Vés al contingut

Direcció de Recursos Humans

La missió de la Direcció de Recursos Humans s’articula a través de quatre pilars estratègics:

 • Fomentar l'avenç individual i organitzacional mitjançant estratègies d'atracció de talent, formació i desenvolupament.
 • Impulsar una cultura basada en el respecte mutu, la inclusió a la diversitat i la igualtat d'oportunitats.
 • Promoure el benestar del personal de forma integral atenent a les àrees de: condicions laborals, benestar professional, relacions interpersonals i conciliació de la vida laboral i familiar.
 • Proveir un servei d’excel·lència fomentant l'eficiència i la qualitat.

La Direcció de Recursos Humans està formada per dues unitats: la Unitat de Relacions Laborals i la Unitat de Desenvolupament Professional. La coordinació d’aquestes permet oferir una gestió integrada de tot el personal del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).

Directora

Olalla Bagüés

Olalla Bagüés

Directora de l'Àrea de Recursos Humans

Unitat de Formació i Desenvolupament

La Unitat de Formació i Desenvolupament té per objectiu principal l’atracció, la selecció i el desenvolupament del talent del personal del VHIR, al llarg de la seva trajectòria professional. Les seves principals funcions són:

 • Atracció i Selecció de personal. Coordinar les activitats d'atracció de talent i selecció, així com acompanyar i assessorar a les persones responsables i al personal investigador al llarg de tot el procés de selecció (des de la fase de definició del lloc de treball, descripció de l'oferta, tècniques de captació de talent, disseny i metodologia d'entrevista/tests, fins a la fase d'incorporació).
 • Acollida. Juntament amb la Unitat de Relacions Laborals, coordinar i gestionar el procés d’incorporació de les persones nouvingudes a través del Pla d’Acollida, garantint que tot el nou personal adquireixi les competències i coneixements necessaris per poder desenvolupar satisfactòriament l’inici de la seva trajectòria professional al VHIR.
 • Formació, Desenvolupament i Avaluació de l’Acompliment. Dissenyar i aplicar iniciatives de desenvolupament professional, formació i avaluació, amb la finalitat de millorar i actualitzar els coneixements i competències del personal, contribuint així al seu creixement personal i a la seva carrera professional.
 • Igualtat, Diversitat i Inclusió. Promoure la igualtat, la diversitat i la inclusió a través de diferents iniciatives i activitats. Coordinar el Pla d'Igualtat del VHIR, així com el seu desplegament, seguiment i reporting de les seves accions. Gestionar aquelles polítiques i processos que integrin la diversitat de gènere, la inclusió i la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en l'institut.
 • Estratègia de recursos humans per a investigadors/res (HRS4R). Coordinar l'estratègia, el desplegament del pla d’acció associat, així com el seguiment i reporting de les activitats.

Equip

Anastasia Isabel Mendoza Hernández

Anastasia Isabel Mendoza Hernández

Tècnic/a Grau Mig
Formació i Desenvolupament
Direcció de Recursos Humans
Llegir més
Milda Galkute

Milda Galkute

P. Gestió i Adm. Gestor projectes
Formació i Desenvolupament
Direcció de Recursos Humans
Llegir més
Elena Salvador i Mata

Elena Salvador i Mata

Tècnic/a Grau Mig
Formació i Desenvolupament
Direcció de Recursos Humans
Llegir més
Xènia Gil Cortés

Xènia Gil Cortés

Administratiu/va
Formació i Desenvolupament
Direcció de Recursos Humans
Llegir més
Anastasia Isabel Mendoza Hernández

Anastasia Isabel Mendoza Hernández

Tècnic/a Grau Mig
Formació i Desenvolupament
Direcció de Recursos Humans
Llegir més
Miriam Álvarez Rollan

Miriam Álvarez Rollan

PGestio i Adm. Cap unitat
Formació i Desenvolupament
Direcció de Recursos Humans
Llegir més

Unitat de Relacions Laborals

La Unitat de Relacions Laborals té com a objectiu principal coordinar i gestionar les relacions laborals i l’administració de personal de la plantilla del VHIR, així com gestionar les relacions laborals que se’n derivin del col·lectiu col·laborador i/o adscrit.

