Vés al contingut
24/09/2022

Millorar la prevenció, diagnòstic i tractament del càncer infantil i adult, entre els objectius de la recerca de Vall d’Hebron

Microscopi

24/09/2022

En el Dia Mundial de la Recerca en Càncer, destaquem l’impacte dels projectes del VHIR en el camp de l’oncologia.

En els últims anys, la supervivència entre els i les pacients amb càncer ha anat augmentant progressivament. Tot i que encara continua sent una de les principals causes de mortalitat a la nostra població, especialment en els casos amb tumors més agressius, gràcies a la investigació hem aconseguit que la majoria de casos els pacients sobrevisquin si es diagnostiquen en fases inicials. La recerca sobre els mecanismes fisiopatològics de la malaltia és clau per millorar la seva prevenció i diagnòstic precoç, així com per al descobriment de noves teràpies. També és imprescindible incrementar la consciència sobre la importància de la prevenció, més si tenim en compte que el 2040 es preveu que el nombre de persones diagnosticades d'un càncer augmenti entre un 40% i un 60%.

En el Dia Mundial de la Recerca en Càncer, donem a conèixer les línies de recerca i projectes més rellevants en aquesta línia per part del Campus Vall d’Hebron. Mostra de la tasca que duen a terme els investigadors i investigadores del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) són les 635 publicacions sobre càncer en revistes científiques i els 1162 assaigs clínics que estaven en marxa durant 2021.

L’oncologia, una de les principals línies de recerca del VHIR

Dins de la nova estructura científica del VHIR, basada en Espais Col·laboratius de Recerca (eCORE) enfocats a resoldre els desafiaments principals en l'àmbit de la salut, trobem l’eCORE de Càncer, format per 31 investigadors principals que lideren un equip de 187 professionals (66% dones i 34% homes). Tots ells treballen en diferents línies de recerca centrant els seus esforços a estudiar els mecanismes de l’origen i la progressió tumoral i traduint aquesta recerca en millorar la prevenció, el diagnòstic, el pronòstic i la teràpia del càncer.

Les línies de recerca dels grups de l’eCORE inclouen els principals càncers com el melanoma, el de mama, el de pulmó, el de pròstata, el d’ovari, el d’endometri i el de laringe i faringe, així com tumors pediàtrics, per tal de millorar l’estat i la qualitat de vida dels pacients a través de:

  • La recerca biomèdica en cèl·lules mare del càncer, l’estudi de noves vies de senyalització cel·lular que controlen la proliferació i diferenciació de cèl·lules canceroses i els mecanismes moleculars de les metàstasis.
  • El desenvolupament de solucions innovadores, que inclouen l’ús de nous biomarcadors, el disseny de nous softwares i l’aplicació de la intel·ligència artificial, la millora de la immunoteràpia, les tecnologies de diagnòstic precoç i els avenços en biòpsia líquida.
  • La innovació en nous fàrmacs i sistemes de direccionament i d’alliberament d'aquests fàrmacs, no només desenvolupant noves molècules, sinó també mitjançant el reposicionament de fàrmacs ja existents. 
  • L’ús de la medicina personalitzada per orientar el tractament dels pacients en funció de les alteracions moleculars dels seus tumors.

Per trobar solució a necessitats no resoltes en oncologia, durant el 2021 i el que portem d’aquest 2022, mitjançant aquest programa d’excel·lència en investigació bàsica, translacional i clínica, els grups de recerca del VHIR que treballen en càncer, han signat 200 convenis de col·laboració tant a nivell nacional com internacional amb diferents centres de recerca i universitats públiques, associacions de pacients així com amb empreses privades dels sectors biotecnològic i farmacèutic.

La traducció de la recerca bàsica cap a solucions pels pacients de càncer es veu també reflectida en les 12 famílies de patents en oncologia que han sol·licitat els grups del VHIR en els últims 5 anys i la participació en la creació de spin-offs com MIMARK Diagnostics, que ha desenvolupat un test de diagnòstic per detectar el càncer d'endometri, que és el quart més comú i el sisè en taxa de mortalitat.

Un dels exemples dels últims treballs dins de l’eCORE de Càncer és el liderat pel grup de Càncer i Malalties Hematològiques Infantils del VHIR, en col·laboració amb diversos grups de l'eCORE-Càncer on demostren l’eficàcia contra el neuroblastoma d’un nou fàrmac dirigit front la proteïna KIF11, un regulador de la divisió de les cèl·lules que es troba alterat freqüentment en tumors, tant de l'adult com infantils. En el camp del melanoma, el grup de Recerca Biomèdica en Melanoma, Models Animals i Càncer del VHIR, estudia els mecanismes tumorals que inhibeixen la resposta immune antitumoral i el reposicionament de fàrmacs ja existents per tractar aquest tipus de tumor.

Entre els últims resultats de l’eCORE també destaca l’estudi d’un nou inhibidor capaç de bloquejar vies de resistència a tractaments estàndard contra el càncer i podria augmentar l’eficàcia de la quimioteràpia o la immunoteràpia. Es tracta d’un treball co-liderat pel grup de Patologia Molecular Translacional del VHIR i el grup de Química Farmacèutica (GQF) de l’IQS School of Engineering (Universitat Ramon Llull).

Enguany, Vall d’Hebron també ha organitzat el primer congrés mundial sobre la proteïna ERK5 en càncer. Aquesta trobada, impulsada pel Dr. José M. Lizcano, cap del grup de Proteïnes Kinases i Càncer, i el Dr. Miquel Segura, investigador principal del grup de Càncer i Malalties Hematològiques Infantils, va unir la majoria d’experts treballant en aquesta proteïna a nivell mundial.

Les línies de recerca de l’eCORE de Càncer inclouen el melanoma, el càncer de mama, el de pulmó, el de pròstata, el d’ovari, el d’endometri i el de laringe i faringe, així com tumors pediàtrics, per tal de millorar l’estat i la qualitat de vida dels pacients.

Notícies relacionades

L’estudi, que ofereix una guia per al maneig clínic d’aquests pacients, revela que només els menors amb trasplantament recent de cèl·lules mare hematopoètiques o que pateixen altres malalties addicionals tenen un major risc de complicacions per COVID-19.

La recerca del VHIR ha permès el desenvolupament de més de 100 models preclínics de pacients amb càncer d’endometri i ovari per avançar en testar noves teràpies

“Generació d’un banc de models PDX (patient-derived xenografts) ortotòpics quirúrgics en el marc d’un programa de medicina personalitzada en càncer pediàtric” ha estat el treball premiat, del grup de recerca Càncer i Malalties Hematològiques Infantils.

Professionals relacionats

Lucas Moreno Martín-Retortillo

Lucas Moreno Martín-Retortillo

Cap de grup
Càncer i malalties hematològiques infantils
Llegir més
Miguel Segura Ginard

Miguel Segura Ginard

Investigador/a principal
Càncer i malalties hematològiques infantils
Llegir més
Jose Miguel Lizcano De Vega

Jose Miguel Lizcano De Vega

Cap de grup
Proteïnes kinases i càncer
Llegir més
Daniel Acosta Eyzaguirre

Daniel Acosta Eyzaguirre

Investigador/a postdoctoral
Recerca biomèdica en tumors de l'aparell digestiu
Llegir més

Subscriu-te als nostres butlletins i forma part de la vida del Campus

El Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus és un parc sanitari de referència mundial on assistència, recerca, docència i innovació es donen la mà.