Vés al contingut

Nefrologia i Trasplantament Renal

El nostre grup de recerca és un grup acreditat per l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de Catalunya, i es focalitza fonamentalment en 2 grans àrees d’interès; la relacionada amb el trasplantament d’òrgans sòlids, especialment renal, així com en Nefrologia Clínica. Enfoquem la nostra recerca des d’una perspectiva innovadora tant bàsica-experimental i mecanística, sempre amb un objectiu translacional. Per una banda, investiguem, desenvolupem i implementem noves eines tecnològiques diagnostiques i terapèutiques, per desxifrar i apuntar els mecanismes moleculars i immunològics fonamentals responsables del rebuig del trasplantament així com la susceptibilitat a desenvolupar infeccions oportunístiques i neoplàsies. Per altra banda, una altra important línia de recerca, té com a principal objectiu l’estudi dels mecanismes que promouen certes patologies autoimmunitàries glomerulars, en la síndrome nefròtica idiopàtica així com en la nefropatia diabètica, prestant especial interès en el rol del sistema renina-angiotensina. El nostre objectiu final és millorar el maneig i cura dels pacients que desenvolupen malaltia renal i millorar la seva qualitat de vida tot reduint la seva morbi-mortalitat.

Equip

Oriol Bestard Matamoros

Oriol Bestard Matamoros

Cap de grup
Nefrologia i trasplantament renal
Llegir més
Maria Jose Soler Romeo

Maria Jose Soler Romeo

Cap de grup
Nefrologia i trasplantament renal
Llegir més
Francesc Moreso Mateos

Francesc Moreso Mateos

Investigador/a principal
Nefrologia i trasplantament renal
Llegir més
Joana Sellarés Roig

Joana Sellarés Roig

Investigador/a sènior
Nefrologia i trasplantament renal
Llegir més
M Antonieta Azancot Rivero

M Antonieta Azancot Rivero

Investigador/a sènior
Nefrologia i trasplantament renal
Llegir més
Maria Antonia Emilia Meneghini

Maria Antonia Emilia Meneghini

Investigador/a principal
Nefrologia i trasplantament renal
Llegir més
Oriol Bestard Matamoros

Oriol Bestard Matamoros

Cap de grup
Nefrologia i trasplantament renal
Llegir més
Maria Jose Soler Romeo

Maria Jose Soler Romeo

Cap de grup
Nefrologia i trasplantament renal
Llegir més
Francesc Moreso Mateos

Francesc Moreso Mateos

Investigador/a principal
Nefrologia i trasplantament renal
Llegir més
Joana Sellarés Roig

Joana Sellarés Roig

Investigador/a sènior
Nefrologia i trasplantament renal
Llegir més
M Antonieta Azancot Rivero

M Antonieta Azancot Rivero

Investigador/a sènior
Nefrologia i trasplantament renal
Llegir més
Maria Antonia Emilia Meneghini

Maria Antonia Emilia Meneghini

Investigador/a principal
Nefrologia i trasplantament renal
Llegir més

Línies de recerca

Desenvolupament de noves mol.lècules inmunomoduladores que prevenen l'activació de l'al·loresposta o autoreactivitat així com altres estratègies que promouen respostes protectores anti-virals

IP: Oriol Bestard Matamoros, Elena Isabel Crespo Gimeno

Estudi de les bases biològiques de patologies glomerulars o sistèmiques amb directe afectació renal com la nefropatia diabètica, així com l'estudi dels diferents mediadors del Fracàs Renal Agut en el context de noxes diferents

IP: Maria Jose Soler Romeo, Concepció Jacobs Cachá

Estudi dels factors biològics que modulen el risc de desenvolupar infeccions oportunistes i neoplàsies després del trasplantament

IP: Oriol Bestard Matamoros, Francesc Moreso Mateos

Estudi dels mecanismes immunològics, funcionals i moleculars que vehiculitzen el rebuig i/o la tolerància de l'empelt, emprant i desenvolupant noves eines diagnostiques no invasives per a personalitzar el tractament immunosupressor després del trasplantament

IP: Oriol Bestard Matamoros, Maria Antonia Emilia Meneghini

Projectes

BIOBANCOS Y BIOMODELOS

IP: Isabel Novoa Garcia
Col·laboradors: Joaquim Vives Armengol, Anna Duarri Piqué, Eva Colas Ortega, Oriol Bestard Matamoros, Marta Rosal Fontana, Carmen Espejo Ruiz, Marielle Esteves Coelho, Juan Jose Gonzalez Lopez, Sheyla Pascual Martín, Alejandro Tomasello Weitz
Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
Finançament: 137460
Referència: PT23/00040
Durada: 01/01/2024 - 31/12/2026

Caracterización de la respuesta inmune celular específica frente al virus Epstein-Barr en receptores de trasplante renal pediátrico (CRICE-VEB)).

IP: Mercedes López González
Col·laboradors: Gema Ariceta Iraola, Laura Donadeu Casassas, Delphine Kervella
Entitat finançadora: Sociedad Española de Trasplantes
Finançament: 20000
Referència: SET/AYUDAS.PROYECTOS/2023/LOPEZ
Durada: 01/01/2024 - 31/12/2025

Cambios histológicos y transcripcionales en distintos fenotipos de Rechazo mediado por anticuerpos

IP: Irina Betsabe Torres Rodriguez
Col·laboradors: Francesc Moreso Mateos, Franc Casanova Ferrer, Alba Torija Recasens, Nestor Gabriel Toapanta Gaibor, Delphine Kervella
Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
Finançament: 96250
Referència: PI23/01909
Durada: 01/01/2024 - 31/12/2026

Unravelling the protective pathways of the SGLT2i and GLP-1RA in diabetic kidney disease: Role of the MAP17 and D-AKAP-2 scaffolder proteins in db/db mice and in human kidney organoids.

IP: Maria Jose Soler Romeo
Col·laboradors: Juan Carlos León Román, Miriam Izquierdo Sans
Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
Finançament: 65000
Referència: CM23/00213
Durada: 15/01/2024 - 14/01/2026

Publicacions

A Machine Learning-Driven Virtual Biopsy System For Kidney Transplant Patients.

