Vés al contingut

Joan Sahuquillo Barris

Sóc llicenciat en Medicina i Cirurgia i especialista en Neurocirurgia. Vaig acabar la Tesi Doctoral el 1985. Des de 1985 treballo en el Servei de Neurocirurgia de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron. Actualment Catedràtic del departament de cirurgia de la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinador de la Unitat de Recerca de Neurotraumatologia i Neurocirurgia (UNINN) de l'Institut de Recerca Vall d’Hebron.

Institucions de les que formen part

Investigador/a principal
Unitat de recerca en neurotraumatologia i neurocirurgia (UNINN)
Vall Hebron Institut de Recerca
Neurocirurgia
Hospital General
Joan Sahuquillo Barris

Joan Sahuquillo Barris

Joan Sahuquillo Barris

Institucions de les que formen part

Investigador/a principal
Unitat de recerca en neurotraumatologia i neurocirurgia (UNINN)
Vall Hebron Institut de Recerca
Neurocirurgia
Hospital General

Sóc llicenciat en Medicina i Cirurgia i especialista en Neurocirurgia. Vaig acabar la Tesi Doctoral el 1985. Des de 1985 treballo en el Servei de Neurocirurgia de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron. Actualment Catedràtic del departament de cirurgia de la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinador de la Unitat de Recerca de Neurotraumatologia i Neurocirurgia (UNINN) de l'Institut de Recerca Vall d’Hebron.

He estat el Cap de Servei de Neurocirurgia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (HUVH) des del mes de juliol del 2009 fins al mes de juny del 2021 i sóc Catedràtic del Departament de Cirurgia de la Universitat Autònoma de Barcelona des de l'octubre del 2020. A més, exerceixo el càrrec de coordinador de la Unitat de Recerca de Neurotraumatologia i Neurocirurgia (UNINN), unitat multidisciplinària en què investigadors clínics i bàsics col·laboren en el desenvolupament de recerca translacional en tres línies consolidades: neurotraumatologia, hidrocefàlia i malformacions congènites de la unió craneocervical i en una línia emergent de neurooncologia.

L'HUVH i la UNINN formen part de l'European Brain Injury Consortium (EBIC), una xarxa d'hospitals que es consideren centres d'excel·lència en el tractament del traumatisme cranioencefàlic. Sóc membre del comitè executiu de l'EBIC, membre del comitè directiu de la xarxa Brain IT i col·laborador i revisor de la Cochrane Collaboration, de la McMaster Online Rating of Evidence (MORE) i de Faculty of 1000.

Les meves àrees clíniques d'interès són: La cirurgia de les malformacions complexes de la xarnela craneocervical, la cirurgia de la base del crani, el tractament de les alteracions de la dinàmica del líquid cefaloraquidi i els traumatismes craneoencefàlics.

Línies de recerca

Neurotraumatologia i patologia neurològica aguda (Línia consolidada)

Objectius principals: Estudiar les alteracions neuroquímiques, fisiopatològiques i del metabolisme cerebral, així com l'aplicació de noves tècniques de monitorització en pacients que han patit un traumatisme cranioencefàlic (TCE) o una altra patologia neurològica aguda (pacients neurocrítics).


Objectius específics: 1) Aprofundir en el coneixement de les alteracions metabòliques i del transport d'oxigen a nivell tissular a les lesions cerebrals agudes. 2) Aprofundir les repercussions de l'anèmia i les transfusions hemàtiques en la capacitat d'aportació d'oxigen al cervell (projecte de recerca La Marató TV3 201724 30 31). 3) Estudiar la resposta inflamatòria cerebral i sistèmica induïda per la lesió cerebral aguda mitjançant tècniques de microdiàlisi d'alta resolució. 4) Analitzar els fenòmens de despolarització peri-infàrtica en els pacients amb lesions cerebrals agudes i la seva repercussió metabòlica. 5) Aplicacions de la microdiàlisi d'alta resolució a la definició del perfil molecular de l'edema cerebral posttraumàtic i isquèmic i estudi de la contribució dels canals catiònics no selectius a la seva formació. 6) Estudiar la disfunció mitocondrial en pacients que han patit un TCE i desenvolupar un model d'hipòxia histotòxica a partir de cultius en talls de cervell humà adult obtinguts en reseccions quirúrgiques. 7) Validar l'ús de primers biomarcadors hemàtics per definir poblacions de risc específic en els pacients adults i pediàtrics que han presentat un TCE lleu (projecte de recerca BRAINI2)

IP: Joan Sahuquillo Barris

Hidrocefàlia i alteracions en la dinàmica del líquid cefaloraquidi (LCR) (Línia consolidada)

Objectius generals: La hidrocefàlia és una patologia molt freqüent a l'àmbit neuroquirúrgic, especialment als pacients pediàtrics. La seva presència pot conduir a seqüeles cognitives i discapacitats que poden ser evitables amb un tractament adequat. El nostre grup s'ha centrat en una millor comprensió de la seva fisiopatologia, el perfeccionament dels diagnòstics primerencs i el desenvolupament de biomarcadors més específics dirigits a millorar els resultats clínics d'aquests pacients.


Objectius específics: 1) Adquirir nous coneixements sobre la fisiopatologia de la hidrocefàlia normotensiva i la hipertensió intracranial idiopàtica (pseudotumor cerebral) i optimitzar estratègies diagnòstiques i terapèutiques en aquests pacients. 2) Establir les alteracions bioquímiques cerebrals (neurotransmissors i neuropèptids) que ocorren en aquests pacients i la seva implicació en les funcions cognitives i en les alteracions del son. 3) Correlacionar el dèficit cognitiu amb les alteracions morfològiques i funcionals de diferents estructures cerebrals com el cos callós i la substància blanca subcortical. 4) Buscar sistemes menys invasius que ofereixin una informació fiable sobre la pressió intracranial (projecte de recerca SafeICP).

