa el Codi Sèpsia (en detectar que un pacient sofreix aquesta patologia), s'extreu sang al pacient per analitzar la funció dels seus òrgans vitals i per identificar el microorganisme responsable de la infecció. Una part d'aquesta sang es guarda en tubs que s'emmagatzemen al Banc de Sèpsia, congelada a 80 oC sota zero. Posteriorment, els responsables del Banc de Sèpsia contacten amb els pacients o els seus familiars per sol.licitar el seu consentiment per donar les seves mostres amb finalitats de recerca.El Banc està integrat per diferents col.leccions. Una col.lecció de mostres de pacients amb sèpsia, que inclouen sèrum, plasma i sang total de més de mil donants que han estat diagnosticats i tractats al nostre hospital, una col.lecció de mostres obtingudes d'aquests pacients entre 24 i 48 hores abans que haguessin desenvolupat la sèpsia, i una col.lecció de mostres de seguiment extretes a les 24 hores, 72 hores i una setmana després de l'aparició de la malaltia. Addicionalment, el Banc de Sèpsia compta amb una col.lecció de mostres de persones sense sèpsia que serveix de control, la qual està constituïda per mostres de voluntaris sans i de pacients que han presentat una síndrome de resposta inflamatòria sistèmica d'origen no infecciós.Com explica el Dr. Juan Carlos Ruiz, codirector del Banc i membre del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Vall d'Hebron, "a banda de les mostres que formen les diferents col.leccions citades, també es registra la informació clínica relacionada amb la sèpsia de cada pacient que ha sofert la malaltia i ha donat les seves mostres de sang. Aquesta informació es guarda en bases de dades segures i degudament anonimitzada. D'aquesta manera es poden realitzar estudis preservant l'anonimat dels pacients". El Banc de Sèpsia s'integra en el http://www.vhir.org/portal1/article_menu_serveis.asp?s=serveis&contenttypeid=293&contentid=1220 Biobanc de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, dirigit per la Dra. Isabel Novoa. Com explica el Dr. Ruiz, que també és investigador del http://www.vhir.org/portal1/grup-equip.asp?s=recerca&contentid=187164 Grup de Shock, Disfunció Orgànica i Ressuscitació del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), "la funció d'aquest Banc de Sèpsia és servir com a base per realitzar estudis científics per millorar el diagnòstic i el tractament d'aquesta patologia. és una eina molt útil, ja que comptem amb múltiples mostres correctament preservades, informació clínica i el consentiment del Comitè ètic de Recerca Clínica, la qual cosa facilita enormement realitzar recerca en una patologia tan complexa i greu".Dos estudis en marxa gràcies al Banc de SèpsiaVall d'Hebron participa en el http://www.rais-project.eu/ projecte RAIS, una iniciativa a nivell europeu i finançada per la Comissió Europea, que pretén desenvolupar un dispositiu de diagnòstic ràpid de la sèpsia. "Actualment, el diagnòstic microbiològic de la sèpsia, el qual inclou la identificació del microorganisme i l'estudi de la seva sensibilitat antibiòtica, pot demorar-se fins a les 24-72 hores. Mentre no es disposa d'aquesta informació, al pacient se li administra un tractament antibiòtic de forma empírica. Fins que no disposem del diagnòstic precís no se li pot ajustar adequadament la teràpia", afegeix el Dr. Juan José González, codirector del Banc i membre del Servei de Microbiologia de Vall d'Hebron. L'objectiu del projecte RAIS, que coordina l'ICFO-Institut de Ciències Fotòniques, és desenvolupar "un sistema que permeti el diagnòstic en 30 minuts ja que el retard en el tractament adequat s'associa a un increment de la morbi-mortalitat", assenyala aquest expert.Vall d'Hebron lidera una de les línies d'aquest projecte, que té a veure amb la cerca de microARNs que puguin ser utilitzats com biomarcadors molt precoços de la malaltia. "Aquestes molècules s'han explorat poc en l'àmbit de la sèpsia a causa de la seva complexitat. Però, gràcies a la col.lecció de mostres que els pacients amb sèpsia han donat, al fet que aquestes s'emmagatzemen de forma estandarditzada al Banc i a la tecnologia d'última generació utilitzada pel nostre grup de recerca, ara les podem estudiar", comenta el Dr. González, que també és investigador del Grup de http://www.vhir.org/portal1/grup-equip.asp?s=recerca&contentid=186961 Microbiologia del VHIR.El segon dels estudis que s'està duent a terme és un projecte, coordinat per Eurecat (Centre Tecnològic de Catalunya), "per estratificar als pacients amb sèpsies en funció del seu perfil proteòmic i metabolòmic, és a dir, l'estudi de les proteïnes i els metabòlits dels pacients amb sèpsia, a través de potents eines d'anàlisi de Big Data", explica el Dr. Ruiz. Es tracta, per tant, "de conèixer al màxim les característiques dels microorganismes que desencadenen la sèpsia així com els mateixos processos que ocorren en el pacient. Tot això és fonamental per desenvolupar estratègies que permetin diagnosticar, prevenir i tractar adequadament la malaltia", afegeix el Dr. González. Codi Sèpsia a Vall d'HebronQuan un pacient ingressat o atès a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron és diagnosticat de sèpsia, s'activa el https://www.vallhebron.com/ca/noticies/el-codi-sepsia-intrahospitalari-de-vall-dhebron-ha-permes-tractar-mes-de-1100-pacients Codi Sèpsia. Aquest és un circuit enfocat a tractar aquesta patologia de forma integral, multidisciplinària, amb la major precocitat possible i amb la màxima excel.lència. Els diferents professionals implicats segueixen un protocol preestablert que té com a finalitat tractar de reduir la mortalitat d'aquests pacients així com el desenvolupament de complicacions que puguin ocasionar seqüeles greus. En aquest codi hi participen un gran nombre de professionals de diferents àrees de l'hospital com l'UCI, Urgències, Traumatologia, Pediatria, Microbiologia, Bioquímica, Immunologia, etc.

Subscriu-te als nostres butlletins i forma part de la vida del Campus

El Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus és un parc sanitari de referència mundial on assistència, recerca, docència i innovació es donen la mà.