Vés al contingut

Recerca biomèdica amb cèl·lules mare del càncer

El treball del grup de Recerca Biomèdica amb Cèl·lules Mare de Càncer se centra, principalment, en la senescència (replicativa o oncoge-induïda per estrès). Al nostre laboratori, duem a terme diversos cribratges genètics basats en la detecció de gens / ARN d’interferència petit (siRNA, per les seves sigles en anglès) / microARN nous relacionats amb la proliferació cel·lular, que tinguin un paper en el càncer. Per això, utilitzem diferents models cel·lulars: cèl·lules murines, cèl·lules primàries humanes o cèl·lules immortalitzades capaces d’entrar en senescència. Els objectius del grup són:

  • Identificació i caracterització dels gens/microARN en tumors mamaris associats a un caràcter més agressiu (triple negatiu).
  • Identificació i caracterització de marcadors en càncer de pulmó, laringe i faringe amb valor diagnòstic i pronòstic que ajudin a focalitzar un tractament quimioteràpic més específic.
  • Identificació i caracterització de poblacions de cèl·lules mare canceroses (CSC, per les sigles en anglès de cancer stem cells) en tumors resistents a les teràpies convencionals.
  • Detecció precoç de càncer de mama abans que aquest es manifesti a nivell clínic.
  • Estudi de nous gens implicats en el càncer a partir de la seva identificació en rastrejos genètics massius a nivell bàsic.

Equip

Matilde Lleonart Pajarin

Matilde Lleonart Pajarin

Cap de grup
Recerca biomèdica amb cel.lules mare del càncer
Llegir més
Juan Lorente Guerrero

Juan Lorente Guerrero

Investigador/a sènior
Recerca biomèdica amb cel.lules mare del càncer
Llegir més
Yoelsis Garcia Mayea

Yoelsis Garcia Mayea

Investigador/a postdoctoral
Recerca biomèdica amb cel.lules mare del càncer
Llegir més
Almudena Sanchez Garcia

Almudena Sanchez Garcia

Investigador/a predoctoral
Recerca biomèdica amb cel.lules mare del càncer
Llegir més
Ana María García Arumí

Ana María García Arumí

Recerca biomèdica amb cel.lules mare del càncer
Llegir més
Ana Mª Moreno Perni

Ana Mª Moreno Perni

Tècnic de recerca
Recerca biomèdica amb cel.lules mare del càncer
Llegir més
Matilde Lleonart Pajarin

Matilde Lleonart Pajarin

Cap de grup
Recerca biomèdica amb cel.lules mare del càncer
Llegir més
Juan Lorente Guerrero

Juan Lorente Guerrero

Investigador/a sènior
Recerca biomèdica amb cel.lules mare del càncer
Llegir més
Yoelsis Garcia Mayea

Yoelsis Garcia Mayea

Investigador/a postdoctoral
Recerca biomèdica amb cel.lules mare del càncer
Llegir més
Almudena Sanchez Garcia

Almudena Sanchez Garcia

Investigador/a predoctoral
Recerca biomèdica amb cel.lules mare del càncer
Llegir més
Ana María García Arumí

Ana María García Arumí

Recerca biomèdica amb cel.lules mare del càncer
Llegir més
Ana Mª Moreno Perni

Ana Mª Moreno Perni

Tècnic de recerca
Recerca biomèdica amb cel.lules mare del càncer
Llegir més

Línies de recerca

Detección precoz de cáncer mamario antes de que éste se manifieste

A partir de datos preliminares de arrays, hemos caracterizado algunos microRNAs/mRNAs relevantes en tumores. Actualmente los estamos analizando a nivel de pacientes con cáncer en sangre como posible método predictivo antes de la aparición del tumor.