IP: Ma Antonia Poca Pastor, Joan Sahuquillo Barris

Malformacions congènites de la xarnel·la crani-cervical (Línia consolidada)

Objectiu general: La malformació de Chiari és una entitat que es diagnostica de manera cada cop més freqüent. L'element diagnòstic fonamental d'aquesta malformació congènita és un descens del cerebel cap al canal cervical, cosa que produeix fenòmens de compressió local i alteracions en la circulació del líquid cefaloraquidi. No obstant això, hi ha grans discrepàncies sobre com es realitza l'estudi i el tractament d'aquests pacients en els diferents centres, cosa que repercuteix en el resultat final. El nostre objectiu principal en aquesta línia de recerca és conèixer millor l'origen i les repercussions d'aquestes malformacions i contribuir a millorar-ne el tractament i, per tant, el resultat final.


Objectius específics: 1) Aprofundir en el coneixement de la fisiopatologia de les malformacions crani-cervicals, especialment en la malformació de Chiari Tipus 1 (MC-1), i quantificar la repercussió d'aquestes malformacions a l'àmbit clínic, social i laboral. 2) Estudiar les bases genètiques de la dita malformació i la seva penetrància a nivell familiar. 3) Estudiar les alteracions del son (particularment el tipus i la freqüència d'apnees nocturnes) associades a la MC-1. 4) Estudi de la qualitat de vida en els pacients amb una malformació de la xarnera crani-cervical abans i després del tractament quirúrgic. 5) Aprofundir en el coneixement de la síndrome cognitiva-afectiva que poden presentar els pacients afectes d'una MC-1 (projecte de recerca FIS PI22/01082). 6) Contribuir a l'homogeneïtzació en el maneig de la MC-1 a partir de la participació del nostre grup a les conferències de consens dirigides a l'elaboració de guies de pràctica clínica a aplicar en el diagnòstic i tractament d'aquests pacients.

IP: Ma Antonia Poca Pastor, Joan Sahuquillo Barris

Projectes

(SafeICP) Plataforma fotónica no invasiva para la detección a pie de cama de la hipertensión intracraneal y otras anomalías de la dinámica del líquido cerebroespinal.

IP: Ma Antonia Poca Pastor
Col·laboradors: Joan Sahuquillo Barris, Maria Sueiras Gil, Diego Fernando Lopez Bermeo
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación-MICINN
Finançament: 335384
Referència: PLEC2022-009290
Durada: 01/12/2022 - 30/11/2025

Ministerio de Ciencia

Impacto del síndrome afectivo-cognitivo cerebeloso (Síndrome de Schmahmann) en los pacientes con una malformación de Chiari tipo 1.

IP: Ma Antonia Poca Pastor
Col·laboradors: Joan Sahuquillo Barris, Alejandro Ferré Masó, Diego Fernando Lopez Bermeo
Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
Finançament: 99220
Referència: PI22/01082
Durada: 01/01/2023 - 31/12/2025

Unitat recerca en neurotraumatologia i neurocirurg

IP: Ma Antonia Poca Pastor
Col·laboradors: Dulce María Moncho Rodríguez, Joan Sahuquillo Barris, Fuat Arikan Abello, Miriam de Nadal Clanchet, Maria Sueiras Gil, Alejandro Ferré Masó, Francisco Ramón Martínez Ricarte
Entitat finançadora: Agència Gestió Ajuts Universitaris i de Recerca
Finançament: 60000
Referència: 2021 SGR 00810
Durada: 01/01/2022 - 30/06/2025

Estudio de los tumores cerebrales (glioblastoma y metástasis) para la identificación de mejores tratamientos y desarrollo de métodos de diagnóstico molecular no invasivo

IP: Joan Sahuquillo Barris
Col·laboradors: -
Entitat finançadora: Asociación Española Contra el Cáncer
Finançament:
Referència: AECC/2017/TRASLACIONAL--DUPLICAT
Durada: 06/02/2018 - 06/02/2018

Notícies relacionades

La Setmana de la Ciència s’adreça a tots els públics i té com a objectius fer accessible la ciència i la tecnologia a la ciutadania i fomentar les vocacions científiques entre els més joves.

Una vintena d’investigadors i investigadores participen en xerrades i tallers per apropar la ciència a tothom.

L’objectiu és testar un monitor de baix cost, de fàcil ús i no invasiu, que servirà per controlar els valors de la pressió intracranial (PIC), cosa que ajudarà a controlar i tractar diferents patologies cerebrals agudes.

Professionals relacionats

Nuria Mallofré Vila

Nuria Mallofré Vila

Investigador/a predoctoral
Malalties cardiovasculars
Llegir més
Francisca Gallego Valades

Francisca Gallego Valades

Administració i gerència
Llegir més
Valentin Lafuente Quintana

Valentin Lafuente Quintana

Tècnic/a Grau Superior
Unitat de Projectes Nacionals
Direcció de Recerca Competitva
Llegir més
Marc Pellicer Sarasa

Marc Pellicer Sarasa

Recerca biomèdica amb cel.lules mare del càncer
Llegir més

Subscriu-te als nostres butlletins i forma part de la vida del Campus

El Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus és un parc sanitari de referència mundial on assistència, recerca, docència i innovació es donen la mà.