Vés al contingut

Cirurgia Hepato-bilio-pancreàtica (HBP) i Trasplantament hepàtic

Fins el 2017 aquest grup estava constituït com a grup consolidat en el VHIR amb el nom de “Transplantaments digestius” amb una trajectòria investigadora consolidada. La nostre grup té dos grans àrees de recerca: la del trasplantament de fetge, que és transversal adult-pediàtric i, per altra banda, la recerca, en concret en el camps de les reseccions hepàtiques,  càncer de fetge (primari o metastàtic), càncer biliar, càncer de pàncreas i les pancreatitis. Ambdues àrees tenen aspectes molt innovadors, amb objectius transnacionals  incloent la intel·ligència artificial, trasnscriptòmica i la biologia molecular.

L’objectiu general de l'àrea de recerca en  trasplantament de fetge és millorar la preservació dels empelts hepàtics, així con augmentar la supervivència dels empelts  i del pacients trasplantats.  L'àrea de recerca relacionada ambe el càncer o la pancreatitis aguda es planteja com objectiu general millorar el maneig i tractament dels pacients amb pancreatitis, així com millorar el diagnòstic i supervivència dels pacients amb càncer.