Vés al contingut

Enginyeria Tissular Musculoesquelètica

El nostre grup de recerca és un equip multidisciplinari constituït per investigadors clínics del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia —dedicats a la recerca preclínica translacional— i membres amb diferents experiències en els camps de la biomedicina, bioquímica, biotecnologia i biologia del Laboratori de Desenvolupament de Teràpies Cel·lulars del Banc de Sang i Teixits. La missió del grup es desenvolupar teràpies cel·lulars i tissulars en el camp de la medicina regenerativa. El treball del grup està centrat en el disseny, el desenvolupament i la transformació dels esforços preclínics cap a assaigs clínics, principalment en la regeneració òssia i que podrien ser aplicats en diferents indicacions. El grup disposa d’un alt grau de coneixement i experiència translacional gràcies a tots els anys treballant en aquest camp i a l’establiment de col·laboracions exitoses amb altres grups de recerca.

Equip

Daniel Alejandro Pacha Vicente

Daniel Alejandro Pacha Vicente

Investigador/a principal
Enginyeria tissular musculoesquelètica
Llegir més
Joan Albert Prat Matifoll

Joan Albert Prat Matifoll

Enginyeria tissular musculoesquelètica
Llegir més
Ángela Roig Molina

Ángela Roig Molina

Tècnic de recerca
Enginyeria tissular musculoesquelètica
Llegir més
Anna Server Salvà

Anna Server Salvà

Investigador/a principal
Enginyeria tissular musculoesquelètica
Llegir més
Felipe Moreira Borim

Felipe Moreira Borim

Investigador/a predoctoral
Enginyeria tissular musculoesquelètica
Llegir més
Joaquim Vives Armengol

Joaquim Vives Armengol

Investigador/a principal
Enginyeria tissular musculoesquelètica
Llegir més
Daniel Alejandro Pacha Vicente

Daniel Alejandro Pacha Vicente

Investigador/a principal
Enginyeria tissular musculoesquelètica
Llegir més
Joan Albert Prat Matifoll

Joan Albert Prat Matifoll

Enginyeria tissular musculoesquelètica
Llegir més
Ángela Roig Molina

Ángela Roig Molina

Tècnic de recerca
Enginyeria tissular musculoesquelètica
Llegir més
Anna Server Salvà

Anna Server Salvà

Investigador/a principal
Enginyeria tissular musculoesquelètica
Llegir més
Felipe Moreira Borim

Felipe Moreira Borim

Investigador/a predoctoral
Enginyeria tissular musculoesquelètica
Llegir més
Joaquim Vives Armengol

Joaquim Vives Armengol

Investigador/a principal
Enginyeria tissular musculoesquelètica
Llegir més

Línies de recerca

Oncologia ortopèdica - Planificació / impressió 3D

Aquesta línea de recerca es centra en el desenvolupament de nous tractaments i noves tècniques quirúrgiques de salvament d’extremitat en l’oncologia ortopèdica.

En el tractament quirúrgic dels pacients amb tumors ossis s’utilitzen empelts ossis lliures, vascularitzats o de donant per resoldre defectes massius ossis. La cirurgia perllongada, la radioteràpia o la quimioteràpia poden ser factors que influeixin negativament en la integració d’aquests empelts augmentant la taxa de complicacions com la no unió, la infecció o la fractura del mateix.

La recerca en aquest camp busca solucions per disminuir els temps de consolidació dels empelts, augmentar la seva revitalització i disminuir les seves taxes sobre infecció, i cercar noves alternatives de tractaments pel salvament d’extremitats afectades per tumors ossis.

El desenvolupament de noves tècniques d’impressió 3D aplicades a l’oncologia ortopèdica poden permetre la creació de pròtesis amb nous materials biocompatibles, guies quirúrgiques i models 3D personalitzats segons cada tipus de lesió.


Estudis actuals:

1. Règim de profilaxi antibiòtica en cirurgia de tumors (PARITY, abreviatura en anglès del estudi original).

Estudi controlat, aleatoritzar, multicèntric de comparació de règims d’antibiòtics alternatius en pacients que es sotmeten a reseccions tumorals amb reemplaçament endoprotèsics. 

