Vés al contingut

Neuroradiologia

La principal característica del nostre grup és el seu caràcter multidisciplinari, ja que, a més de neurorradiòlegs i tècnics, està format per un físic, un enginyer i un bioquímic.

Els principals objectius dels nostres projectes són els següents:

  • Obtenir nous coneixements sobre els mecanismes fisiopatològics implicats en diferents malalties neurològiques.
  • Avaluar nous biomarcadors i teràpies utilitzant tècniques qualitatives i quantitatives de ressonància magnètica (RM) i tomografia computeritzada (TC), i mitjançant l’aplicació de eines d’intel·ligència artificial per a crear models pronòstics.  
  • Estudiar malalties com l’esclerosi múltiple, l’epilèpsia i l’ictus, així com malalties neurooncològiques.

A més, l’experiència adquirida en la realització d’estudis de RM ens permet actuar com a plataforma per a dissenyar projectes basats en RM, processar imatges i realitzar anàlisis quantitativa de dades.

Equip

Rovira Cañellas, Alex

Rovira Cañellas, Alex

Cap de grup
Neuroradiologia
Llegir més
Alberich Jordà, Manel

Alberich Jordà, Manel

Tècnic de recerca
Neuroradiologia
Llegir més
Clarke , Margareta Anna

Clarke , Margareta Anna

Tècnic de recerca
Neuroradiologia
Llegir més
Sceppacuercia , Sofía María

Sceppacuercia , Sofía María

Investigador/a predoctoral
Neuroradiologia
Llegir més
Alonso Farre, Juli

Alonso Farre, Juli

Investigador/a sènior
Neuroradiologia
Llegir més
Auger Acosta, Cristina

Auger Acosta, Cristina

Tècnic de recerca
Neuroradiologia
Llegir més
Rovira Cañellas, Alex

Rovira Cañellas, Alex

Cap de grup
Neuroradiologia
Llegir més
Alberich Jordà, Manel

Alberich Jordà, Manel

Tècnic de recerca
Neuroradiologia
Llegir més
Clarke , Margareta Anna

Clarke , Margareta Anna

Tècnic de recerca
Neuroradiologia
Llegir més
Sceppacuercia , Sofía María

Sceppacuercia , Sofía María

Investigador/a predoctoral
Neuroradiologia
Llegir més
Alonso Farre, Juli

Alonso Farre, Juli

Investigador/a sènior
Neuroradiologia
Llegir més
Auger Acosta, Cristina

Auger Acosta, Cristina

Tècnic de recerca
Neuroradiologia
Llegir més

Línies de recerca

Anàlisi quantitativa d'imatges de RM: anàlisi d'imatge i desenvolupament de software

Aquesta línia es centra en l'aplicació de tècniques de visió per computador, processament d'imatge, reconeixement de patrons, machine learning i lògica difusa a l'anàlisi d'imatges de RM. Algunes àrees d'interès són l’estudi de lesions, i la quantificació de ferro mitjançant tècniques avançades com són QSM i SWI.

IP: Aymerich Martínez, Fco. Javier, Alonso Farre, Juli

Aplicació de la imatge de RM a l'estudi de la malaltia de Parkinson

L’objectiu de la línia és avaluar el valor afegit  de la informació que proporcionen les tècniques de RM, principalment orientades a l’avaluació de melanina, mielina, presència de Fe,  connectivitat estructural i funcional en l’estudi de la malaltia de Parkinson.

IP: Aymerich Martínez, Fco. Javier, Rovira Cañellas, Alex

Aplicació de la RM a l'esclerosi múltiple i altres malalties desmielinitzants

L’objectiu de la línia és avaluar la utilitat de la RM en el diagnòstic de la esclerosi múltiple i com marcador pronòstic i de resposta al tractament de aquesta malaltia.

IP: Rovira Cañellas, Alex, Auger Acosta, Cristina

Aplicació de la RM a malalties autoimmunes: NMOSD i MOGAD

L’objectiu de la línia és avaluar la utilitat de la RM en el diagnòstic de malalties autoimmunes: NMOSD i MOGAD, així com identificar factors pronòstics i de resposta al tractament.

