Vés al contingut
09/01/2024

La combinació de fàrmacs antitumorals millora la supervivència de pacients amb un tipus agressiu de càncer pediàtric

Dr. Lucas Moreno

Dr. Lucas Moreno

09/01/2024

L'assaig clínic BEACON, en què participa Vall d'Hebron, ha observat que afegir Bevacizumab al tractament amb diferents fàrmacs quimioteràpics permet reduir la mida del tumor en un nombre més gran de pacients.

L'assaig clínic BEACON, en què ha participat Vall d'Hebron, ha demostrat que la combinació de fàrmacs antitumorals a la quimioteràpia millora la resposta al tractament i la supervivència en pacients amb neuroblastoma en situació de recaiguda o refractarietat, un tipus de càncer infantil molt agressiu. Els resultats de l'estudi, liderat per la Universitat de Birmingham, han estat publicats a la revista Journal of Clinical Oncology.

El treball, l'assaig clínic més gran dut a terme fins ara en neuroblastoma en recaiguda o refractarietat, va comptar amb la participació de 160 pacients d'entre 1 i 21 anys de 43 hospitals d'11 països europeus. La meitat va rebre el tractament convencional amb quimioteràpia mentre que al segon grup se li va administrar, addicionalment, Bevacizumab. Aquest fàrmac evita que els tumors formin vasos sanguinis i, per tant, dificulta que rebin aliment i oxigen i afavoreix que les cèl·lules canceroses morin.

Els resultats mostren que, al grup que rebia Bevacizumab juntament amb la teràpia convencional, un 26% de pacients responien al tractament, és a dir, tenien una reducció en la mida del tumor. En canvi, al grup en què únicament s'administrava el tractament estàndard, només un 18% de pacients responien al tractament. A més, els pacients amb Bevacizumab tenien millors taxes de supervivència un any després, especialment amb la combinació dels tres fàrmacs Bevacizumab, irinotecan i temozolomida.

“BEACON ens ha ajudat a identificar noves combinacions de tractament per a pacients amb neuroblastoma en recaiguda. Els resultats ofereixen noves opcions terapèutiques per a pacients amb mal pronòstic que fins ara no responien a cap tractament establert”, afirma el Dr. Lucas Moreno, coordinador internacional de l’assaig clínic, cap del Servei d'Oncologia i Hematologia Pediàtriques de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i del grup de Càncer i Malalties Hematològiques Infantils del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).

Estudi BEACON per millorar el tractament del neuroblastoma

BEACON és un assaig clínic de fase II que té com a objectiu millorar el tractament d’infants i adolescents amb neuroblastoma en recaiguda o que no responen al tractament. L'estudi neix de la col·laboració entre 43 hospitals d'Europa, amb la participació de grups d'experts com ara el Grup Europeu de Neuroblastoma de la Societat Internacional d'Oncologia Pediàtrica (SIOPEN) i el consorci de Teràpies Innovadores per a Nens i Nenes amb Càncer (ITCC). A Espanya, compta amb la participació de Vall d’Hebron, l’Hospital Infantil Universitari Niño Jesús, l’Hospital Universitari La Fe, l’Hospital de Cruces i l’Hospital Universitari Virgen del Rocío.

En l'actualitat, està en marxa l'estudi BEACON2 que provarà noves combinacions terapèutiques que permetin millorar la resposta al tractament i, per tant, la supervivència i la qualitat de vida dels i les menors afectats per la malaltia i les seves famílies.

Les dades de l'estudi ofereixen noves opcions terapèutiques a infants i adolescents amb neuroblastoma.

Notícies relacionades

Un estudi coliderat per Vall d'Hebron ha analitzat l'evolució dels assaigs clínics amb infants i adolescents amb càncer en els últims 15 anys, amb l'objectiu d'optimitzar-ne l'eficàcia i definir les línies per continuar avançant.

L’equip investigador ha demostrat que inhibir la proteïna TRIB3 alenteix el creixement del rabdomiosarcoma i millora la supervivència en models animals.

Vall d’Hebron presenta en la Reunió Anual de EBMT en trasplantament de progenitors hematopoètics els resultats positius de dos estudis relacionats amb la talassèmia transfusió dependent i l'aplàsia medul·lar greu.

Professionals relacionats

Lucas Moreno Martín-Retortillo

Lucas Moreno Martín-Retortillo

Cap de grup
Càncer i malalties hematològiques infantils
Llegir més
Aroa Soriano Fernández

Aroa Soriano Fernández

Investigador/a principal
Càncer i malalties hematològiques infantils
Llegir més
Cristina Valles Valles

Cristina Valles Valles

Càncer i malalties hematològiques infantils
Llegir més
Marta Palau Requena

Marta Palau Requena

Investigador/a predoctoral
Càncer i malalties hematològiques infantils
Llegir més

Subscriu-te als nostres butlletins i forma part de la vida del Campus

El Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus és un parc sanitari de referència mundial on assistència, recerca, docència i innovació es donen la mà.