Vés al contingut

Docència

El VHIR, en l’àmbit docent, té per objectiu promoure i desenvolupar l’activitat acadèmica en l’àmbit de recerca translacional i clínica, impulsant la creació de noves iniciatives docents i contribuint a canalitzar l’oferta formativa que sorgeix de la comunitat científica i assistencial del VHIR, amb la finalitat de transferir a la societat els coneixements derivats de la nostra recerca a través de la formació de personal investigador d’excel·lència.

El VHIR som un centre que ofereix formació universitària adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

logo UAB docencia

 

docencia
Visió

Volem que el VHIR es consolidi com una institució acadèmica de referència a nivell internacional i sigui reconegut per la qualitat i la innovació de la nostra docència, en l’àmbit de la recerca biomèdica. Volem formar professionals d’excel·lència, reconeguts per la seva expertesa, compromesos i capaços de contribuir i liderar l’èxit de la recerca biomèdica translacional del futur.

docencia
Estratègia

El Pla Estratègic de Docència 2021-2025, estableix les següents línies estratègiques: 

  • Impartir formació de qualitat a tots els nivells.
  • Visibilitzar i promoure la capacitat formativa del VHIR.
  • Internacionalitzar l'oferta formativa.
  • Conceptualizar els procesos per aconseguir un model de gestió eficient i sostenible.
aula docencia master
Acreditació

El VHIR és Institut Universitari d’Investigació adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona des de 2013, i disposa d’una estructura docent i d’organització acadèmica pròpia que ens capacita per impartir formació universitària oficial de nivell de grau i postgrau, així com formació permanent i cursos d’especialització. El talent interdisciplinari, la projecció internacional i els indicadors de producció científica dels docents i investigadors dels VHIR garanteixen la qualitat de la nostra docència.

Tesis

Mecanismes moleculars que participen en la regulació de la Sex Hormone-Binding Globulin: factors nutricionals i fibrosi hepàtica

Doctorand: Laura Brianso Llort
Director/s: David Martinez Selva, Cristina Hernández Pascual, Rafael Simó Canonge
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2022

Desenvolupament de noves estratègies terapéutiques per les distròfies musculars

Doctorand: Penelope Romero Duque
Director/s: Francina Munell Casadesus, Jordi Barquinero Mañez
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2022

Unveiling the role of FAIM in the retina: Characterization of the neurodegenerative and functional alterations of a FAIM knockout mouse model and associated molecular mechanisms.

Doctorand: Anna Martinez Sires, Anna Martinez Sires
Director/s: Joan X. Comella Carnice, Montserrat Solé Piñol
Universitat:
Any: 2022

El paper de la polimerització de l'alfa-1 antitripsina a la patogènesi de la malaltia pulmonar i hepàtica en pacients amb dèficit d'alfa-1 antitripsina

Doctorand: Alexa Gabriela Nuñez Dubon, Alexa Gabriela Nuñez Dubon
Director/s: Marc Miravitlles Fernández, Cristina Esquinas López
Universitat:
Any: 2022

Factores predictivos de respuesta a inmunoterapia en cáncer colorrectal avanzado con inestabilidad de microsatélites.

Doctorand: Núria Mulet Margalef
Director/s: Albert Selva O'Callaghan
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2021

Estadificació prequirúrgica del carcinoma endometrial mitjançant ecografia en dos-tres

Doctorand: Montserrat Cubo Abert
Director/s: Antonio Gil Moreno
Universitat:
Any: 2021

Resultats a llarg termini del tractament quirúrgic amb diferents vies d'abordatge per a la histerectomia radical en el càncer de cèrvix inicial

Doctorand: Sabina Salicrú Riera
Director/s: Antonio Gil Moreno
Universitat:
Any: 2021

Graft preservation and ischemia reperfusion injury in liver trasnplantation. Studies in immunomodulation and attenuation of injury