IP: Matilde Lleonart Pajarin

Estudio de proteínas de unión a RNA como nuevos factores pronóstico y diagnóstico en cáncer

En nuestro laboratorio hemos efectuado diversos “screenings” genéticos para detectar nuevos genes implicados en proliferación celular in vitro que además poséan un papel relevante en cáncer humano. De entre ellos descubrimos la proteínas CIRP, la cual hemos descrito como proteína oncogénica. Actualmente estamos valorando la función de CIRP en diversos tipos tumorales en correlación con la evolución clínica de los pacientes.

IP: Matilde Lleonart Pajarin

Gastroesophageal reflux prevalence in patients with obstructive sleep apnea syndrome.

Different studies suggest the association between gastroesophageal reflux disease (GERD) and OSAS, but GERD prevalence in OSAS and the severity influence of OSAS upon  GERD are not known yet.

OBJECTIVES:

The main objective of this study is to determine the prevalence of GERD in patients with obstructive sleep apnea syndrome using conventional polygraphic sleep. Wiht this study we also want to assess the efficacy of a symptom questionnaire in the diagnosis of gastroesophageal reflux in these patients.


PURPOSE:

Identifying patients with gastroesophageal reflux among patients affected by obstructive sleep apnea, in order to establish therapeutic measures to prevent GERD complications.

IP: Juan Lorente Guerrero, Juan Luis Quesada Martínez, Mª Jose Jurado Luque

Identificación y caracterización de genes/microRNAs en tumores humanos asociados a mal pronóstico

En base a arrays de microRNAs y mRNAs efectuados a partir de tumores humanos, identificamos los más desregulados entre tejidos normales y tumorales para caracterizarlos a nivel molecular.

IP: Matilde Lleonart Pajarin

Projectes

Degradadores moleculares de SFN para sensibilizar células tumorales de cabeza y cuello (HNSCC) resistentes a terapias convencionales (ANTCANRES)

IP: Matilde Lleonart Pajarin
Col·laboradors: Yoelsis Garcia Mayea
Entitat finançadora: Fundació Institut Bioenginyeria de Catalunya
Finançament: 0.01
Referència: K9086
Durada: 24/07/2023 - 24/07/2024

New compounds targeting head and neck cancer as Trojan horses against chemoresistant cells

IP: Matilde Lleonart Pajarin
Col·laboradors: Yoelsis Garcia Mayea, Marina Bataller Fernández, Gabriela Isabel Fuentes Llopis, Almudena Sanchez Garcia
Entitat finançadora: Agència Gestió Ajuts Universitaris i de Recerca
Finançament: 20000
Referència: 2023 LLAV 00102
Durada: 01/02/2024 - 31/07/2024

Beca VHIR PhD

IP: Matilde Lleonart Pajarin
Col·laboradors: Sira Rodrigo Bosch, Laia Perez Lasarte, Marina Bataller Fernández
Entitat finançadora: Fundació Institut de Recerca HUVH
Finançament: 69188.74
Referència: VPHD/MARINA_B
Durada: 01/04/2023 - 31/03/2026

Therapeutical approaches against chemoresistant cancers

IP: Matilde Lleonart Pajarin
Col·laboradors: Yoelsis Garcia Mayea, Fco. Xavier De la Cruz Montserrat, Juan Lorente Guerrero, Natalia Padilla Sirera, Marina Bataller Fernández, Almudena Sanchez Garcia, Selen Ozkan
Entitat finançadora: Agència Gestió Ajuts Universitaris i de Recerca
Finançament: 0.01
Referència: 2021 SGR 01205
Durada: 01/01/2022 - 30/06/2025

Publicacions

Nutritional status associates with immunotherapy clinical outcomes in recurrent or metastatic head and neck squamous cell carcinoma patients.