2. Anàlisi de la revitalització en empelts estructurals d’os criopreservat associat a penjoll periòstic vascularitzat. Model animal a rata

Estudi preclínic on es vol verificar la capacitat osteoconductiva i revitalitzadora d’un penjoll periòstic vascularitzat associat a un empelt estructural ossi en un model animal en rata.

3. Planificació / Impressió 3D

Precisió de la planificació 3D i guies personalitzades d’osteotomies en cirurgia tumoral pelviana. Estudi pilot.

IP: Roberto Vélez Villa

Regeneració en teixits tous

La Cirurgia Ortopèdica i la Traumatologia tracten les afeccions dels “Teixits Tous” incloent músculs, tendons, lligaments, cartílag i nervis perifèrics.

Determinades patologies degeneratives poden afectar a tendons i cartílag, alterant les seves capacitats per a la cicatrització. Aquests processos conduiran a disfuncionalitats i dolor.


El nostre grup de treball pretén estudiar els processos de cicatrització dels teixits tous, així com proposar i avaluar mètodes per millorar els processos reparatius dels teixits des del punt de vista biològic. L’objectiu final és poder aportar solucions a la pràctica clínica des de la recerca translacional.


Estudis actuals:


1. Estudi in vivo de la resistència a la tensió d’una sutura estriada per a tendons flexors comparada amb el punt de kessler amb fill convencional.

Aquest treball estudia la cicatrització dels tendons flexors en conills, amb diferents estratègies quirúrgiques i materials.


2. Estudi Clínic prospectiu randomitzat comparant la injecció subacromial de plasma ric en plaquetes amb betametasona i bupivacaïna a la tendinosi del “manguito rotador”.


Aquest assaig clínic estudia la cicatrització dels tendons del “manguito rotador” amb patologia degenerativa en fase simptomàtica que no respon al tractament mitjançant rehabilitació i antiinflamatoris orals. Compara els resultats funcionals i de qualitat de vida amb dos tractaments diferents. Un antiinflamatori i un altre biològic.

IP: Daniel Alejandro Pacha Vicente

Regeneració òssia

Aquesta línia de recerca busca l’estimulació de la regeneració del teixit ossi mitjançant la teràpia cel·lular avançada. La nostra aliança entre biòlegs, enginyers i clínics investigadors treballa en el desenvolupament de nous productes d’enginyeria tissular que, després de ser valorats als àmbits de la recerca bàsica i de l’experimentació preclínica, puguin ser aplicats a les patologies de la clínica humana.


Estudis actuals:


1. Teràpia cel·lular autòloga  amb cèl·lules mare adultes a l’osteonecrosi del cap femoral.

Estudi clínic fase I-II: actualment a nivell clínic s’està realitzant un estudi comparatiu entre un producte desenvolupat pel nostre grup de recerca de teràpia cel·lular avançada, en el context de l’osteonecrosi del cap femoral en estadi precol·lapse. És un estudi pioner nacional i internacional, valorant la capacitat de regeneració del producte en comparació amb el tractament clàssic de descompressió de nucli.


2. Tractament de l’osteonecrosi del cap femoral amb teràpia cel·lular avançada i biomaterials en un model experimental oví.
Estudi preclínic de cèl·lules mare mesenquimals expandides ex-vivo per a l’estímul de la regeneració òssia a l’osteonecrosi del cap femoral en un model oví. S’estan valorant els diferents components osteoconductors, osteoinductors i osteogeneradors per optimitzar el millor producte biològic per al tractament de la necrosi del cap femoral.


3. Estudi experimental de teràpia cel·lular amb cèl·lules mare adultes expandida “ex-vivo”.
Estudi preclínic de cèl·lules mare mesenquimals expandides ex-vivo per a l’estímul de la regeneració òssia en el defecte segmentari crític en un model oví.