PMID: 38228634
Revista: Nature Communications
Any: 2024
Referència: Nat Commun. 2024 Jan 16;15(1):554. doi: 10.1038/s41467-023-44595-z.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Alexander, Mariam P; Aubert, Olivier; Basic-Jukic, Nikolina; Batal, Ibrahim; Bentall, Andrew J; Bestard, Oriol; Boor, Peter; Bouquegneau, Antoine; Campbell, Patricia; Cohen, Aaron et al.
DOI: 10.1038/s41467-023-44595-z

Outcome of Kidney Transplants from Viremic and Non-Viremic Hepatitis C Virus Positive Donors into Negative Recipients: Results of the Spanish Registry.

PMID: 36902560
Revista: Journal of Clinical Medicine
Any: 2023
Referència: J Clin Med. 2023 Feb 23;12(5):1773. doi: 10.3390/jcm12051773.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Beneyto, Isabel; Esforzado, Nuria; Franco, Antonio; Galeano, Cristina; Gonzalez-Roncero, Francisco; Melilli, Edoardo; Moreso, Francesc; Ruiz, Juan Carlos; Sancho, Asuncion; Sola-Porta, Eulalia et al.
DOI: 10.3390/jcm12051773

Corrigendum to 'Sensitization in transplantation: Assessment of Risk 2022 Working Group Meeting Report' [American Journal of Transplantation 23 (2023) 133-149].

PMID: 36932020
Revista: AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION
Any: 2023
Referència: Am J Transplant. 2023 May;23(5):694. doi: 10.1016/j.ajt.2023.03.002. Epub 2023 Mar 13.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Bestard, Oriol; Campbell, Patricia; Chong, Anita S; Crespo, Marta; Ford, Mandy L; Gebel, Howard M; Heidt, Sebastiaan; Hickey, Michelle; Jackson, Annette; Kosmoliaptsis, Vasilis et al.
DOI: 10.1016/j.ajt.2023.03.002

Epidemiology of Immune-Mediated Glomerulopathies before and after SARS-CoV-2 Vaccination: A Tertiary Referral Hospital Experience.

PMID: 36983419
Revista: Journal of Clinical Medicine
Any: 2023
Referència: J Clin Med. 2023 Mar 21;12(6):2420. doi: 10.3390/jcm12062420.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Agraz, Irene; Azancot, Maria Antonieta; Azancot, Maria Antonieta; Bermejo, Sheila; Gabaldon, Maria Alejandra; Leon Roman, Juan Carlos; Lopez-Martinez, Marina; Patricio Liebana, Marc; Patricio Liebana, Marc; Soler, Maria Jose et al.
DOI: 10.3390/jcm12062420

Clinical Profiles and Patterns of Kidney Disease Progression in C3 Glomerulopathy.

PMID: 36996481
Revista: Kidney360
Any: 2023
Referència: Kidney360. 2023 Mar 30. doi: 10.34067/KID.0000000000000115.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Allende, Natalia; Ariceta, Gema; Avila, Ana; Barros, Xoana; Bravo, Luis; Cabello, Virginia; Caravaca-Fontan, Fernando; Cavero, Teresa; Cruz, Sonia; Da Silva, Iara et al.
DOI: 10.34067/KID.0000000000000115

Disarming the Old Foe. Restoring T-Cell Immune Function with mTor-Inhibitors to Tackle Cytomegalovirus Infection.

PMID: 34969818
Revista: JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY
Any: 2022
Referència: J Am Soc Nephrol. 2022 Jan;33(1):6-8. doi: 10.1681/ASN.2021111471.
Factor d'impacte: 10.121
Tipus de publicació: Editorial en revista internacional
Autors: Bestard, Oriol; Crespo, Elena et al.
DOI: 10.1681/ASN.2021111471

Reconciling short-term clinical and Immunological outcomes of SARS-CoV-2 vaccination in Solid Organ Transplant recipients.

PMID: 34554648
Revista: AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION
Any: 2022
Referència: Am J Transplant. 2022 Feb;22(2):673-675. doi: 10.1111/ajt.16855. Epub 2021 Oct 5.
Factor d'impacte: 8.086
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Toapanta, Nestor; Esperalba, Juliana; Campos-Varela, Isabel; Pont, Teresa; Len, Oscar; Campins, Magda; Moreso, Francesc; Crespo, Elena; Munoz, Marina; Lopez, Manuel et al.
DOI: 10.1111/ajt.16855

A comprehensive assessment of long-term SARS-CoV-2-specific adaptive immune memory in convalescent COVID-19 Solid Organ Transplant recipients.

PMID: 35124011
Revista: KIDNEY INTERNATIONAL
Any: 2022
Referència: Kidney Int. 2022 May;101(5):1027-1038. doi: 10.1016/j.kint.2021.12.029. Epub 2022 Feb 4.
Factor d'impacte: 10.612
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Fava, Alexandre; Donadeu, Laura; Jouve, Thomas; Gonzalez-Costello, Jose; Llado, Laura; Santana, Carolina; Toapanta, Nestor; Lopez, Manuel; Pernin, Vincent; Facundo, Carme et al.
DOI: 10.1016/j.kint.2021.12.029

Parathyroid hormone and phosphate homeostasis in patients with Bartter and Gitelman syndrome: an international cross-sectional study.

PMID: 35137195
Revista: NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION
Any: 2022
Referència: Nephrol Dial Transplant. 2022 Feb 7. pii: 6523371. doi: 10.1093/ndt/gfac029.
Factor d'impacte: 5.992
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Decramer, Stephane; Devuyst, Olivier; van Dyck, Maria; Ferraro, Pietro Manuel; Fila, Marc; Francisco, Telma; Ghiggeri, Gian Marco; Gondra, Leire; Guarino, Stefano; Hooman, Nakysa et al.
DOI: 10.1093/ndt/gfac029

Focal and segmental glomerulosclerosis associated with COVID-19 infection.