PMID: 36989964
Revista: ORAL ONCOLOGY
Any: 2023
Referència: Oral Oncol. 2023 May;140:106364. doi: 10.1016/j.oraloncology.2023.106364. Epub 2023 Mar 28.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Aguilar, Susana; Aguilar, Susana; Alberola, Margarita; Alberola, Margarita; Assaf Pastrana, Juan David; Assaf Pastrana, Juan David; Benavente, Sergi; Bescos, Coro; Brana, Irene; Dienstmann, Rodrigo et al.
DOI: 10.1016/j.oraloncology.2023.106364

Diagnostic peripheral blood smear for Chediak-Higashi syndrome in a 43-month-old boy, confirmed by sequencing.

PMID: 37651153
Revista: BLOOD
Any: 2023
Referència: Blood. 2023 Aug 31;142(9):856. doi: 10.1182/blood.2023020217.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Bosch-Schips, Marc; Navarrete, Mayda et al.
DOI: 10.1182/blood.2023020217

The emergence, impact, and evolution of human metapneumovirus variants from 2014 to 2021 in Spain.

PMID: 37178807
Revista: JOURNAL OF INFECTION
Any: 2023
Referència: J Infect. 2023 May 11:S0163-4453(23)00262-1. doi: 10.1016/j.jinf.2023.05.004.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Abanto, Michel; Andres, Cristina; Anton, Andres; Codina, Maria Gema; Creus, Anna; Espartosa, Elena; Esperalba, Juliana; Folgueira, Dolores; Gonzalez-Sanchez, Alejandra; Martinez-Urtaza, Jaime et al.
DOI: 10.1016/j.jinf.2023.05.004

Tracheostomy Patient Care Unit. An innovative Otorhinolaryngology solution of a transversal nature for the hospital.

PMID: 37149132
Revista: Acta otorrinolaringologica espanola
Any: 2023
Referència: Acta Otorrinolaringol Esp (Engl Ed). 2023 May 4:S2173-5735(23)00039-X. doi: 10.1016/j.otoeng.2022.04.004.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Alvarez Cendrero, Marta; Cuello Entrena, Santiago; Lopez Gonzalez, Nuria; Lorente Guerrero, Juan; Martin Jimenez, Daniel Ivan; Molina-Fernandez, Elena; Palacios-Garcia, Jose Maria; Sanchez-Gomez, Serafin; Tabernero Gallego, Rocio; Tena-Garcia, Beatriz et al.
DOI: 10.1016/j.otoeng.2022.04.004

TSPAN1, a novel tetraspanin member highly involved in carcinogenesis and chemoresistance.

PMID: 34979155
Revista: BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER
Any: 2022
Referència: Biochim Biophys Acta Rev Cancer. 2022 Jan;1877(1):188674. doi: 10.1016/j.bbcan.2021.188674. Epub 2021 Dec 31.
Factor d'impacte: 10.68
Tipus de publicació: Revisió en revista internacional
Autors: Mir, Cristina; Carballo, Laia; Sanchez-Garcia, Almudena; Bataller, Marina; LLeonart, Matilde E; Garcia-Mayea, Yoelsis et al.
DOI: 10.1016/j.bbcan.2021.188674

RNA-binding proteins: underestimated contributors in tumorigenesis.

PMID: 35124196
Revista: SEMINARS IN CANCER BIOLOGY
Any: 2022
Referència: Semin Cancer Biol. 2022 Feb 3. pii: S1044-579X(22)00020-7. doi: 10.1016/j.semcancer.2022.01.010.
Factor d'impacte: 15.707
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: LLeonart, M E; Kondoh, H; Garcia-Mayea, Y; Zhao, Y; Mir, C; Paciucci, R et al.
DOI: 10.1016/j.semcancer.2022.01.010

Targeting the "undruggable": RNA-binding proteins in the spotlight in cancer therapy.

PMID: 35772609
Revista: SEMINARS IN CANCER BIOLOGY
Any: 2022
Referència: Semin Cancer Biol. 2022 Jun 27. pii: S1044-579X(22)00152-3. doi: 10.1016/j.semcancer.2022.06.008.
Factor d'impacte: 15.707
Tipus de publicació: Revisió en revista internacional
Autors: Garcia-Mayea, Y; LLeonart, M E; Mir, C et al.
DOI: 10.1016/j.semcancer.2022.06.008

Liver, Renal, and Cardiovascular Failure After Unintentional Overdose of Tizanidine in a 2-Year-Old Child.