Doctorand: Juan Andres Echeverri Cifuentes
Director/s: Ramon Charco Torra, Gonzalo Sapisochin Cantis
Universitat:
Any: 2021

Functional profiling of the human gut microbiome using metatranscriptomic approach

Doctorand: Xavier Martínez Serrano
Director/s: Chaysavanh Manichanh
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2020

Contribución de la inflamación del aloinjerto renal a la inflamación sistémica

Doctorand: Anna Caraben Redaño
Director/s: Daniel Serón Micas
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2020

Progresión de la enfermedad de pequeño vaso cerebral: factores de riesgo, mecanismos implicados y consecuencias clínicas

Doctorand: Joan Jimenez Balado
Director/s: Maria Pilar Delgado Martínez
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2020

PREBIOUS Trial. Prevención de la hernia incisional en la laparatomía media con una malla de BIO-A

Doctorand: Silvia Valverde Lahuerta
Director/s: Manuel Armengol Carrasco, Manuel López Cano
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2020

Femoral Head Osteonecrosis Treatment with Advanced Cell Therapy and Biomaterials in an Experimental Sheep Animal Model

Doctorand: Victor Barro Ojeda
Director/s: Enric Cáceres Palou, Màrius Aguirre Canyadell
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2019

Predictive biomarkers of hypercalciuria in patients with permanent postsurgical hypoparathyroidism. Clinical implications.

Doctorand: Luis Maximo García Pascual
Director/s: Rafael Simó Canonge
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2019

Efecte de la neurodegeneració de la retina en les alteracions microvasculars de la retinopatia diabètica. Estudi dels mecanismes patogènics i implicacions terapèutiques: l'exemple del dobesilat de calci

Doctorand: Cristina Solà Adell
Director/s: Rafael Simó Canonge, Cristina Hernández Pascual, Patricia Bogdanov Baruj
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2019

Estimación del tamaño de muestra requerido en el uso de variables de resultado combinadas: nuevas aportaciones

Doctorand: Josep Ramon Marsal Mora
Director/s: Ignacio Ferreira González
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2019

Paper de la via de senyalització del receptor de cèl·lules B (BCR) en la interacció entre les cèl·lules de leucèmia limfàtica crònica i el microambient tumoral

Doctorand: Júlia Carabia Juberó
Director/s: Francesc Bosch Albareda, Marta Crespo Maull
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2018

Inhibiting Myc in cancer using Omomyc: from defining the fundamental mechanism of action to its pharmacological application

Doctorand: Antoni Jauset González
Director/s: Laura Soucek
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2018

Canvis morfofuncionals en un model animal experimental de malaltia hepàtica per fetge gras no alcohòlic després de tractament amb cirurgia bariàtrica versus dieta hipocalòrica

Doctorand: Eider Talavera Urquijo, Eider Talavera Urquijo
Director/s: José Maria Balibrea del Castillo, Maria Martell Pérez-Alcalde, Salvador Augustin Recio
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2018

Human Autonomic and Respiratory Responses to Direct Electrical Cortical Stimulation

Doctorand: Nuria Lacuey Lecumberri, Nuria Lacuey Lecumberri
Director/s: José Alvarez Sabin
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2018

Nuevas moléculas asociadas al cáncer de ovario para la mejora de su diagnóstico y tratamiento

Doctorand: Lucia Lanau Angulo
Director/s: Jaume Reventós Puigjaner, Marina Rigau Resina, Anna Santamaria Margalef
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2017

Efectos en el desarrollo pulmonar de la oclusión traqueal precoz como terapia fetal de la hipoplasia pulmonar en la hernia diafragmática congénita del feto ovino

Doctorand: Carlos Giné Prades
Director/s: José Luis Peiró Ibáñez, Mario Marotta Baleriola, Eloy Espín Basany
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2017

Caracterització bioinformàtica de la relació entre l'impacte molecular de les variants patogèniques i el fenotip clínic