PMID: 33888348
Revista: NEFROLOGIA
Any: 2021
Referència: Nefrologia (Engl Ed). 2021 Apr 19;41(6):706-8. doi: 10.1016/j.nefro.2021.03.002.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Altres (cartes a l'editor, abstracts, correccions, etc.)
Autors: Agraz, Irene; Bermejo, Sheila; Gabaldon, Alejandra; Garcia-Carro, Clara; LeonRoman, Juan; Soler, Maria Jose; Vergara, Ander et al.
DOI: 10.1016/j.nefro.2021.03.002

SARS CoV-2 seropositivity in hemodialysis patients.

PMID: 34217504
Revista:
Any: 2021
Referència: Nefrologia (Engl Ed). 2021 May 27:S0211-6995(21)00105-3. doi: 10.1016/j.nefro.2021.04.004.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Altres (cartes a l'editor, abstracts, correccions, etc.)
Autors: Azancot, Maria; Castaneda, Zaira; Leon-Roman, Juan; Ramos, Natalia; Soler, Maria Jose; Toapanta, Nestor; Zuniga, Jose et al.
DOI: 10.1016/j.nefro.2021.04.004

Clinical triage of patients on kidney replacement therapy presenting with COVID-19: an ERACODA registry analysis.

PMID: 34129039
Revista: NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION
Any: 2021
Referència: Nephrol Dial Transplant. 2021 Dec 2;36(12):2308-2320. doi: 10.1093/ndt/gfab196.
Factor d'impacte: 5.992
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Veldhuizen, Nicoline M H, Mitra, Sandip, Jayanti, Anuradha, Vart, Priya, Coca, Armando, Gallieni, Maurizio, Ovrehus, Marius Altern, Midtvedt, Karsten, Abd ElHafeez, Samar, Gandolfini, Iliaria et al.
DOI: 10.1093/ndt/gfab196

A Prospective Multicenter Trial to Evaluate Urinary Metabolomics for Non-invasive Detection of Renal Allograft Rejection (PARASOL): Study Protocol and Patient Recruitment.

PMID: 35071266
Revista: Frontiers in Medicine
Any: 2021
Referència: Front Med (Lausanne). 2022 Jan 7;8:780585. doi: 10.3389/fmed.2021.780585. eCollection 2021.
Factor d'impacte: 5.093
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Banas, Miriam C, Bohmig, Georg A, Viklicky, Ondrej, Rostaing, Lionel P, Jouve, Thomas, Guirado, Lluis, Facundo, Carme, Bestard, Oriol, Grone, Hermann-Josef, Kobayashi, Kazuhiro et al.
DOI: 10.3389/fmed.2021.780585

A Rejection Gene Expression Score in Indication and Surveillance Biopsies Is Associated with Graft Outcome.

PMID: 33153205
Revista: INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
Any: 2020
Referència: Int J Mol Sci. 2020 Nov 3;21(21). pii: ijms21218237. doi: 10.3390/ijms21218237.
Factor d'impacte: 4.556
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Seron, Daniel, Moreso, Francesc, O'Valle, Francisco, Perello, Manel, Chamoun, Betty, Caraben, Anna, Torres, Irina B, Sellares, Joana, Jimenez, Raquel, Toapanta, Nestor et al.
DOI: 10.3390/ijms21218237

Impact of the COVID-19 pandemic on Spanish Nephrology Services.

PMID: 33131910
Revista: NEFROLOGIA
Any: 2020
Referència: Nefrologia. 2020 Nov - Dec;40(6):579-584. doi: 10.1016/j.nefro.2020.08.002. Epub 2020 Oct 6.
Factor d'impacte: 1.544
Tipus de publicació: Editorial en revista nacional
Autors: Salgueira Lazo, Mercedes, Del Pino Y Pino, Maria Dolores, Ortiz, Alberto, Macia Heras, Manuel, Soler, Maria Jose et al.
DOI: 10.1016/j.nefro.2020.08.002

SGLT2 inhibitors for non-diabetic kidney disease: drugs to treat CKD that also improve glycaemia.

PMID: 33123352
Revista: Clinical Kidney Journal
Any: 2020
Referència: Clin Kidney J. 2020 Oct 9;13(5):728-733. doi: 10.1093/ckj/sfaa198. eCollection 2020 Oct.
Factor d'impacte: 3.388
Tipus de publicació: Editorial en revista internacional
Autors: Ortiz, Alberto, Gorriz, Jose Luis, Soler, Maria Jose, Fernandez-Fernandez, Beatriz, Sarafidis, Pantelis, Kanbay, Mehmet, Navarro-Gonzalez, Juan F et al.
DOI: 10.1093/ckj/sfaa198

Nephrology: achieving sustainability.

PMID: 32901289
Revista: NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION
Any: 2020
Referència: Nephrol Dial Transplant. 2020 Dec 4;35(12):2030-2033. doi: 10.1093/ndt/gfaa193.
Factor d'impacte: 4.531
Tipus de publicació: Editorial en revista internacional
Autors: Blankestijn, Peter J, Bruchfeld, Annette, Cozzolino, Mario, Fliser, Danilo, Fouque, Denis, Gansevoort, Ron, Goumenos, Dimitrios, Massy, Ziad A, Rychlik, Ivan, Soler, Maria Jose et al.
DOI: 10.1093/ndt/gfaa193

Value of monitoring circulating donor-reactive memory B cells to characterize antibody-mediated rejection after kidney transplantation.

PMID: 30085394
Revista: AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION
Any: 2019
Referència: Am J Transplant. 2019 Feb;19(2):368-380. doi: 10.1111/ajt.15055. Epub 2018 Sep 17.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Bernal-Casas, David; Bestard, Oriol; Crespo, Elena; Crespo, Marta; Cruzado, Josep M; Gil-Vernet, Salvador; Goma, Montse; Grinyo, Josep M; Jarque, Marta; Lefaucheur, Carmen et al.
DOI: 10.1111/ajt.15055

Mammalian Target of Rapamycin Inhibitors Combined With Calcineurin Inhibitors as Initial Immunosuppression in Renal Transplantation: A Meta-analysis.