PMID: 34421416
Revista: The journal of pediatric pharmacology and therapeutics : JPPT : the official journal of PPAG
Any: 2021
Referència: J Pediatr Pharmacol Ther. 2021;26(6):643-646. doi: 10.5863/1551-6776-26.6.643. Epub 2021 Aug 16.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Danés, Imma, Ortega, Juan, Vila, Jorgina, Morgenstern, Andrés, Vendrell, Lourdes et al.
DOI: 10.5863/1551-6776-26.6.643

Antibody cooperative adsorption onto AuNPs and its exploitation to force natural killer cells to kill HIV-infected T cells.

PMID: 34394703
Revista: Nano Today
Any: 2021
Referència: Nano Today. 2021 Feb;36. doi: 10.1016/j.nantod.2020.101056. Epub 2020 Dec 20.
Factor d'impacte: 20.722
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Buzon, Maria J, Puntes, Victor, Genesca, Meritxell, Astorga-Gamaza, Antonio, Vitali, Michele, Borrajo, Mireya L, Jaime, Carlos, Bastus, Neus, Serra-Peinado, Carla, Luque-Ballesteros, Laura et al.
DOI: 10.1016/j.nantod.2020.101056

Enhanced DNA damage response through RAD50 in triple negative breast cancer resistant and cancer stem-like cells contributes to chemoresistance.

PMID: 33090711
Revista: FEBS Journal
Any: 2021
Referència: FEBS J. 2021 Apr;288(7):2184-2202. doi: 10.1111/febs.15588. Epub 2020 Nov 3.
Factor d'impacte: 5.542
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Abad, Etna, Civit, Laia, Potesil, David, Zdrahal, Zbynek, Lyakhovich, Alex et al.
DOI: 10.1111/febs.15588

Identification of metabolic changes leading to cancer susceptibility in Fanconi anemia cells.

PMID: 33316348
Revista: CANCER LETTERS
Any: 2021
Referència: Cancer Lett. 2021 Apr 10;503:185-196. doi: 10.1016/j.canlet.2020.12.010. Epub 2020 Dec 11.
Factor d'impacte: 8.679
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Potesil, David, Zdrahal, Zbynek, OscarYanes, Lyakhovich, Alex, Graifer, Dmitry, Trifuoggi, Marco, Pagano, Giovanni, Grodzicki, Robert L, Abad, Etna, Samino, Sara et al.
DOI: 10.1016/j.canlet.2020.12.010

TSPAN1: A Novel Protein Involved in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma Chemoresistance.

PMID: 33167355
Revista: Cancers
Any: 2020
Referència: Cancers (Basel). 2020 Nov 5;12(11). pii: cancers12113269. doi: 10.3390/cancers12113269.
Factor d'impacte: 6.126
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Garcia-Mayea, Yoelsis, Mir, Cristina, Carballo, Laia, Castellvi, Josep, Temprana-Salvador, Jordi, Lorente, Juan, Benavente, Sergi, Garcia-Pedrero, Juana M, Allonca, Eva, Rodrigo, Juan P et al.
DOI: 10.3390/cancers12113269

Drug-induced sleep endoscopy.

PMID: 31174844
Revista: Acta otorrinolaringologica espanola
Any: 2020
Referència: Acta Otorrinolaringol Esp. 2020 Sep-Oct;71(5):316-320. doi: 10.1016/j.otorri.2019.02.007. Epub 2019 Jun 4.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Carrasco Llatas, Marina, Martinez Ruiz de Apodaca, Paula, Baptista Jardin, Peter, O'Connor Reina, Carlos, Plaza Mayor, Guillermo, Vicente Gonzalez, Eugenio, Vilaseca Gonzalez, Isabel, Navazo Egia, Ana Isabel, Samara Pinol, Laura, Alvarez Garcia, Irene et al.
DOI: 10.1016/j.otorri.2019.02.007

Mandibular movement analisys by means of a kinematic model applied to the design of oral appliances for the treatment of obstructive sleep apnea.