IP: Auger Acosta, Cristina, Rovira Cañellas, Alex

Projectes

Caracterización de la DIScapacidad y la COgnición en sujetos con Esclerosis múltiple a partir de secuencias de Resonancia magnética convencional (DISCOvER).

IP: Pareto Onghena, Deborah
Col·laboradors: Galán Cartaña, Ingrid, Corral Gamez, Juan Fco., Eixarch Ahufinger, Herena, Arevalo Navines, M Jesus, De Barros Figueredo, Andrea, Mongay Ochoa, Neus, Colangelo , Giorgio
Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
Finançament: 87120
Referència: PI22/01709
Durada: 01/01/2023 - 31/12/2025

ResEM Project - Desarrollo de un modelo global de reserva funcional y estructural del sistema nervioso central en esclerosis múltiple

IP: Sastre Garriga, Jaume
Col·laboradors: Auger Acosta, Cristina, Santoyo Medina, Carme, Arevalo Navines, M Jesus, Montalban Gairín, Xavier, Gutiérrez Ruiz, Lucía, Mongay Ochoa, Neus
Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
Finançament: 157300
Referència: PI22/00750
Durada: 01/01/2023 - 31/12/2025

Caracterización estructural y funcional de la vía visual anterior en pacientes con esclerosis múltiple temprana (VISIONEM).

IP: Vidal Jordana, Angela
Col·laboradors: Moncho Rodríguez, Dulce María, Rovira Cañellas, Alex, Mongay Ochoa, Neus, Castillo Justribo, Joaquin, Caracterización estructural y funcional de la vía visual anterior en pacientes con esclerosis múltiple temprana (VISIONEM)., Cabello , Sergio
Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
Finançament: 48400
Referència: PI22/01589
Durada: 01/01/2023 - 31/12/2025

Impacto de la cirugía bariátrica en la hemodinámica portal en pacientes con obesidad mórbida y NAFLD. Estudio HEYMDAL.

IP: Vilallonga Puy, Ramón
Col·laboradors: Mercedes Pérez Lafuente, Roson Gradaille, Nuria , Puente Ramo, Laura, Gonzalez Junyent, Carla, Comas Martínez, Marta, Rojano Toimil, Alba, Arturo Cirera De Tudela, Impacto de la cirugía bariátrica en la hemodinámica portal en pacientes con obesidad mórbida y NAFLD. Estudio HEYMDAL., Jesus Manuel Rivera Esteban, Impacto de la cirugía bariátrica en la hemodinámica portal en pacientes con obesidad mórbida y NAFLD. Estudio HEYMDAL.
Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
Finançament: 171820
Referència: PI22/00880
Durada: 01/01/2023 - 31/12/2025

Publicacions

Imaging of Drug-Related Vasculopathy.

PMID: 37951697
Revista: NEUROIMAGING CLINICS OF NORTH AMERICA
Any: 2024
Referència: Neuroimaging Clin N Am. 2024 Feb;34(1):113-128. doi: 10.1016/j.nic.2023.07.003. Epub 2023 Oct 10.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Puac-Polanco, Paulo; Rivas Rodriguez, Francisco; Rovira, Alex; Shah, Lubdha M; Torres, Carlos; Wiggins, Richard H et al.
DOI: 10.1016/j.nic.2023.07.003

Deciphering multiple sclerosis disability with deep learning attention maps on clinical MRI.

PMID: 36940621
Revista: NeuroImage-Clinical
Any: 2023
Referència: Neuroimage Clin. 2023;38:103376. doi: 10.1016/j.nicl.2023.103376. Epub 2023 Mar 15.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Alberich, Manel; Arrambide, Georgina; Auger, Cristina; Carbonell-Mirabent, Pere; Castillo, Joaquin; Cobo-Calvo, Alvaro; Coll, Llucia; Coll, Llucia; Comabella, Manuel; Galan, Ingrid et al.
DOI: 10.1016/j.nicl.2023.103376

Clinical Reasoning: An 82-Year-Old Woman With Subacute Ophthalmoparesis and Ataxia.