PMID: 31343574
Revista: TRANSPLANTATION
Any: 2019
Referència: Transplantation. 2019 Oct;103(10):2031-2056. doi: 10.1097/TP.0000000000002769.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Bestard, Oriol; Crespo, Marta; Cruzado, Josep M; Melilli, Edoardo; Montero, Nuria; Pascual, Julio; Perez-Saez, Maria Jose; Quero, Maria; Redondo-Pachon, Dolores et al.
DOI: 10.1097/TP.0000000000002769

Single-cell RNA profiling of glomerular cells in diabetic kidney: a step forward for understanding diabetic nephropathy.

PMID: 32016058
Revista: Annals of Translational Medicine
Any: 2019
Referència: Ann Transl Med. 2019 Dec;7(Suppl 8):S340. doi: 10.21037/atm.2019.09.104.
Factor d'impacte: 3.689
Tipus de publicació: Editorial en revista internacional
Autors: Soler, Maria Jose, Batlle, Daniel et al.
DOI: 10.21037/atm.2019.09.104

Diabetic retinopathy as an independent predictor of subclinical cardiovascular disease: baseline results of the PRECISED study.

PMID: 31908800
Revista: BMJ Open Diabetes Research & Care
Any: 2019
Referència: BMJ Open Diabetes Res Care. 2019 Dec 29;7(1):e000845. doi: 10.1136/bmjdrc-2019-000845. eCollection 2019.
Factor d'impacte: 5.067
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Simo, Rafael, Baneras, Jordi, Hernandez, Cristina, Rodriguez-Palomares, Jose, Valente, Filipa, Gutierrez, Laura, Gonzalez-Alujas, Teresa, Ferreira, Ignacio, Aguade-Bruix, Santiago, Seron, Daniel et al.
DOI: 10.1136/bmjdrc-2019-000845

Usefulness of the KDPI in Spain: A comparison with donor age and definition of standard/expanded criteria donor.

PMID: 29884503
Revista:
Any: 2018
Referència: Nefrologia (Engl Ed). 2018 Sep-Oct;38(5):503-513. doi: 10.1016/j.nefro.2018.03.003. Epub 2018 Jun 5.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Arias-Cabrales, Carlos; Bermejo, Sheila; Burballa, Carla; Buron, Andrea; Buxeda, Anna; Crespo, Marta; Mir, Marisa; Pascual, Julio; Perez-Saez, Maria Jose; Redondo-Pachon, Dolores et al.
DOI: 10.1016/j.nefro.2018.03.003

Reduced TCR-signalling contributes to impaired Th17 responses in tolerant kidney transplant recipients.

PMID: 28902773
Revista: TRANSPLANTATION
Any: 2018
Referència: Transplantation. 2018 Jan;102(1):e10-e17. doi: 10.1097/TP.0000000000001920.
Factor d'impacte: 3.678
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Tsui, Tjir-Li, Norris, Sonia, John, Susan, Boardman, Dominic A, Lechler, Robert I, Lombardi, Giovanna, Hernandez-Fuentes, Maria P, Kamra, Yogesh, Mobillo, Paula, Runglall, Manohursingh et al.
DOI: 10.1097/TP.0000000000001920

Systematic review of the methods predictive of the functionality of kidney transplantation.

PMID: 28803679
Revista: Actas Urologicas Espanolas
Any: 2018
Referència: Actas Urol Esp. 2018 May;42(4):218-226. doi: 10.1016/j.acuro.2017.07.004. Epub 2017 Aug 10.
Factor d'impacte: 1.181
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Miret Alomar, E, Trilla Herrera, E, Lorente Garcia, D, Regis Placido, L, Lopez Del Campo, R, Pont Castellana, T, Moreso Mateos, F, Seron Micas, D, Morote Robles, J, Cuadras Sole, M et al.
DOI: 10.1016/j.acuro.2017.07.004

Relationships between iron dose, hospitalizations and mortality in incident haemodialysis patients: a propensity-score matched approach.

PMID: 28992120
Revista: NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION
Any: 2018
Referència: Nephrol Dial Transplant. 2018 Jan 1;33(1):160-170. doi: 10.1093/ndt/gfx209.
Factor d'impacte: 4.6
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Varas, Javier, Ramos, Rosa, Aljama, Pedro, Perez-Garcia, Rafael, Moreso, Francesc, Pinedo, Miguel, Ignacio Merello, Jose, Stuard, Stefano, Canaud, Bernard, Martin-Malo, Alejandro et al.
DOI: 10.1093/ndt/gfx209

Erratum to "Renal graft survival according to Banff 2013 classification in indication biopsies".

PMID: 28648215
Revista: NEFROLOGIA
Any: 2017
Referència: Nefrologia. 2017 May-Jun;37(3):355. doi: 10.1016/j.nefro.2017.05.003.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Arias-Cabrales, Carlos; Bermejo, Sheila; Burballa, Carla; Crespo, Marta; Gimeno, Javier; Mir, Marisa; Pascual, Julio; Perez-Saez, Maria Jose; Redondo-Pachon, Dolores; Sanchez-Guerri, Ignacio et al.
DOI: 10.1016/j.nefro.2017.05.003

Health literacy and chronic kidney disease.

PMID: 27837925
Revista: NEFROLOGIA
Any: 2017
Referència: Nefrologia. 2017 Mar - Apr;37(2):115-117. doi: 10.1016/j.nefro.2016.10.001. Epub 2016 Nov 9.
Factor d'impacte: 1.207
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Costa-Requena, Gema, Seron, Daniel, Cantarell, M Carmen, Moreso, Francesc et al.
DOI: 10.1016/j.nefro.2016.10.001

Inflammation in Early Kidney Allograft Surveillance Biopsies With and Without Associated Tubulointerstitial Chronic Damage as a Predictor of Fibrosis Progression and Development of De Novo Donor Specific Antibodies.