PMID: 32769030
Revista: SLEEP MEDICINE
Any: 2020
Referència: Sleep Med. 2020 Sep;73:29-37. doi: 10.1016/j.sleep.2020.04.016. Epub 2020 Apr 30.
Factor d'impacte: 3.038
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Garcia, Marcos, Cabrera, Juan A, Bataller, Alex, Vila, Javier, Mayoral, Pedro et al.
DOI: 10.1016/j.sleep.2020.04.016

Insights into new mechanisms and models of cancer stem cell multidrug resistance.

PMID: 31369817
Revista: SEMINARS IN CANCER BIOLOGY
Any: 2020
Referència: Semin Cancer Biol. 2020 Feb;60:166-180. doi: 10.1016/j.semcancer.2019.07.022. Epub 2019 Jul 29.
Factor d'impacte: 11.09
Tipus de publicació: Revisió en revista internacional
Autors: Garcia-Mayea, Y, Mir, C, Masson, F, Paciucci, R, LLeonart, M E et al.
DOI: 10.1016/j.semcancer.2019.07.022

A quick guide for using Microsoft OneNote as an electronic laboratory notebook.

PMID: 31071077
Revista: PLoS Computational Biology
Any: 2019
Referència: PLoS Comput Biol. 2019 May 9;15(5):e1006918. doi: 10.1371/journal.pcbi.1006918. eCollection 2019 May.
Factor d'impacte: 4.428
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Garcia-Cardenas, Jennyfer M, Saa, Pablo, Indacochea, Alberto, Armendariz-Castillo, Isaac, Zambrano, Ana Karina, Yumiceba, Veronica, Perez-Villa, Andy, Guevara-Ramirez, Patricia, Moscoso-Zea, Oswaldo, Paredes, Joel et al.
DOI: 10.1371/journal.pcbi.1006918

Common metabolic pathways implicated in resistance to chemotherapy point to a key mitochondrial role in breast cancer.

PMID: 30373788
Revista: MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS
Any: 2019
Referència: Mol Cell Proteomics. 2019 Feb;18(2):231-244. doi: 10.1074/mcp.RA118.001102. Epub 2018 Oct 29.
Factor d'impacte: 4.828
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Abad, Etna, Garcia-Mayea, Yoelsis, Mir, Cristina, Sebastian, David, Zorzano, Antonio, Potesil, David, Zdrahal, Zbynek, Lyakhovich, Alex, Lleonart, Matilde et al.
DOI: 10.1074/mcp.RA118.001102

Clinical Practice Guideline recommendations on examination of the upper airway for adults with suspected obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome.

PMID: 30616837
Revista: Acta otorrinolaringologica espanola
Any: 2019
Referència: Acta Otorrinolaringol Esp. 2019 Nov - Dec;70(6):364-372. doi: 10.1016/j.otorri.2018.06.008. Epub 2019 Jan 5.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Esteller, Eduard, Carrasco, Marina, Diaz-Herrera, Miguel Angel, Sampol, Gabriel, Juvanteny, Joan, Sieira, Ramon, Farre, Alex, Vilaseca, Isabel, Vila, Javier et al.
DOI: 10.1016/j.otorri.2018.06.008

Reactive Oxygen Species-Mediated Autophagy Defines the Fate of Cancer Stem Cells

PMID: 28683561
Revista: ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING
Any: 2018
Referència: Antioxidants & Redox Signaling. 2018 Apr 10;28(11):1066-79. doi:10.1089/ars.2017.7223
Factor d'impacte: 6.53
Tipus de publicació: Revisió en revista internacional
Autors: Lleonart Pajarin, Matilde, Abad Cortel, Etna, Graifer, Dmitry, Lyakhovich, Alex et al.
DOI: 10.1089/ars.2017.7223

Analysis of Racial/Ethnic Representation in Select Basic and Applied Cancer Research Studies.