PMID: 36990717
Revista: NEUROLOGY
Any: 2023
Referència: Neurology. 2023 Aug 1;101(5):e570-e575. doi: 10.1212/WNL.0000000000207246. Epub 2023 Mar 29.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Auger, Cristina; Baucells, Andres; Gonzalez, Victoria; Llaurado, Arnau; Rodrigo-Gisbert, Marc et al.
DOI: 10.1212/WNL.0000000000207246

[Rapidly progressive intracranial large artery aterosclerosis, a rare stroke etiology].

PMID: 37046396
Revista: REVISTA DE NEUROLOGIA
Any: 2023
Referència: Rev Neurol. 2023 Apr 16;76(8):273-275. doi: 10.33588/rn.7608.2022328.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Anton-Jimenez, A; Martinez-Saez, E; Rovira, A; Sarria-Estrada, S; Tortajada-Bustelo, J C et al.
DOI: 10.33588/rn.7608.2022328

Hybrid neurofibroma/schwannoma of the orbit.

PMID: 37061243
Revista: Revista espanola de patologia
Any: 2023
Referència: Rev Esp Patol. 2023 Apr-Jun;56(2):140-143. doi: 10.1016/j.patol.2022.03.002. Epub 2022 Jun 15.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Arcediano, Miguel Angel; Dinares, Carme; Dinares, Carme; Naranjo, Lourdes; Ramon Y Cajal, Santiago; Ramon Y Cajal, Santiago; Romagosa, Cleofe; Romagosa, Cleofe; Salazar-Huayna, Lourdes; Siurana, Sahyly et al.
DOI: 10.1016/j.patol.2022.03.002

CSF chitinase 3-like 1 is associated with iron rims in patients with a first demyelinating event.

PMID: 33870790
Revista: Multiple Sclerosis Journal
Any: 2022
Referència: Mult Scler. 2022 Jan;28(1):71-81. doi: 10.1177/13524585211010082. Epub 2021 Apr 19.
Factor d'impacte: 6.312
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Pinteac, Rucsanda; Granziera, Cristina; Sastre-Garriga, Jaume; Benkert, Pascal; Auger, Cristina; Kuhle, Jens; Montalban, Xavier; Rovira, Alex; Fissolo, Nicolas; Pareto, Deborah et al.
DOI: 10.1177/13524585211010082

Performance of the 2017 and 2010 Revised McDonald Criteria in Predicting MS Diagnosis After a Clinically Isolated Syndrome: A MAGNIMS Study.

PMID: 34716250
Revista: NEUROLOGY
Any: 2022
Referència: Neurology. 2022 Jan 4;98(1):e1-e14. doi: 10.1212/WNL.0000000000013016. Epub 2021 Oct 29.
Factor d'impacte: 9.91
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Filippi, Massimo; Preziosa, Paolo; Meani, Alessandro; Costa, Gloria Dalla; Mesaros, Sarlota; Drulovic, Jelena; Ivanovic, Jovana; Rovira, Alex; Tintore, Mar; Montalban, Xavier et al.
DOI: 10.1212/WNL.0000000000013016

Treatment response scoring systems to assess long-term prognosis in self-injectable DMTs relapsing-remitting multiple sclerosis patients.

PMID: 34596743
Revista: JOURNAL OF NEUROLOGY
Any: 2022
Referència: J Neurol. 2022 Jan;269(1):452-459. doi: 10.1007/s00415-021-10823-z. Epub 2021 Oct 1.
Factor d'impacte: 4.849
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Tur, Carmen; Auger, Cristina; Sastre-Garriga, Jaume; Montalban, Xavier; Cobo, Alvaro; Nos, Carlos; Arrambide, Georgina; Castillo, Joaquim; Rio, Jordi; Gasperini, Claudio et al.
DOI: 10.1007/s00415-021-10823-z

Herpes simplex encephalitis in the context of immune checkpoint inhibitors: a complex interplay.