PMID: 27163535
Revista: TRANSPLANTATION
Any: 2017
Referència: Transplantation. 2017 Jun;101(6):1410-1415. doi: 10.1097/TP.0000000000001216.
Factor d'impacte: 3.69
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Garcia-Carro, Clara, Dorje, Christina, Asberg, Anders, Midtvedt, Karsten, Scott, Helge, Reinholt, Finn P, Holdaas, Hallvard, Seron, Daniel, Reisaeter, Anna V et al.
DOI: 10.1097/TP.0000000000001216

Health-related behaviours after 1 year of renal transplantation.

PMID: 26359287
Revista: JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY
Any: 2017
Referència: J Health Psychol. 2017 Mar;22(4):505-514. doi: 10.1177/1359105315604889. Epub 2016 Jul 10.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Costa-Requena, Gema, Cantarell, M Carmen, Moreso, Francesc J, Parramon, Gemma, Seron, Daniel et al.
DOI: 10.1177/1359105315604889

Renal graft survival according to Banff 2013 classification in indication biopsies.

PMID: 27595515
Revista: NEFROLOGIA
Any: 2016
Referència: Nefrologia. 2016 Nov-Dec;36(6):660-666. doi: 10.1016/j.nefro.2016.05.018. Epub 2016 Aug 30.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Arias-Cabrales, Carlos; Bermejo, Sheila; Burballa, Carla; Crespo, Marta; Gimeno, Javier; Mir, Marisa; Pascual, Julio; Perez-Saez, Maria Jose; Redondo-Pachon, Dolores; Sanchez-Guerri, Ignacio et al.
DOI: 10.1016/j.nefro.2016.05.018

Multiple parapelvic cysts in Fabry disease.

PMID: 27061865
Revista: NEFROLOGIA
Any: 2016
Referència: Nefrologia. 2016 May-Jun;36(3):310-2. doi: 10.1016/j.nefro.2015.12.003. Epub 2016 Apr 6.
Factor d'impacte: 1.207
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Azancot, Maria A, Vila, Josefa, Dominguez, Carmen, Serres, Xavier, Espinel, Eugenia et al.
DOI: 10.1016/j.nefro.2015.12.003

Effectiveness of Cinacalcet in Patients with Chronic Kidney Disease and Secondary Hyperparathyroidism Not Receiving Dialysis.

PMID: 27588942
Revista: PLoS One
Any: 2016
Referència: PLoS One. 2016 Sep 2;11(9):e0161527. doi: 10.1371/journal.pone.0161527. eCollection 2016.
Factor d'impacte: 3.057
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Sune-Negre, Josep-Maria, Perez-Ricart, Ariadna, Galicia-Basart, Maria, Alcalde-Rodrigo, Maria, Segarra-Medrano, Alfons, Montoro-Ronsano, Jose-Bruno et al.
DOI: 10.1371/journal.pone.0161527

Clinical evolution of post-transplant diabetes mellitus.

PMID: 26538615
Revista: NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION
Any: 2016
Referència: Nephrol Dial Transplant. 2016 Mar;31(3):495-505. doi: 10.1093/ndt/gfv368. Epub 2015 Nov 3.
Factor d'impacte: 4.085
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Ruiz, Juan C, Porrini, Esteban L, Diaz, Jose M, Moreso, Francisco, Delgado Mallen, Patricia I, Silva Torres, Irene, Ibernon, Meritxell, Bayes-Genis, Beatriz, Benitez-Ruiz, Rocio, Lampreabe, Ildefonso et al.
DOI: 10.1093/ndt/gfv368

Clinical features, course and prognosis of idiopathic membranous nephropathy depending on the presence of antibodies against M-type phospholipase A2 receptor.

PMID: 26306972
Revista: NEFROLOGIA
Any: 2015
Referència: Nefrologia. 2015;35(5):479-86. doi: 10.1016/j.nefro.2015.05.026. Epub 2015 Jul 7.
Factor d'impacte: 1.223
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Jatem Escalante, Elias, Segarra Medrano, Alfons, Carnicer Caceres, Clara, Martin-Gomez, M Adoracion, Salcedo Allende, Maria Teresa, Ostos Roldan, Helena, Agraz Pamplona, Irene et al.
DOI: 10.1016/j.nefro.2015.05.026

Medium-Term Renal Function in a Large Cohort of Stable Kidney Transplant Recipients Converted From Twice-Daily to Once-Daily Tacrolimus.

PMID: 27500226
Revista: Transplantation direct
Any: 2015
Referència: Transplant Direct. 2015 Aug 5;1(7):e24. doi: 10.1097/TXD.0000000000000536. eCollection 2015 Aug.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Osuna, Antonio, Guirado, Lluis, Burgos, Dolores, Cantarell, Carme, Fernandez, Ana, Franco, Antonio, Gentil, Miguel Angel, Mazuecos, Auxiliadora, Torregrosa, Josep Vicenc, Huertas, Ernesto Gomez et al.
DOI: 10.1097/TXD.0000000000000536

Drug-related acute renal failure in hospitalised patients.

PMID: 26474529
Revista: NEFROLOGIA
Any: 2015
Referència: Nefrologia. 2015 Nov-Dec;35(6):523-32. doi: 10.1016/j.nefro.2015.09.007. Epub 2015 Oct 21.
Factor d'impacte: 1.223
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Iavecchia, Lujan, Cereza Garcia, Gloria, Sabate Gallego, Monica, Vidal Guitart, Xavier, Ramos Terrades, Natalia, de la Torre, Judith, Segarra Medrano, Alfons, Agusti Escasany, Antonia et al.
DOI: 10.1016/j.nefro.2015.09.007

Disappearance of T Cell-Mediated Rejection Despite Continued Antibody-Mediated Rejection in Late Kidney Transplant Recipients.

PMID: 25377077
Revista: JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY
Any: 2015
Referència: J Am Soc Nephrol. 2015 Jul;26(7):1711-20. doi: 10.1681/ASN.2014060588. Epub 2014 Nov 6.
Factor d'impacte: 9.466
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Reeve, Jeff, Einecke, Gunilla, Sellares, Joana, Chang, Jessica, Famulski, Konrad, Hidalgo, Luis G, Salazar, Israel D R, Merino Lopez, Maribel, Matas, Arthur, Picton, Michael et al.
DOI: 10.1681/ASN.2014060588

Prevalence, diagnostic value and clinical characteristics associated with the presence of circulating levels and renal deposits of antibodies against the M-type phospholipase A2 receptor in idiopathic membranous nephropathy.