IP: Màrius Aguirre Canyadell, Roberto Vélez Villa

Projectes

teràpia cel·lular i cirurgia en malformacions congènites

IP: -
Col·laboradors: José Andrés Molino Gahete, Ana Lain Fernandez, María Díaz Hervás, José Luis Peiró Ibáñez, Laura Vidal Fornells, Carlos Giné Prades, Gloria Fatou Royo Gomes, Francisco Soldado Carrera, Ingrid Vila Fernández, Mario Marotta Baleriola, Felipe Moreira Borim, Sergio Lopez Fernandez, Romy Gander , Rodrigo Maluje Juri
Entitat finançadora: AGAUR no fer servir-correcte 4301-37
Finançament: 0.01
Referència: 2021 SGR 01240
Durada: 01/01/2022 - 31/12/2024

Traslación de un producto alogénico de ingeniería tisular para el tratamiento de lesiones focales del cartílago articular

IP: Roberto Vélez Villa
Col·laboradors: Ángela Roig Molina, Nayana Joshi Jubert, Anna Server Salvà, Daniel Alejandro Pacha Vicente, Joan Albert Prat Matifoll, Raquel Cabrera Perez, Sara Morini
Entitat finançadora: AGAUR no fer servir-correcte 4301-37
Finançament: 0.01
Referència: 2021 SGR 00877
Durada: 01/01/2022 - 31/12/2024

Cirugía de revisión de reconstrucción del ligamento cruzado anterior (RLCA) mediante el uso de autoinjerto de tipo hueso-tendón-hueso (HTH) y plastia de refuerzo extrarticular: estudio prospectivo

IP: Nayana Joshi Jubert
Col·laboradors: Felipe Moreira Borim, Miriam Izquierdo Sans
Entitat finançadora: Fundació Institut de Recerca HUVH
Finançament: 35000
Referència: HUVH/BPFSE_CM/2022/MOREIRA
Durada: 27/06/2022 - 26/06/2023

Traslación de un producto alogénico de ingeniería tisular para el tratamiento de lesiones focales del cartílago articular.

IP: Joaquim Vives Armengol
Col·laboradors: Roberto Vélez Villa, Nayana Joshi Jubert, Anna Server Salvà, Juan Minguell Moñart, Irene Portas Torres, Raquel Cabrera Perez
Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
Finançament: 105270
Referència: PI22/01906
Durada: 01/01/2023 - 31/12/2025

Publicacions

A pilot study of circulating levels of TGF-beta1 and TGF-beta2 as biomarkers of bone healing in patients with non-hypertrophic pseudoarthrosis of long bones.

PMID: 34950754
Revista: Bone reports
Any: 2022
Referència: Bone Rep. 2021 Dec 9;16:101157. doi: 10.1016/j.bonr.2021.101157. eCollection 2022 Jun.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Chaverri, Daniel; Vivas, Daniel; Gallardo-Villares, Santiago; Granell-Escobar, Fernando; Pinto, Javier A; Vives, Joaquim et al.
DOI: 10.1016/j.bonr.2021.101157

Comparison of Prophylactic Intravenous Antibiotic Regimens After Endoprosthetic Reconstruction for Lower Extremity Bone Tumors: A Randomized Clinical Trial.

PMID: 34989778
Revista: JAMA Oncology
Any: 2022
Referència: JAMA Oncol. 2022 Mar 1;8(3):345-353. doi: 10.1001/jamaoncol.2021.6628.
Factor d'impacte: 31.777
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Betournay, Marysa; Cheng, Edward Y; Doung, Yee-Cheen; Ferguson, Peter C; Giglio, Victoria; Hayden, James; Heels-Ansdell, Diane; Khan, Shah Alam; Sampath Kumar, Venkatesan; McKay, Paula et al.
DOI: 10.1001/jamaoncol.2021.6628

Most mitochondrial dGTP is tightly bound to respiratory complex I through the NDUFA10 subunit.

PMID: 35739187
Revista: Communications Biology
Any: 2022
Referència: Commun Biol. 2022 Jun 23;5(1):620. doi: 10.1038/s42003-022-03568-6.
Factor d'impacte: 6.268
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Molina-Granada, David; Gonzalez-Vioque, Emiliano; Dibley, Marris G; Cabrera-Perez, Raquel; Vallbona-Garcia, Antoni; Torres-Torronteras, Javier; Sazanov, Leonid A; Ryan, Michael T; Camara, Yolanda; Marti, Ramon et al.
DOI: 10.1038/s42003-022-03568-6

Compliance in Non-Clinical Development of Cell-, Gene-, and Tissue-Based Medicines: Good Practice for Better Therapies.