Les seves principals funcions són:

 • Contractació. Gestionar el procediment de contractació i seguiment de personal de nou ingrés, així com les modificacions i canvis de la situació contractual i les relacionades amb els organismes públics com la Tresoreria General de la Seguretat Social, l'Institut Nacional de la Seguretat Social,  la Oficina de Treball de la Generalitat (OTG), l'Administració Tributària i les Mútues d'Accidents de Treball.
 • Nòmina. Gestionar mensualment el pagament dels salaris i la liquidació dels impostos corresponents (IRPF i cotitzacions a la Seguretat Social).
 • Pla de Retribució Flexible. Juntament amb la Unitat de Desenvolupament Professional, gestionar el Pla de Retribució Flexible a través del qual el personal pot gaudir d’avantatges fiscals en una sèrie de productes com són l’escola bressol, els tiquets restaurant o el transport.
 • Assessorament Laboral. Facilitar l’assessorament en matèria sociolaboral i d’estrangeria als responsables i personal investigador que ho requereixen.
 • Accessos. Facilitar els accessos a les instal·lacions i edificis, les targetes d’identificació i l’accés a la Intranet (permisos, vacances, baixes).

Equip

Laia Perez Lasarte

Laia Perez Lasarte

Cap d'Unitat
Unitat de Relacions Laborals
Direcció de Recursos Humans
Llegir més
Mónica López Bardasco

Mónica López Bardasco

Administratiu/va
Unitat de Relacions Laborals
Direcció de Recursos Humans
Llegir més
Judit Álvarez González

Judit Álvarez González

Tècnic/a Grau Mig
Unitat de Relacions Laborals
Direcció de Recursos Humans
Llegir més
Laia Roig Arnaus

Laia Roig Arnaus

Tècnic/a Grau Mig
Unitat de Relacions Laborals
Direcció de Recursos Humans
Llegir més
Ana Belén Jimenez Garrido

Ana Belén Jimenez Garrido

Administratiu/va
Unitat de Relacions Laborals
Direcció de Recursos Humans
Llegir més
Miriam Izquierdo Sans

Miriam Izquierdo Sans

P. Gestió i Adm. Tècnic Especialista
Unitat de Relacions Laborals
Direcció de Recursos Humans
Llegir més
Genoveva Arqueros Sánchez

Genoveva Arqueros Sánchez

Tècnic/a Grau Superior
Unitat de Relacions Laborals
Direcció de Recursos Humans
Llegir més
Ana Verges Oller

Ana Verges Oller

Zelador/a
Unitat de Relacions Laborals
Direcció de Recursos Humans
Llegir més

Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos Laborals

El VHIR disposa d’un Servei Mancomunat de Prevenció de Riscos Laborals.

La Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos Laborals (UBP) forma part d’aquest servei i té la funció d’assessorar i vetllar per la seguretat i salut en tots els llocs de treball, d’acord amb els preceptes de la Llei de Prevenció de Riscos laborals.

Està integrat per especialistes de les quatre disciplines en què es divideix la prevenció de riscos:

 • Seguretat en el Treball.
 • Higiene Industrial.
 • Ergonomia.
 • Psicosociologia

En l’àmbit sanitari, els metges del treball i el personal d’infermeria es fan càrrec de la vigilància de la salut del personal del VHIR i participen en la prevenció de malalties professionals i promoció de la salut.

Equip

M Teresa De la Campa Alonso

M Teresa De la Campa Alonso

Tècnic/a Grau Superior
Prevenció de Riscos Laborals
Direcció de Recursos Humans
Llegir més
Carlos Domínguez Pérez

Carlos Domínguez Pérez

Tècnic/a Grau Superior
Prevenció de Riscos Laborals
Direcció de Recursos Humans
Llegir més