PMID: 24798555
Revista: NEFROLOGIA
Any: 2014
Referència: Nefrologia. 2014 May 21;34(3):353-9. doi: 10.3265/Nefrologia.pre2013.Dec.12291. Epub 2014 Feb 10.
Factor d'impacte: 1.442
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Segarra-Medrano, Alfonso, Jatem-Escalante, Elias, Quiles-Perez, M Teresa, Salcedo, M Teresa, Arbos-Via, M Antonia, Ostos, Helena, Valtierra, Naiara, Carnicer-Caceres, Clara, Agraz-Pamplona, Irene et al.
DOI: 10.3265/Nefrologia.pre2013.Dec.12291

Evolution of antibody titre against the M-type phospholipase A2 receptor and clinical response in idiopathic membranous nephropathy patients treated with tacrolimus.

PMID: 25036063
Revista: NEFROLOGIA
Any: 2014
Referència: Nefrologia. 2014;34(4):491-7. doi: 10.3265/Nefrologia.pre2014.Jun.12536.
Factor d'impacte: 1.442
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Segarra-Medrano, Alfons, Jatem-Escalante, Elias, Carnicer-Caceres, Clara, Salcedo, M Teresa, Agraz-Pamplona, Irene, Valtierra, Naiara, Ostos-Roldan, Elena, Arredondo, Karla V, Jaramillo, Juliana et al.
DOI: 10.3265/Nefrologia.pre2014.Jun.12536

[Persistent microhaematuria with negative or low proteinuria].

PMID: 24463867
Revista: NEFROLOGIA
Any: 2014
Referència: Nefrologia. 2014;34(1):110-4. doi: 10.3265/Nefrologia.pre2013.Jul.12096.
Factor d'impacte: 1.442
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Gutierrez, Eduardo, Moreno, Juan A, Praga, Manuel, Gutierrez, E, Zamora, I, Ballarin, J A, Arce, Y, Jimenez, S, Quereda, C, Olea, T et al.
DOI: 10.3265/Nefrologia.pre2013.Jul.12096

CD80 and suPAR in patients with minimal change disease and focal segmental glomerulosclerosis: diagnostic and pathogenic significance.

PMID: 24263531
Revista: PEDIATR NEPHROL
Any: 2014
Referència: Pediatr Nephrol. 2014 Aug;29(8):1363-71. doi: 10.1007/s00467-013-2679-1. Epub 2013 Nov 22.
Factor d'impacte: 2.881
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Cara-Fuentes, Gabriel, Wei, Changli, Ishimoto, Takuji, Rivard, Christopher, Johnson, Richard J, Reiser, Jochen, Garin, Eduardo H, Segarra, Alfons et al.
DOI: 10.1007/s00467-013-2679-1

Extracorporeal depuration technique as treatment of acute kidney injury related to multiple myeloma.

PMID: 23735155
Revista: THERAPEUTIC APHERESIS AND DIALYSIS
Any: 2013
Referència: Ther Apher Dial. 2013 Jun;17(3):351-2. doi: 10.1111/1744-9987.12009. Epub 2013 Feb 17.
Factor d'impacte: 1.529
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Gil Carballeira, Ivan, Fort Ros, Joan, Ramos Sanchez, Rosa et al.
DOI: 10.1111/1744-9987.12009

Should high-flux hemodialysis be replaced by online hemodiafiltration for treating end-stage renal disease patients?

PMID: 24236671
Revista: Journal of Comparative Effectiveness Research
Any: 2013
Referència: J Comp Eff Res. 2013 Jul;2(4):347-9. doi: 10.2217/cer.13.30.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Editorial en revista internacional
Autors: Maduell, Francisco, Moreso, Francesc et al.
DOI: 10.2217/cer.13.30

Potential impact of microarray diagnosis of T cell-mediated rejection in kidney transplants: The INTERCOM study.

PMID: 23915426
Revista: AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION
Any: 2013
Referència: Am J Transplant. 2013 Sep;13(9):2352-63. doi: 10.1111/ajt.12387. Epub 2013 Aug 5.
Factor d'impacte: 6.192
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Chang, J, Matas, A, Picton, M, De Freitas, D, Bromberg, J, Seron, D, Sellares, J, Einecke, G, Reeve, J, Pereira, A B et al.
DOI: 10.1111/ajt.12387

Treatment of idiopathic focal segmental glomerulosclerosis: options in the event of resistance to corticosteroids and calcineurin inhibitors.

PMID: 23897176
Revista: NEFROLOGIA
Any: 2013
Referència: Nefrologia. 2013;33(4):448-61. doi: 10.3265/Nefrologia.pre2013.Jan.11871.
Factor d'impacte: 1.274
Tipus de publicació: Revisió en revista nacional
Autors: Ostos-Roldan, Elena, Quiles-Perez, M Teresa, Arbos-Via, M Antonia, Ramos-Terrades, Natalia, Carnicer-Caceres, Clara, Jatem-Escalante, Elias, Segarra-Medrano, Alfonso, Agraz-Pamplona, Irene et al.
DOI: 10.3265/Nefrologia.pre2013.Jan.11871

Early treatment with eculizumab in atypical haemolytic uraemic syndrome.

PMID: 26069743
Revista: Clinical kidney journal
Any: 2012
Referència: Clin Kidney J. 2012 Feb;5(1):31-3. doi: 10.1093/ndtplus/sfr157. Epub 2012 Jan 31.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Garjau, Maria, Azancot, Maria, Ramos, Rosa, Sanchez-Corral, Pilar, Montero, Maria Angeles, Seron, Daniel et al.
DOI: 10.1093/ndtplus/sfr157

The natural history of clinical operational tolerance after kidney transplantation through twenty-seven cases.

