Vés al contingut
09/07/2024

Vall d’Hebron confirma la utilitat del test de deposició de C5b-9 Ex Vivo per a pacients amb SHUa i/o MAT associada a transplantament

Test C5b Ex Vivo Vall d'Hebron

09/07/2024

Un estudi del Campus Vall d’Hebron demostra que el test de deposició de C5b-9 Ex Vivo és útil per fer el seguiment de l’activitat del sistema del complement (SC) en pacients amb SHUa o amb MAT associada a transplantament.

La síndrome hemolítica urèmica atípica (SHUa) és una malaltia rara genètica que  produeix la formació de coàguls en els capil·lars sanguinis (microangiopatia trombòtica (MAT)) en qualsevol òrgan, però amb major afectació a la vasculatura del ronyó fet que provoca insuficiència renal. Es dona per un mal funcionament del  sistema complement (SC), un conjunt de proteïnes sanguínies que participen en el sistema immunitari innat. En el context de SHUa, el SC es troba activat de forma crònica i incontrolada i porta a la formació excessiva del component C5b-9 sobre les cèl·lules dels vasos sanguinis, promovent alhora la formació dels coàguls. El SC també es pot trobar alterat de forma secundària per altres motius com pot ser el trasplantament.

El test de deposició de C5b-9 Ex Vivo és un test in vitro que permet detectar l’activitat anormal del SC sobre cèl·lules endotelials en cultiu. Gràcies al test podem determinar si la persona afectada presenta MAT associada a alteracions del SC (sigui SHUa o MAT secundària) i determinar el grau d’activitat de la malaltia.

El grup de recerca en Immunologia Traslacional juntament amb el de Nefrologia i Trasplantaments del VHIR, i el servei de Nefrologia Pediàtrica i el servei d’Hematologia de l'Hospital Vall d’Hebron han unit forces per demostrar la utilitat del test. A la mostra de l’estudi publicat a Kireports  es van incloure pacients adults i pediàtrics amb SHUa i també pacients amb MAT associada a trasplantament de ronyó i de cèl·lules mare hematopoètiques.

Segons els resultats de l’estudi, el test C5b-9 Ex Vivo és una eina útil no només per detectar l’activitat del SC en pacients amb SHUa i MAT associada al trasplantament sinó també per fer el seguiment del nivell d’activitat. Això permet ampliar l’espectre de pacients que es poden beneficiar del test i també personalitzar el pla de medicació en funció del nivell d’activitat de la malaltia.

Actualment, es realitza el test al VHIR com a prova d’investigació, però s’està treballant per automatitzar el procés i, per tant, implementar-ho a escala clínica. També s’estan obrint línies d’investigació en altes patologies renals en les quals el SC podria estar també implicat.
 

Notícies relacionades

Un estudi internacional amb participació de l’Institut de recerca de l’Hospital del Mar i del VHIR demostra que hi ha diferències substancials entre homes i dones en el metabolisme energètic de les cèl·lules tubulars renals.

Els resultats mostren que, en algunes pacients que tenen mutacions al cromosoma X, s’inactiva el gen sa i es manifesta el gen mutat, la qual cosa afavoreix l’aparició de la malaltia.

La investigació de la Dra. Conxita Jacobs ha estat guardonada en la categoria de projecte clínic i la de la Dra. Anna Meseguer en la de recerca bàsica

Professionals relacionats

Maria de Oreto Prat Canet

Maria de Oreto Prat Canet

Tècnic de recerca
Nefrologia i trasplantament renal
Llegir més
Marc Patricio Liebana

Marc Patricio Liebana

Investigador/a predoctoral
Nefrologia i trasplantament renal
Llegir més
Arnau Guiteras Perez

Arnau Guiteras Perez

Tècnic de recerca
Nefrologia i trasplantament renal
Llegir més
Laura Donadeu Casassas

Laura Donadeu Casassas

Investigador/a principal
Nefrologia i trasplantament renal
Llegir més

Subscriu-te als nostres butlletins i forma part de la vida del Campus

El Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus és un parc sanitari de referència mundial on assistència, recerca, docència i innovació es donen la mà.