PMID: 35830540
Revista: Stem Cells Translational Medicine
Any: 2022
Referència: Stem Cells Transl Med. 2022 Jul 13. pii: 6643345. doi: 10.1093/stcltm/szac046.
Factor d'impacte: 6.94
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Vives, Joaquim, Sanchez-Pernaute, Rosario, Torrents, Silvia, Lopez-Navas, Luis et al.
DOI: 10.1093/stcltm/szac046

Three-stage limb salvage in tibial fracture related infection with composite bone and soft-tissue defect.

PMID: 34936017
Revista: ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY
Any: 2021
Referència: Arch Orthop Trauma Surg. 2021 Dec 22. pii: 10.1007/s00402-021-04299-9. doi: 10.1007/s00402-021-04299-9.
Factor d'impacte: 3.067
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Corona, Pablo S, Carbonell-Rosell, Carla, Vicente, Matias, Serracanta, Jordi, Tetsworth, Kevin, Glatt, Vaida et al.
DOI: 10.1007/s00402-021-04299-9

Trigger Digit Incidence After Carpal Tunnel Release: Reconstruction in Elongated Position Versus Traditional Carpal Tunnel Release.

PMID: 31847590
Revista: Hand (New York, N.Y.)
Any: 2021
Referència: Hand (N Y). 2021 Nov;16(6):741-745. doi: 10.1177/1558944719893055. Epub 2019 Dec 17.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Esteban-Feliu, Ignacio, Gallardo-Calero, Irene, Barrera-Ochoa, Sergi, Nunez-Camarena, Jorge, Lluch-Bergada, Alex, Vidal-Tarrason, Nuria et al.
DOI: 10.1177/1558944719893055

Wharton's Jelly Mesenchymal Stromal Cells and Derived Extracellular Vesicles as Post-Myocardial Infarction Therapeutic Toolkit: An Experienced View.

PMID: 34575412
Revista: Pharmaceutics
Any: 2021
Referència: Pharmaceutics. 2021 Aug 26;13(9). pii: pharmaceutics13091336. doi: 10.3390/pharmaceutics13091336.
Factor d'impacte: 6.321
Tipus de publicació: Revisió en revista internacional
Autors: Munoz-Dominguez, Noelia, Roura, Santiago, Prat-Vidal, Cristina, Vives, Joaquim et al.
DOI: 10.3390/pharmaceutics13091336

Correction to: Uniplanar versus biplanar monolateral external fixator knee arthrodesis after end-stage failed infected total knee arthroplasty: a comparative study.

PMID: 34402988
Revista: European journal of orthopaedic surgery & traumato
Any: 2021
Referència: Eur J Orthop Surg Traumatol. 2021 Oct;31(7):1545. doi: 10.1007/s00590-021-03090-1.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Jurado Ruiz, Maria, Scott-Tennent, Ana, Fraile, Rosa, Carrera, Luis, Vicente, Matias, Corona, Pablo S et al.
DOI: 10.1007/s00590-021-03090-1

Strategies for large-scale expansion of clinical-grade human multipotent mesenchymal stromal cells

PMID: NOPMID0085
Revista: BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
Any: 2020
Referència: Biochemical Engineering Journal. 2020 Jul;159:107601. doi: 10.1016/j.bej.2020.107601
Factor d'impacte: 3.475
Tipus de publicació: Revisió en revista internacional
Autors: García-Fernández, Coral, López-Fernández, Alba, Borrós, Salvador, Lecina, Martí, Vives, Joaquim et al.
DOI: 10.1016/j.bej.2020.107601

Should we employ preoperative templating in hip hemiarthroplasty after femoral neck fracture? A nested case-control study.

PMID: 33074739
Revista: Hip International
Any: 2020
Referència: Hip Int. 2020 Oct 19:1120700020964776. doi: 10.1177/1120700020964776.
Factor d'impacte: 1.349
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Pujol, Oriol, Carrasco, Maria G, Vicente, Matias, Mimendia, Inaki, Garcia, Yaiza, Selga, Jordi, Barro, Victor et al.
DOI: 10.1177/1120700020964776

Randomized clinical trial: expanded autologous bone marrow mesenchymal cells combined with allogeneic bone tissue, compared with autologous iliac crest graft in lumbar fusion surgery.

