Vés al contingut

Plataforma de microscòpia

L'objectiu de la Plataforma de Microscòpia és oferir les eines adequades per poder dur a terme l'observació de mostres tant fixades com vives. Mitjançant l'ús de microscopis de camp clar o de fluorescència ("widefield" o confocal), es poden analitzar les característiques morfològiques i estructurals de les cèl·lules, els teixits, els orgànuls subcel·lulars i les mostres no biològiques (per exemple, les nanopartícules), així com dur a terme diferents tipus de proves funcionals (per exemple, interacció entre proteïnes, processos endocítics, fluxos de calci, etc.)

Serveis:

 • Seccionament de mostres congelades.
 • Selecció d'estructures tissulars mitjançant microdissecció làser. 
 • Microscòpia de fluorescència convencional.
 • Microscòpia "widefield" multidimensional (equipada per a captació de mosaics i experiments en viu).
 • Microscòpia confocal (disponible tant per mostres fixades com per experiments amb cèl·lules vives).

El personal de la UAT ofereix formació en l'ús autònom de l'equipament, assistència durant la realització de les tècniques experimentals, així com suport al disseny experimental i a la interpretació i anàlisis de les imatges.

Pots contactar amb nosaltres a microscopia@vhir.org.

Aplicacions: 

 • Preparació de les mostres:
  • Seccionament acurat de teixit congelat (criòstat) per a les posteriors tinció i observació.
  • Aïllament i recuperació de les estructures cel·lulars i subcel·lulars mitjançant microdissecció làser.
 • Aplicacions generals de microscòpia de camp ampli:
  • Anàlisi de les característiques estructurals i morfològiques de les cèl·lules i els teixits. En concret, el microscopi multidimensional Thunder permet:
   • Adquisició "time-lapse" per a la formació d'imatge de cèl·lules vives (dinàmica lenta i ràpida).
   • Adquisició multidimensional: adquisicions en sèrie multicanal [XYZ tn].
   • Adquisició ràpida i reconstrucció de mosaics, útils en el cas de mostres de mida gran.
   •  Mètode d'aclariment computacional: generació d'imatges d'alta resolució/alt contrast de mostres gruixudes amb l'eliminació instantània de la difuminació de la imatge per desenfocament.
 • Aplicacions de microscòpia confocal (in vitro/in vivo):
  • Anàlisi lineal de mescles espectrals en mostres etiquetades amb diversos fluorocroms.
  • Estudis funcionals de la dinàmica cel·lular (in vivo): endocitosi, fluxos de calci, contracció cel·lular, cicle cel·lular, etc.
  • Anàlisi de colocalització, amb una opció de formació d'imatge d'alta resolució especialment útil (resolució lateral de fins a 120 nm).
  • Reconstrucció d'estructures tridimensionals (talls gruixuts de teixit, esferoides, organoides) amb imatges d'adquisició de mosaic d'alta resolució (XY) i piles Z.
  • "Comptatge de cribratge alt" per a estudis quantitatius o de colocalització en què es requereix informació estadística i alta resolució.
  • Anàlisi d'alta resolució d'estructures subcel·lulars, exosomes.
  • Formació d'imatge de nanopartícules.

Equipament:

 • Preparació de les mostres:
  • Criòstat Leica CM3050. Seccionament acurat (de 0,5 a 300 μm) de mostres congelades (en autoservei).
  • Sistema de microdissecció làser Leica LMD 6000. Especificacions tècniques disponibles aquí.
 • Microscòpia de fluorescència convencional combinada amb càmeres digitals i programari d'adquisició d'imatges.
  • Microscopi vertical Olympus BX61 (per a portaobjectes). Especificacions tècniques disponibles aquí.
  • Microscopi invertit Leica DM-IRB (per a cultius cel·lulars/portaobjectes). Especificacions tècniques disponibles aquí.
 • Microscopi "widefield" multidimensional Thunder Imager 3D Cell Culture (Leica).
  • Principals aplicacions: captació de dinàmiques temporals en cèl·lules vives, de mosaics i adquisició de mostres tridimensionals amb processament instantani del senyal fora de focus i/o deconvolució. Especificacions tècniques disponibles aquí.
 • Microscòpia confocal:
  • Microscopi confocal espectral Olympus FV1000 (Olympus). Especificacions tècniques disponibles aquí.
  • Microscopi confocal espectral Zeiss LSM980 equipat amb detector espectral de 32 canals, detector de superesolució AiryScan 2 i sistema d'incubació per a experiments en viu. Especificacions tècniques disponibles aquí.
 • Tres estacions de treball fora de línia per a la visualització i el processament d'imatges, accessibles tant presencialment com de manera remota. S'ofereix programari de codi obert (Image J/Fiji) i programari comercial genèric (Imaris), així com específic de diferents cases comercials (Olympus Fluoview, Zeiss ZEN i Leica LAS X, amb diferents mòduls d'anàlisi).