Vés al contingut

Comitè de Qualitat

El Comitè de Qualitat està format per directors o responsables de les Unitats de Qualitat del VHIR i el VHIO i responsables de les secretaries tècniques del VHIR i el VHIO. 

Funcions

El Comitè de Qualitat de l’IIS IR-HUVH s’encarrega de les següents funcions:

  • Verificar el compliment d'aquest Pla de Qualitat.
  • Avaluar el grau de compliment de la Guia tècnica per a l'avaluació d'acreditacions d'instituts de recerca biomèdica o biosanitària de l'ISCiii i vetllar pel manteniment de l'acreditació.
  • Analitzar el rendiment dels processos i accions previstes, mitjançant l'anàlisi dels resultats dels objectius i indicadors obtinguts anualment al quadre de comandament.
  • Seguiment de la satisfacció amb els serveis de suport prestats.
  • Definir, garantir la implementació i fer el seguiment d'accions correctores i oportunitats de millora dins l'àmbit del Pla.
  • Proposar iniciatives i plans de millora de la qualitat.