Doctorand: Oscar Marín Sala
Director/s: Fco. Xavier De la Cruz Montserrat
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2017

Factors Genètics de Susceptibilitat al Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat

Doctorand: Iris Garcia Martínez
Director/s: Marta Ribases Haro, José Antonio Ramos Quiroga
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2017

New and Combined Treatments for Cirrhosis and Portal Hypertension: Effects on Hemodynamics and Hepatic Fibrosis in Experimental Animal Models

Doctorand: Sarai Rodríguez Navarro
Director/s: Maria Martell Pérez-Alcalde, Joan Genescà Ferrer
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2016

Epidemiología y optimización del manejo clínico de la candidemia: Resultados de un estudio poblacional en España

Doctorand: Mireia Puig Asensio
Director/s: Benito Almirante Gragera, Inmaculada Ocaña Rivera
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2016

Estudio de pseudoatrofia cerebral en los pacientes con esclerosis múltiple

Doctorand: Angela Vidal Jordana
Director/s: Xavier Montalban Gairín, Jaume Sastre Garriga
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2016

Mecanismos moleculares que regulan la expresión de la SHBG: implicaciones en la obesidad

Doctorand: Cristina Sáez Lopez
Director/s: Rafael Simó Canonge
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2016

MicroRNAs como Predictores y Terapia para el Cáncer de Próstata

Doctorand: Melania Montes Perez
Director/s: Joan Morote Robles, Mireia Olivan Riera, Jaume Reventós Puigjaner
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2015

Fisiología y Fisiopatología de la distensión abdominal: Gas intestinal

Doctorand: Marianela Mego Silva
Director/s: Fernando Azpiroz Vidaur
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2015

Perturbations in the human gut microbiome with antibiotic therapy and intestinal disorders

Doctorand: Suchita Panda
Director/s: Chaysavanh Manichanh
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2015

Dual role of matrix metalloproteinases in brain injury and neurorepais after cerebral ischemia

Doctorand: Feifei Ma
Director/s: Joan Montaner Villalonga, Anna Rosell Novel
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2015

Identification and evaluation of molecular biomarkers in urine for detecction of prostate cancer

Doctorand: Tamara Sequeiros Fontan
Director/s: Joan Morote Robles, Andreas He Doll , Marina Rigau Resina
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2014

Introducing gold nanoparticle bioconjugates within the biological machinery

Doctorand: Lorena García Fernández
Director/s: Lorena García Fernández
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2014

The life of nanoparticles in contact with biologica l media and entities

Doctorand: Ngoc Tran
Director/s: Victor Franco Puntes
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2014

Reparación intrauterina del labio leporino en el feto ovino

Doctorand: José Luis Peiró Ibáñez
Director/s: Vicenç Martínez Ibáñez
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2014

Endofenotips, risc genètic i factors que predisposen a la cronificació de la migranya.

Doctorand: Jessica Fernandez Morales
Director/s: Patricia Pozo Rosich, Joan Montaner Villalonga, José Alvarez Sabin
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2013

Desenvolupament de models experimentals murins per a l'avaluació de la virulència i patogenicitat de soques d'Escherichia coli.

Doctorand: Julieth Natalia Quintero Zarate
Director/s: Guillem Prats Pastor, Antònia Andreu Domingo
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2013

Efecto de la administración oral del agente estabilizador del mastocito, cromoglicato disódico, sobre la evolución clínica y biológica en pacientes con síndrome del intestino irritable con predominio de diarrea.