PMID: 22974211
Revista: AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION
Any: 2012
Referència: Am J Transplant. 2012 Dec;12(12):3296-307. doi: 10.1111/j.1600-6143.2012.04249.x. Epub 2012 Sep 13.
Factor d'impacte: 6.394
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Brouard, S, Pallier, A, Soulillou, J-P, Giral, M, Testa, A, Ranbant, M, Hoitsma, A, Cantarell, C, Renaudin, K, Foucher, Y et al.
DOI: 10.1111/j.1600-6143.2012.04249.x

Late evolution of kidney transplants in elderly donors and recipients receiving initial immunosuppressant treatment with daclizumab, mycophenolate mofetil, and delayed introduction of tacrolimus.

PMID: 22806279
Revista: NEFROLOGIA
Any: 2012
Referència: Nefrologia. 2012 Jul 17;32(4):446-54. doi: 10.3265/Nefrologia.pre2012.Mar.11024.
Factor d'impacte: 1
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Gonzalez-Roncero, Francisco M, Gentil-Govantes, Miguel A, Gonzalez-Molina, Miguel, Rivero, Manuel, Cantarell, Carmen, Alarcon, Antonio, Franco, Antonio, Sanchez-Plumed, Jaime, Lampreabe, Ildefonso, Lauzurica, Ricardo et al.
DOI: 10.3265/Nefrologia.pre2012.Mar.11024

Development and validation of a specific questionnaire for evaluating the impact of gastrointestinal symptoms on the health-related quality of life of transplant patients.

PMID: 22664001
Revista: TRANSPLANTATION PROCEEDINGS
Any: 2012
Referència: Transplant Proc. 2012 Jun;44(5):1281-6. doi: 10.1016/j.transproceed.2012.01.114.
Factor d'impacte: 1.005
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Miras, M, Ortega, F, Bravo, J, Cantarell, C, Cofan, F, Gomez-Bravo, M A, Guinea, G, Ussetti, P, Crespo-Leiro, M G et al.
DOI: 10.1016/j.transproceed.2012.01.114

Subclinical rejection in renal transplants is associated with low serum mannose-binding lectin levels.

PMID: 25018901
Revista: Kidney international supplements
Any: 2011
Referència: Kidney Int Suppl (2011). 2011 Aug;1(2):36-39. doi: 10.1038/kisup.2011.10.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Ibernon, Meritxell, Moreso, Francesc, Seron, Daniel et al.
DOI: 10.1038/kisup.2011.10

Efficacy and safety of combined cyclosporin A and mycophenolate mofetil therapy in patients with cyclosporin-resistant focal segmental glomerulosclerosis.

PMID: 21468162
Revista: NEFROLOGIA
Any: 2011
Referència: Nefrologia. 2011;31(3):286-91. doi: 10.3265/Nefrologia.pre2011.Feb.10870. Epub 2011 Mar 15.
Factor d'impacte: 0.738
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Camps Domenech, J, Majo Masferrer, J, Pou Clave, L, Vila Presas, J, Segarra Medrano, A et al.
DOI: 10.3265/Nefrologia.pre2011.Feb.10870

Histological findings in two renal transplants accomplishing operational tolerance criteria.

PMID: 25984157
Revista: NDT plus
Any: 2011
Referència: NDT Plus. 2011 Jun;4(3):198-200. doi: 10.1093/ndtplus/sfr001. Epub 2011 Mar 7.
Factor d'impacte: 0.42
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Azancot, M A, Moreso, F, Cantarell, C, Torres, I B, Seron, D R et al.
DOI: 10.1093/ndtplus/sfr001

Assessing glomerular filtration rate in hospitalized patients: a comparison between CKD-EPI and four cystatin C-based equations.

PMID: 21852668
Revista: Clinical Journal of the American Society of Nephrology
Any: 2011
Referència: Clin J Am Soc Nephrol. 2011 Oct;6(10):2411-20. doi: 10.2215/CJN.01150211. Epub 2011 Aug 18.
Factor d'impacte: 4.763
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Segarra, Alfonso, de la Torre, Judith, Ramos, Natalia, Quiroz, Augusto, Garjau, Maria, Torres, Irina, Azancot, M Antonia, Lopez, Montserrat, Sobrado, Ana et al.
DOI: 10.2215/CJN.01150211

Dramatic event after acute ischaemic steal syndrome following arm arteriovenous fistulae.

PMID: 25984063
Revista: NDT plus
Any: 2010
Referència: NDT Plus. 2010 Oct;3(5):490-1. doi: 10.1093/ndtplus/sfq100. Epub 2010 Jun 10.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Quiroz, Augusto, Torres, Irina, Romero, Alejandro, Ramos, Rosa, Gil, Ivan et al.
DOI: 10.1093/ndtplus/sfq100

Improvement in late renal allograft survival between 1990 and 2002 in Spain: results from a multicentre case-control study.

PMID: 20230537
Revista: TRANSPLANT INTERNATIONAL
Any: 2010
Referència: Transpl Int. 2010 Sep;23(9):907-13. Epub 2010 Mar 11.
Factor d'impacte: 3.254
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Bustamante, J, Moreso, Francesc, Alonso, Angel, Gentil, Miguel A, Gonzalez-Molina, Miguel, Capdevila, Lluis, Marcen, Roberto, Pascual, Julio, Seron, Daniel, Franco, A et al.
DOI: 10.1111/j.1432-2277.2010.01075.x

Intragraft expression of the IL-10 gene is up-regulated in renal protocol biopsies with early interstitial fibrosis, tubular atrophy, and subclinical rejection.

PMID: 20150436
Revista: AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY
Any: 2010
Referència: Am J Pathol. 2010 Apr;176(4):1696-704. Epub 2010 Feb 11.
Factor d'impacte: 5.673
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Hueso, Miguel, Navarro, Estanis, Moreso, Francesc, O'Valle, Francisco, Perez-Riba, Merce, Del Moral, Raimundo Garcia, Grinyo, Josep M, Seron, Daniel et al.
DOI: 10.2353/ajpath.2010.090411

Continuous positive airway pressure treatment in sleep apnea patients with resistant hypertension: a randomized, controlled trial.