PMID: 32730985
Revista: Spine Journal
Any: 2020
Referència: Spine J. 2020 Jul 28. pii: S1529-9430(20)31003-2. doi: 10.1016/j.spinee.2020.07.014.
Factor d'impacte: 3.191
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Garcia de Frutos, Ana, Gonzalez-Tartiere, Pilar, Coll Bonet, Ruth, Ubierna Garces, Maria Teresa, Del Arco Churruca, Alejandro, Rivas Garcia, Antoni, Matamalas Adrover, Antonia, Salo Bru, Guillem, Velazquez, Juan Jose, Vila-Canet, Gemma et al.
DOI: 10.1016/j.spinee.2020.07.014

Evaluation of a cell-based osteogenic formulation compliant with good manufacturing practice for use in tissue engineering.

PMID: 32562174
Revista: MOLECULAR BIOLOGY REPORTS
Any: 2020
Referència: Mol Biol Rep. 2020 Jul;47(7):5145-5154. doi: 10.1007/s11033-020-05588-z. Epub 2020 Jun 19.
Factor d'impacte: 1.402
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Vivas, Daniel, Grau-Vorster, Marta, Oliver-Vila, Irene, Garcia-Lopez, Joan, Vives, Joaquim et al.
DOI: 10.1007/s11033-020-05588-z

Osteogenic commitment of Wharton's jelly mesenchymal stromal cells: mechanisms and implications for bioprocess development and clinical application.

PMID: 31779673
Revista: Stem Cell Research & Therapy
Any: 2019
Referència: Stem Cell Res Ther. 2019 Nov 28;10(1):356. doi: 10.1186/s13287-019-1450-3.
Factor d'impacte: 4.627
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Cabrera-Perez, Raquel, Monguio-Tortajada, Marta, Gamez-Valero, Ana, Rojas-Marquez, Raquel, Borras, Francesc Enric, Roura, Santiago, Vives, Joaquim et al.
DOI: 10.1186/s13287-019-1450-3

HLA-DR expression in clinical-grade bone marrow-derived multipotent mesenchymal stromal cells: a two-site study.

PMID: 31196185
Revista: Stem Cell Research & Therapy
Any: 2019
Referència: Stem Cell Res Ther. 2019 Jun 13;10(1):164. doi: 10.1186/s13287-019-1279-9.
Factor d'impacte: 4.627
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Grau-Vorster, Marta, Laitinen, Anita, Nystedt, Johanna, Vives, Joaquim et al.
DOI: 10.1186/s13287-019-1279-9

Compliance with Good Manufacturing Practice in the Assessment of Immunomodulation Potential of Clinical Grade Multipotent Mesenchymal Stromal Cells Derived from Wharton's Jelly.

PMID: 31117301
Revista: Cells
Any: 2019
Referència: Cells. 2019 May 21;8(5). pii: cells8050484. doi: 10.3390/cells8050484.
Factor d'impacte: 5.656
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Grau-Vorster, Marta, Rodriguez, Luciano, Del Mazo-Barbara, Anna, Mirabel, Clementine, Blanco, Margarita, Codinach, Margarita, Gomez, Susana G, Querol, Sergi, Garcia-Lopez, Joan, Vives, Joaquim et al.
DOI: 10.3390/cells8050484

Adapting Cord Blood Collection and Banking Standard Operating Procedures for HLA-Homozygous Induced Pluripotent Stem Cells Production and Banking for Clinical Application.

PMID: 30965661
Revista: Journal of Clinical Medicine
Any: 2019
Referència: J Clin Med. 2019 Apr 8;8(4). pii: jcm8040476. doi: 10.3390/jcm8040476.
Factor d'impacte: 5.688
Tipus de publicació: Revisió en revista internacional
Autors: Alvarez-Palomo, Belen, Vives, Joaquim, Casaroli-Marano, Ricardo P P, G Gomez, Susana G, Rodriguez Gomez, Luciano, Edel, Michael J, Querol Giner, Sergi et al.
DOI: 10.3390/jcm8040476

Triple elastofibromas located in the supra- and infrascapular regions-a case report.