Doctorand: Beatriz Lobo Alvarez
Director/s: Fco Javier Santos Vicente, Maria Vicario Perez
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2013

Identificació de biomaracadors precoços de nefrotoxicitat per fàrmacs anticalcineurínics

Doctorand: Concepció Jacobs Cachá
Director/s: Anna Meseguer Navarro, Eduard Sarro Tauler
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2013

Bacterièmia en la pneumònia nosocomial i pneumònia associada a ventilació mecànica en pacients traumàtics: resultats de l'eu-pnemonia survey 2005

Doctorand: Monica Magret
Director/s: Jordi Rello Condomines
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2012

Percepción de fatiga central en la Enfermedad de Parkinson: factores clínicos, psicopatológicos y neuropsicológicos

Doctorand: Naia Saez Francas
Director/s: Miquel Casas Brugué, Jorge Hernández Vara
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2012

El papel de la ansiedad rasgo en el condicionamiento del miedo: una aproximación desde la metodología del reflejo de sobresalto potenciado por miedo

Doctorand: Oscar Andion Perez
Director/s:
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2012

Efecto precoz de la deprivación androgénica sobre la sarcopenia. Valoración de la masa muscular mediante TC y DEXA

Doctorand: Juan Ernesto Bescard Vallejo
Director/s: Joan Morote Robles
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2012

Caracterización epidemiológica y genética de cepas de Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae productoras de CTX-M-15 en el área metropolitana de Barcelona

Doctorand: Alicia Coelho
Director/s: Guillem Prats Pastor, Rosa María Bartolomé Comas
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2011

Optimización del Trasplante hepático por Hepatocarcinoma

Doctorand: Gonzalo Sapisochin Cantis
Director/s: Manuel Armengol Carrasco, Ramon Charco Torra
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2011

Endometrial carcinoma: improving diagnosis, deconstructing carcinoma invasion and pursuing new therapeutic strategies

Doctorand: Eva Colas Ortega, Eva Colas Ortega
Director/s: Jaume Reventós Puigjaner, Miguel Abal Posada
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2011

Pronóstico de la hemorragia aguda por varices esofágicas en pacientes con cirrosis hepática

Doctorand: Salvador Augustin Recio
Director/s: Joan Genescà Ferrer
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2011

Tipificación del fenotipo inflamatorio en el asma bronquial en niños de 7 a 14 años, mediante recuento celular y determinación de citoquinas en esputo inducido.

Doctorand: Gerardo Vizmanos Lamotte
Director/s: Antonio Moreno Galdó, Antonio Carrascosa Lezcano
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2010

Tipificación del fenotipo inflamatorio en el asma bronquial en niños de 7 a 14 años, mediante recuento celular y determinación de citoquinas en esputo inducido.

Doctorand: Gerardo Vizmanos Lamotte
Director/s: Antonio Moreno Galdó, Antonio Carrascosa Lezcano
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2010

Avaluació de gens de susceptibilitat a formes comunes de migranya

Doctorand: Roser Corominas Castineira
Director/s: Alfons Macaya Ruíz
Universitat: Universitat de Barcelona
Any: 2010

Programa de cribaje de la retinopatía diabética en el Vallès Oriental mediante cámara no midriática. Estudio de 5228 pacientes diabéticos tipo2

Doctorand: Jaroslaw Jerzy Hernecki
Director/s: José García Arumí
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2010

Noves funcions de la proteïna Flotillin-1 en la regulació del procés de mitosi i la via de senyalització de Notch 1

Doctorand: Valentí Gómez Martínez
Director/s: Rosanna Paciucci Barzanti
Universitat: Universitat de Barcelona
Any: 2009

Valoracion del daño renal producido por el neumoperitoneo en un modelo experimental

Doctorand: Ana Celma Domènech
Director/s: Jaume Reventós Puigjaner, Joan Morote Robles
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2009

Seguimiento del desarrollo durante el primer año de vida de un grupo de neonatos con y sin antecedente de restricción de crecimiento intrauterino.

Doctorand: Nelly Fabi Padilla Gomez
Director/s: Antonio Carrascosa Lezcano
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2009

Lentes intraoculares para ojo fáquico de fijación iridiana para la corrección de defectos de la refracción

Doctorand: Mercè Morral Palau
Director/s: José García Arumí
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2009

Estudio de la osteoporosis inducida por la deprivación androgénica en pacientes con cáncer de próstata.