PMID: 34988947
Revista: ACTA NEUROLOGICA BELGICA
Any: 2022
Referència: Acta Neurol Belg. 2022 Jun;122(3):823-825. doi: 10.1007/s13760-021-01864-2. Epub 2022 Jan 6.
Factor d'impacte: 2.396
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Lallana, Sofia; Sanchez-Tejerina, Daniel; Auger, Cristina; Callejo, Ana; Rio, Jordi; Cobo-Calvo, Alvaro et al.
DOI: 10.1007/s13760-021-01864-2

Assessment of automatic decision-support systems for detecting active T2 lesions in multiple sclerosis patients.

PMID: 34859704
Revista: Multiple Sclerosis Journal
Any: 2021
Referència: Mult Scler. 2021 Dec 3:13524585211061339. doi: 10.1177/13524585211061339.
Factor d'impacte: 6.312
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Rovira, Alex, Corral, Juan Francisco, Auger, Cristina, Valverde, Sergi, Vidal-Jordana, Angela, Ng Wong, Yiken Karelys, Tintore, Mar, Pareto, Deborah, Aymerich, Francesc Xavier, Montalban, Xavier et al.
DOI: 10.1177/13524585211061339

MRI findings in cervical spondylotic myelopathy with gadolinium enhancement: Review of seven cases.

PMID: 33841903
Revista: BJR case reports
Any: 2021
Referència: BJR Case Rep. 2021 Jan 5;7(2):20200133. doi: 10.1259/bjrcr.20200133. eCollection 2021 Apr 1.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Pessini Ferreira, Lucas Maria, Auger, Cristina, Kortazar Zubizarreta, Izaro, Gonzalez Chinchon, Gonzalo, Herrera, Isabel, Pla, Albert, de Barros, Andrea, Tortajada, Carlos, Rovira, Alex et al.
DOI: 10.1259/bjrcr.20200133

Value of 3T Susceptibility-Weighted Imaging in the Diagnosis of Multiple Sclerosis.

PMID: 32439639
Revista: AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY
Any: 2020
Referència: AJNR Am J Neuroradiol. 2020 Jun;41(6):1001-1008. doi: 10.3174/ajnr.A6547. Epub 2020 May 21.
Factor d'impacte: 3.381
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Tintore, M, Sastre-Garriga, J, Auger, C, Montalban, X, Evangelou, N, Rovira, A, Cappelle, S, Crescenzo, F, Alberich, M, Arrambide, G et al.
DOI: 10.3174/ajnr.A6547

Ratio of T1-Weighted to T2-Weighted Signal Intensity as a Measure of Tissue Integrity: Comparison with Magnetization Transfer Ratio in Patients with Multiple Sclerosis.

PMID: 32139431
Revista: AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY
Any: 2020
Referència: AJNR Am J Neuroradiol. 2020 Mar;41(3):461-463. doi: 10.3174/ajnr.A6481. Epub 2020 Mar 5.
Factor d'impacte: 3.381
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Pareto, D, Garcia-Vidal, A, Alberich, M, Auger, C, Montalban, X, Tintore, M, Sastre-Garriga, J, Rovira, A et al.
DOI: 10.3174/ajnr.A6481

Tesis

Neuroimagen morfológica y funcional en epilepsia

Doctorand: Silvana Isabel Sarria Estrada
Director/s: Jordi Giralt López de Sagred
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2021

Actualitat

Notícies

Els doctors Xavier Montalban, Àlex Rovira i Mar Tintoré han estat reconeguts en la categoria de Neurociències i Comportament, i el doctor Jordi Rello en la categoria Interdisciplinària.

El programa, impulsat per Biocat en col·laboració amb el CIMIT (Boston), va dirigit a emprenedors i emprenedores en el procés de portar la seva tecnologia al mercat en els propers anys.

Ofertes de treball

Analysis of Magnetic Resonance Image-Neuroradiology Group.
Data d'inici:
04/08/2023
Data de finalització:
25/08/2023
Document: Descarrega
Radiologist Clinical Research
Data d'inici:
19/06/2023
Data de finalització:
03/07/2023
Document: Descarrega
Research Technician
Data d'inici:
26/05/2023
Data de finalització:
09/06/2023
Document: Descarrega