PMID: 29170811
Revista: SKELETAL RADIOLOGY
Any: 2018
Referència: Skeletal Radiol. 2018 Apr;47(4):569-573. doi: 10.1007/s00256-017-2813-4. Epub 2017 Nov 23.
Factor d'impacte: 1.737
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Olchowy, Cyprian, de Delas-Vigo, Matias de Albert, Perez, Manolo, Ciriaco, Nikaoly, Oronoz, Rosa Dominguez et al.
DOI: 10.1007/s00256-017-2813-4

TRest as a New Diagnostic Variable for Chronic Exertional Compartment Syndrome of the Forearm: A Prospective Cohort Analysis of 124 Athletes.

PMID: 28817409
Revista: CLINICAL JOURNAL OF SPORT MEDICINE
Any: 2018
Referència: Clin J Sport Med. 2018 Nov;28(6):516-523. doi: 10.1097/JSM.0000000000000482.
Factor d'impacte: 2.189
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Campillo-Recio, David, Mir-Bullo, Xavier, Soldado, Francisco, Sallent, Andrea, Haddad, Sleiman, Gallardo-Calero, Irene, Barrera-Ochoa, Sergi, Correa-Vazquez, Eva et al.
DOI: 10.1097/JSM.0000000000000482

Septic Nonunion Caused by Mycobacterium canariasense: A Case Report.

PMID: 30431479
Revista: JBJS case connector
Any: 2018
Referència: JBJS Case Connect. 2018 Oct-Dec;8(4):e90. doi: 10.2106/JBJS.CC.18.00033.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Vicente, Matias, Lung, Mayli, Gulin, Carlos, Tortola, Maria Teresa, Corona, Pablo S et al.
DOI: 10.2106/JBJS.CC.18.00033

Stability enhancement of clinical grade multipotent mesenchymal stromal cell-based products.

PMID: 30355298
Revista: Journal of Translational Medicine
Any: 2018
Referència: J Transl Med. 2018 Oct 24;16(1):291. doi: 10.1186/s12967-018-1659-4.
Factor d'impacte: 4.197
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Vives, Joaquim, Godia, Francesc, Morton, Philip, Reyes, Blanca, Del Mazo-Barbara, Anna, Mirabel, Clementine, Puente-Massaguer, Eduard et al.
DOI: 10.1186/s12967-018-1659-4

New and safe experimental model of radiation-induced neurovascular histological changes for microsurgical research.

PMID: 27357187
Revista: LAB ANIMAL
Any: 2017
Referència: Lab Anim. 2017 Apr;51(2):124-137. doi: 10.1177/0023677216656221. Epub 2016 Jul 9.
Factor d'impacte: 0.681
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Verges, Ramona, Giralt, Jordi, Aguirre-Canyadell, Marius, Velez, Roberto, Lopez-Fernandez, Alba, Sallent, Andrea, Gallardo-Calero, Irene, Barrera-Ochoa, Sergi et al.
DOI: 10.1177/0023677216656221

A reproducible method for the isolation and expansion of ovine mesenchymal stromal cells from bone marrow for use in regenerative medicine preclinical studies.

PMID: 27860364
Revista: Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Any: 2017
Referència: J Tissue Eng Regen Med. 2017 Dec;11(12):3408-3416. doi: 10.1002/term.2254. Epub 2016 Nov 18.
Factor d'impacte: 4.71
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Caminal, Marta, Rabanal, Rosa Maria, Vivas, Daniel, Batlle-Morera, Laura, Aguirre, Marius, Barquinero, Jordi, Garcia, Joan, Vives, Joaquim, Velez, Roberto et al.
DOI: 10.1002/term.2254

Toward the clinical use of circulating biomarkers predictive of bone union.

PMID: 29182015
Revista: Biomarkers in Medicine
Any: 2017
Referència: Biomark Med. 2017 Dec;11(12):1125-1133. doi: 10.2217/bmm-2017-0180. Epub 2017 Nov 28.
Factor d'impacte: 2.02
Tipus de publicació: Editorial en revista internacional
Autors: Chaverri, Daniel, Vives, Joaquim et al.
DOI: 10.2217/bmm-2017-0180

Mesenchymal stem cells for cardiac repair: are the actors ready for the clinical scenario?