PMID: 20577130
Revista: JOURNAL OF HYPERTENSION
Any: 2010
Referència: J Hypertens. 2010 Oct;28(10):2161-8.
Factor d'impacte: 4.988
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: , , , , , , , , , et al.
DOI: 10.1097/HJH.0b013e32833b9c63

[Progression factors in chronic kidney disease. Immunological mechanisms].

PMID: 19675656
Revista: NEFROLOGIA
Any: 2009
Referència: Nefrologia. 2009;29 Suppl 1:7-15. doi: 10.3265/NEFROLOGIA.2009.29.S.1.5632.EN.FULL.
Factor d'impacte: 0.674
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Capdevila Plaza, Luis, Cubero, Juan Jose, Luna, Enrique, Hernandez Gallego, Roman et al.
DOI: 10.3265/NEFROLOGIA.2009.29.S.1.5632.EN.FULL

[Scintigraphy of the intraperitoneal cavity using technetium 99m as a diagnostic technique for diaphragmatic leaks in peritoneal dialysis: regarding two cases].

PMID: 19554061
Revista: NEFROLOGIA
Any: 2009
Referència: Nefrologia. 2009;29(3):263-5. doi: 10.3265/Nefrologia.2009.29.3.5285.en.full.
Factor d'impacte: 0.674
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Ramos Sanchez, R, Antonia Azancot, M, Bartolome Espinosa, J, Vilaplana Molto, M, Camps Domenech, J, Gil Carballeira, I et al.
DOI: 10.3265/Nefrologia.2009.29.3.5285.en.full

[Is mycophenolate mofetil more effective than conservative treatment for primary membranous glomerulonephritis?].

PMID: 20221227
Revista: NEFROLOGIA
Any: 2009
Referència: Nefrologia. 2009;29(6 Suppl):49-52. doi: 10.3265/NEFROLOGIA.2009.29.S.E.noID.36.free.
Factor d'impacte: 0.674
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Segarra Medrano, Alfons et al.
DOI: 10.3265/NEFROLOGIA.2009.29.S.E.noID.36.free

Chronic allograft nephropathy--a clinical syndrome: early detection and the potential role of proliferation signal inhibitors.

PMID: 19719730
Revista: CLINICAL TRANSPLANTATION
Any: 2009
Referència: Clin Transplant. 2009 Nov-Dec;23(6):769-77. Epub 2009 Aug 27.
Factor d'impacte: 1.915
Tipus de publicació: Revisió en revista nacional
Autors: Neumayer, Hans H, Oyen, Ole, Pascual, Julio, Pohanka, Erich, Ruiz, Juan C, Scolari, Maria P, Stefoni, Sergio, Seron, Daniel, Sparacino, Vito, Arns, Wolfgang et al.
DOI: 10.1111/j.1399-0012.2009.01057.x

Presence of FoxP3+ regulatory T Cells predicts outcome of subclinical rejection of renal allografts.

PMID: 18495961
Revista: JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY
Any: 2008
Referència: J Am Soc Nephrol. 2008 Oct;19(10):2020-6. doi: 10.1681/ASN.2007111174. Epub 2008 May 21.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Bestard, Oriol; Cruzado, Josep M; Gil-Vernet, Salvador; Goma, Montse; Grinyo, Josep M; Moreso, Francesc; Rama, Ines; Seron, Daniel; Torras, Joan et al.
DOI: 10.1681/ASN.2007111174

Tesis

Afectación renal en el paciente oncológico: de la fisiopatología a la repercusión

Doctorand: Monica Bolufer Cardona
Director/s: Maria Jose Soler Romeo, Clara García Carro
Universitat:
Any: 2022

Mecanismos de acción del bloqueo SGLT2 en la protección cardiorrenal en la diabetes tipo 2.

Doctorand: Ander Vergara Arana
Director/s: Maria Jose Soler Romeo, Concepció Jacobs Cachá
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2021

Contribución de la inflamación del aloinjerto renal a la inflamación sistémica

Doctorand: Anna Caraben Redaño
Director/s: Daniel Serón Micas
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2020

Valor predictivo del fenotipo molecular sobre la progresion de las lesiones renales en biopsias de seguimiento en trasplante renal

Doctorand: Irina Betsabe Torres Rodriguez
Director/s: Francesc Moreso Mateos
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2017

Alteraciones de la inmunidad innata, inflamación de bajo grado y progresión de la aterosclerosis subclínica en pacientes con insuficiencia renal y en trasplantados renales

Doctorand: M Antonieta Azancot Rivero, M Antonieta Azancot Rivero
Director/s: Daniel Serón Micas
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2017

Estudio exploratorio observacional y prospectivo de la maduración de la fístula arteriovenosa (FAV) nativa. Estudio "MAFAVI

Doctorand: Iván Gil Carballeira
Director/s: Daniel Serón Micas
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2017

Marcadores bioquímicos de lesión endotelial, sistema fibrinolítico y microalbuminuria en HTA esencial.

Doctorand: Natalia Ramos Terrades
Director/s: Alfons Segarra Medrano, Vicenç Fonollosa Pla
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2010

Actualitat

Notícies

Un estudi internacional amb participació de l’Institut de recerca de l’Hospital del Mar i del VHIR demostra que hi ha diferències substancials entre homes i dones en el metabolisme energètic de les cèl·lules tubulars renals.

La investigació de la Dra. Conxita Jacobs ha estat guardonada en la categoria de projecte clínic i la de la Dra. Anna Meseguer en la de recerca bàsica

Aquesta iniciativa de la Fundació ”la Caixa” ofereix als científics emprenedors seleccionats suport econòmic i acompanyament a través de mentories individualitzades i formació.

Ofertes de treball

Laboratory Technician Nephrology and Transplantation Research Group_20240147
Data d'inici:
25/04/2024
Data de fi:
18/05/2024
Document: Descarrega
Postdoctoral Researcher Nephrology and Transplantation Research Group_20240126
Data d'inici:
10/04/2024
Data de fi:
24/04/2024
Document: Descarrega
Senior Researcher (R3) Renal Physiopathology Group_20240080
Data d'inici:
27/02/2024
Data de fi:
12/03/2024
Document: Descarrega