Vés al contingut

Banc de teixits fetals

La col·lecció es composa de mostres de teixits fetals congelats que s’obtenen de diferents fases del desenvolupament embrionari-fetal (setmanes gestacionals 8-22). Les mostres provenen de fetus procedents del Programa d’Interrupció Legal de l’Embaràs (ILE) de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Les donacions corresponen a fetus control (avaluació morfològica normal), o fetus amb diverses patologies entre les quals es troben cardiopaties, alteracions òssies, alteracions del Sistema Nerviós Central, alteracions nefrourològiques, trisomies i altres cromosomopaties.

Consentiment informat ampli

Se sol·licita el consentiment per a utilitzar les mostres per a l’estudi de les bases moleculars del desenvolupament prenatal humà, així com per a la caracterització de síndromes i malformacions d’origen fetal, amb la finalitat de contribuir a la millora del coneixement, diagnòstic, prevenció i/o tractament d’aquests síndromes i malformacions.

Tipus de mostres

  • Teixit congelat