PMID: 29078809
Revista: Stem Cell Research & Therapy
Any: 2017
Referència: Stem Cell Res Ther. 2017 Oct 27;8(1):238. doi: 10.1186/s13287-017-0695-y.
Factor d'impacte: 4.211
Tipus de publicació: Revisió en revista nacional
Autors: Roura, Santiago, Galvez-Monton, Carolina, Mirabel, Clementine, Vives, Joaquim, Bayes-Genis, Antoni et al.
DOI: 10.1186/s13287-017-0695-y

Increased infection risk after hip hemiarthroplasty in institutionalized patients with proximal femur fracture.

PMID: 26857632
Revista: INJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED
Any: 2016
Referència: Injury. 2016 Apr;47(4):872-6. doi: 10.1016/j.injury.2015.12.032. Epub 2016 Jan 7.
Factor d'impacte: 1.91
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Gallardo-Calero, Irene, Larrainzar-Coghen, Thais, Rodriguez-Pardo, Dolors, Pigrau, Carles, Sanchez-Raya, Judith, Amat, Carles, Lung, Maily, Carrera, Luis, Corona, Pablo S et al.
DOI: 10.1016/j.injury.2015.12.032

Effect of Previous Irradiation on Vascular Thrombosis of Microsurgical Anastomosis: A Preclinical Study in Rats.

PMID: 27975009
Revista: Plastic and reconstructive surgery. Global open
Any: 2016
Referència: Plast Reconstr Surg Glob Open. 2016 Nov 23;4(11):e1073. eCollection 2016 Nov.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Verges, Ramona, Barrera-Ochoa, Sergi, Gallardo-Calero, Irene, Lopez-Fernandez, Alba, Romagosa, Cleofe, Velez, Roberto, Soldado, Francisco, Aguirre-Canyadell, Marius et al.
DOI: 10.1097/GOX.0000000000001073

Fracture of the Modular Neck in Total Hip Arthroplasty.

PMID: 26266069
Revista: Case reports in orthopedics
Any: 2015
Referència: Case Rep Orthop. 2015;2015:591509. doi: 10.1155/2015/591509. Epub 2015 Jul 22.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Hernandez, A, Gargallo-Margarit, A, Barro, V, Gallardo-Calero, I, Sallent, A et al.
DOI: 10.1155/2015/591509

Tesis

Estudio preclínico sobre la revitalización de aloinjertos óseos mediante el uso de un biovidrio nanoparticulado de fosfato cálcico embebido en fibra de ácido poliláctico. Modelo animal en rata

Doctorand: Matias Vicente Goma-Camps
Director/s: Màrius Aguirre Canyadell
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2020

Síndrome compartimental crónico del antebrazo

Doctorand: Eva Alicia Correa Vázquez
Director/s: Sergi Barrera Ochoa
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2020

Microanatomia comparada del nervi ciàtic i validació d'un nou biomarcador en injeccions intraneurals

Doctorand: Anna Server Salvà
Director/s: Ángeles Mesas Idáñez, Cristina Aguilera Martin
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2019

Tratamiento con células madre mesenquimales en un modelo experimental ovino de osteonecrosis de cabeza femoral

Doctorand: Alba López Fernandez
Director/s: Màrius Aguirre Canyadell, Roberto Vélez Villa
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2018

Estudio sobre la viabilidad de la anastomosis vascular microquirúrgica en población irradiada. EStudio en modelo animal en rata

Doctorand: Sergi Barrera Ochoa
Director/s: Enric Cáceres Palou, Joan Nardi Vilardaga, Roberto Vélez Villa
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2014

Estimulación de la regeneración ósea mediante células madre en un modelo preclínico de osteonecrosis de la cabeza femoral.

Doctorand: Roberto Vélez Villa
Director/s: Màrius Aguirre Canyadell, Joan Nardi Vilardaga, Vicenç Martínez Ibáñez
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2010

Actualitat

Notícies

La creació d’espais d’interacció híbrida entre avatars digitals i humans ofereix noves oportunitats en la medicina personalitzada

Ofertes de treball

Study Coordinator Emergent Physical medicine and Rehabilitation Research Group
Data d'inici:
23/02/2023
Data de finalització:
09/03/2023
Document: Descarrega
Research Support Technician Enginyeria tissular musculoesquelètica
Data d'inici:
18/01/2022
Data de finalització:
01/02/2022
Document: Descarrega
Postdoctoral position-Musculoskeletal Tissue Engineering Group
Data d'inici:
10/12/2021
Data de finalització:
24/12/2021
Document: Descarrega