Vés al contingut

Pla d'Igualtat

La igualtat de gènere en la seva definició i abast més àmplia és una prioritat per al Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) des de fa diversos anys. Específicament s'ha contemplat dins una de les línies estratègiques del nou Pla Estratègic de la Institució. D'aquesta manera, totes les qüestions relacionades amb la igualtat i la inclusió de la perspectiva de gènere en recerca són prioritàries i rellevants per al VHIR. L'any 2010, el VHIR va establir formalment el compromís institucional amb la igualtat i la no discriminació per motius de gènere i, des de llavors, ha desenvolupat 2 Plans d'Igualtat. El nou Pla donarà continuïtat als anteriors, i contemplarà més accions relacionades amb la inclusió de la perspectiva de gènere a l'àmbit de la recerca i el lideratge femení, intensificarà les accions de sensibilització i promoció de la cultura d'Igualtat de gènere i reforçarà totes aquelles accions relacionades directament amb la igualtat i les condicions laborals (“working balance”). Hi ha una Comissió d'Igualtat que ha anat evolucionant des de la constitució el 2010 i que es regeix per una normativa interna. Tots els membres de la Comissió han rebut formació específica en Igualtat de gènere (curs d'agent d'Igualtat homologat a nivell universitari).

En paral·lel al Pla d'Igualtat, tots els temes en què s'aborda la igualtat i la perspectiva de gènere en recerca des d'un punt de vista més estratègic, es treballen des d'un grup creat específicament a aquest efecte, grup Women in Science. Aquesta iniciativa, estretament vinculada amb la política de RRI del centre (pilar Gender Equality), es desenvolupa en aliança amb un altre centre de recerca en salut, i està liderat per dones investigadores també presents a altres òrgans de governança de la Institució, a més de la Direcció General. Afegir en aquest punt, que el VHIR també participa en diferents accions relacionades amb la Igualtat, com són alguns Grups de Treball fruit d'iniciatives tant locals (AQuAS) com a estatals (REGIC).