Doctorand: José María Abascal Junquera
Director/s: Joan Morote Robles
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2008

Factores de riesgo de mortalidad de la mediastinitis aguda.

Doctorand: María Deu Martín
Director/s: Manuel Armengol Carrasco, Jose Antonio Maestre Alcacer
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2008

Cuantificación de eritropoyetina y somatostatina intravítrea: estudio comparativo entre pacientes con diabetes mellitus y trombosis venosa retiniana.

Doctorand: Carme Macià Badia, Carme Macià Badia
Director/s: José García Arumí, Àlex Fonollosa Calduch
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2008

Estudios sobre la inducción de tolerancia inmunológica mediante la expresión de antígenos en células hematopoyéticas murinas. Aplicación a un modelo experimental de enfermedad autoinmune

Doctorand: Herena Eixarch Ahufinger
Director/s: Jordi Barquinero Mañez
Universitat: Universitat de Barcelona
Any: 2008

Pruebas diagnósticas para la encefalopatía hepática mínima y episódica

Doctorand: Maria Ortiz Rodriguez
Director/s:
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2007

Caracterització molecular del gen GH1 en poblacions control i patològiques, patrons d'expressió en leucòcits de sang perifèrica i estudi funcional de proteïnes mutants detectades en pacients

Doctorand: ANNALISA PEREZ ARROYO
Director/s:
Universitat: Universitat de Barcelona
Any: 2007

Nous aspectes en la regulació transcripcional del gen que codifica per la kidney androgen-regulated protein en relació a la seva especificitat de teixit i control hormonal.

Doctorand: Neus Teixidó Travesa
Director/s:
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2007

Estudio del engrosamiento pleural residual en los derrames pleurales paraneumónicos y empiemas y su asociación con los marcadores de actividad neutrofílica.

Doctorand: Teresa Soriano Sánchez
Director/s:
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2007

Influència de les mutacions K-RAS en el fenotip angiogènic. K-RAS i neovasculació en carcinomes de còlon i recte: Efectes sobre la progressió tumoral i angiogènica de fibroblasts NIH3T3 transfectats amb mutacions K-RAS inoculades a diferents condicions

Doctorand: Agnes Figueras Amat
Director/s:
Universitat: Universitat de Barcelona
Any: 2006

Factores de riesgo de mortalidad precoz del trasplante pulmonar

Doctorand: Germán Kreis Esmendi
Director/s:
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2006

Estudio clínico-epidemiologico de la neumonia agua comunitaria no complicada en el niño. Papel etiológico y características diferenciales de mycoplasma pneumoniae

Doctorand: Concepción Figueras Nadal
Director/s:
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2006

Estudio del efecto del verde de indocianina en la cirugía del agujero macular con disección de la membrana limitante interna

Doctorand: Estrella Fernández Martínez
Director/s:
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2006

Les Metal·loproteïnases de Matriu en el Parènquima Cerebral: Implicació en la Isquèmia Cerebral Humana

Doctorand: Anna Rosell Novel
Director/s:
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2005

Evolución de la Cirugía Coronaria en las dos últimas décadas

Doctorand: Rafael Rodríguez Lecoq, Rafael Rodríguez Lecoq
Director/s:
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2005

Causas y desencadenantes del edema agudo de pulmón cardiogénico. Estudio prospectivo de 216 pacientes

Doctorand: Carlos Peña Gil
Director/s:
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2005

Fes-te alumni!

El nostre alumnat és molt important per a nosaltres. El VHIR es preocupa pels seus estudiants i el seu futur professional. Un cop hagis acabat el màster del VHIR, no et desvinculis del Campus Vall Hebron, sempre en formaràs part. Per això, podràs seguir en contacte amb els teus companys i companyes, entre molts altres beneficis si et decideixes a formar part de la Comunitat d’Alumni VHIR.