Vés al contingut

Coneix el grup de treball LGTBQIA+ del VHIR

El grup de treball LGTBQIA+ del VHIR es va crear el 28 de juny de 2023, dia de l'Orgull LGTBQIA+, com a resultat d'una campanya de sensibilització institucional que s'havia dut a terme un any abans i que va recollir més de 100 missatges i propostes per promoure la inclusió i la visibilitat de la diversitat en la recerca en salut. 

Durant el 2023, es va analitzar la informació recollida seguint el decàleg proposat per l'entitat social PRISMA, la qual advoca per als drets de la comunitat LGTBQIA+ als centres de recerca del nostre país. Una de les propostes més seguides i reiterada va ser la necessitat de crear un grup de treball LGTBQIA+.

grup treball LGTBQIA
Composició

El grup presenta una composició actual de 25 persones voluntàries, que s'organitzen de forma assembleària i que ocupen posicions diferents a la institució, des de professionals de la investigació, de suport i d'administració.

reunio grup treball LGTBQIA
Funcionament

Es reuneixen trimestralment i comparteixen un canal intern i de flux d'informació constants per recollir demandes, donar visibilitat a la comunitat els dies assenyalats, promoure accions formatives per a la comunitat científica, i impulsar projectes institucionals que apostin per incloure la perspectiva de gènere, la interseccionalitat i la diversitat en la investigació en salut.

Adhesió al Pla d'Igualtat

Durant la seva trajectòria, el grup de treball va desenvolupar, juntament amb l'Oficina d'Impacte Social i RRI i la Unitat de Recursos Humans, mesures per promoure els drets de la comunitat LGTBQIA+ a la institució incloses al Pla d'Igualtat de la Institució.

Entre aquestes mesures hi ha:

  • la importància de visibilitzar la comunitat LGTBQIA+,
  • la promoció d'una educació al voltant dels seus drets i la seva inclusió en els marcs de la investigació,
  • la protecció que cal garantir als que formen part de la institució independentment de la seva orientació sexual, identitat de gènere, origen, religió i diversitat social.

Un representant del grup forma part de la Comissió d'Igualtat del VHIR i fa d'interlocutor amb aquesta per poder traslladar les necessitats expressades al grup.

Com puc participar?

La participació al grup de treball és oberta a totes les persones de la institució i del campus hospitalari Vall d'Hebron. Per donar-vos d'alta podeu enviar un correu a impactRRIoffice@vhir.org

A més, s'ha habilitat una bústia de propostes per recollir suggeriments i reivindicacions relacionades amb la comunitat LGTBQIA+. La intenció d'aqusta bústia és que persones que estiguin o no vinculades professionalment amb la institució puguin vehiculitzar les peticions i propostes al grup de treball perquè es puguin tenir en compte. 

Aquelles peticions de caràcter punitiu, relacionades amb denúncies específiques d'abusos o situacions que afecten els drets de les persones LGTBQIA+ s'hauran d'adreçar al canal de denúncies del VHIR, a fi d'assegurar que es compleixen les garanties legals requerides per a aquest tipus de reclamacions.

Bústia de propostes LGTBQIA+

Quina relació tens amb el Campus Vall d'Hebron?
Màxim 5 fitxers.
Límit de 5 MB.
Tipus permesos: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
El responsable del tractament de les dades que ens faciliti amb motiu de l'emplenament d'aquest formulari és la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (“VHIR”) amb NIF G-60594009, domicili a Passeig Vall d'Hebron 119-129, Edifici Mediterrània, 2a planta, Barcelona (08035), Espanya, i telèfon (34) 934 89 30 00.
La legitimació per a poder dur a terme aquest tractament és el consentiment que proporciona en omplir i enviar aquest formulari.
Només tractarem aquestes dades amb la finalitat de gestionar les seves respostes, ja siguin suggeriments, propostes de millora, consultes, agraïments i/o experiències, i així poder millorar la qualitat del servei que oferim. Les dades tractades es conservaran fins a haver analitzat les seves respostes i haver adoptat propostes de millora adequades, o fins que retiri el seu consentiment en el cas que ho faci amb anterioritat al compliment de les finalitats anteriors, després d'això, seran eliminades.
No es preveu la cessió de les seves dades, llevat que sigui necessari pel compliment d’obligacions legals aplicables al VHIR. No es preveu la transferència internacional de les seves dades, no es prendran decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils. Pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, també podrà retirar el consentiment en qualsevol moment, enviant la seva sol·licitud a l’adreça abans esmentada del VHIR, o contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l'adreça de correu electrònic: dpd@ticsalutsocial.cat o a la nostra Unitat Legal a través del correu electrònic: lopd@vhir.org. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat catalana de protecció de dades (www.apdcat.cat)