PMID: 30228363
Revista: Scientific Reports
Any: 2018
Referència: Sci Rep. 2018 Sep 18;8(1):13978. doi: 10.1038/s41598-018-32264-x.
Factor d'impacte: 4.122
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Gonzalez, Diana Abigail, Leone, Paola E, Paz-Y-Mino, Cesar, Guevara-Ramirez, Patricia, Cabrera-Andrade, Alejandro, Garcia-Cardenas, Jennyfer M, Guerrero, Santiago, Lopez-Cortes, Andres, Indacochea, Alberto, Zambrano, Ana Karina et al.
DOI: 10.1038/s41598-018-32264-x

The interplay between autophagy and tumorigenesis: exploiting autophagy as a means of anticancer therapy.

PMID: 28464404
Revista: BIOLOGICAL REVIEWS
Any: 2018
Referència: Biol Rev Camb Philos Soc. 2018 Feb;93(1):152-165. doi: 10.1111/brv.12337. Epub 2017 May 2.
Factor d'impacte: 11.7
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Lorente, Juan, Velandia, Carolina, Leal, Jose A, Garcia-Mayea, Yoelsis, Lyakhovich, Alex, Kondoh, Hiroshi, LLeonart, Matilde E et al.
DOI: 10.1111/brv.12337

Efficacy and Safety of Ciprofloxacin Plus Fluocinolone in Otitis Media With Tympanostomy Tubes in Pediatric Patients: A Randomized Clinical Trial.

PMID: 28006041
Revista: JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery
Any: 2017
Referència: JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2017 Apr 1;143(4):341-349. doi: 10.1001/jamaoto.2016.3537.
Factor d'impacte: 2.951
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Hernandez, F Javier, Lansford, Bryan, Douglis, Franklin, Esterhuizen, Kenneth, Spektor, Zorik, Pumarola, Felix, Ismail, Khaleed, Lanier, Brent, Hussain, Iftikhar, Ansley, John et al.
DOI: 10.1001/jamaoto.2016.3537

Targeting cancer cells through antibiotics-induced mitochondrial dysfunction requires autophagy inhibition.

PMID: 27693455
Revista: CANCER LETTERS
Any: 2017
Referència: Cancer Lett. 2017 Jan 1;384:60-69. doi: 10.1016/j.canlet.2016.09.023. Epub 2016 Sep 28.
Factor d'impacte: 5.992
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Lyakhovich, Alex, Lleonart, Matilde E, Graifer, Dmitry, Esner, Milan et al.
DOI: 10.1016/j.canlet.2016.09.023

miR-99a reveals two novel oncogenic proteins E2F2 and EMR2 and represses stemness in lung cancer.

PMID: 29072692
Revista: Cell Death & Disease
Any: 2017
Referència: Cell Death Dis. 2017 Oct 26;8(10):e3141. doi: 10.1038/cddis.2017.544.
Factor d'impacte: 5.965
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Mir, Cristina, Feliciano, Andrea, Garcia-Mayea, Yoelsis, Jubierre, Luz, Hernandez-Losa, Javier, Paciucci, Rosanna, Sansano, Irene, Sun, Yilin, Cajal, Santiago Ramon Y, Kondon, Hiroshi et al.
DOI: 10.1038/cddis.2017.544

Absence of Relationship between Mitochondrial DNA Haplogroups and Cisplatin-Induced Hearing Loss.

PMID: 28757873
Revista: International journal of otolaryngology
Any: 2017
Referència: Int J Otolaryngol. 2017;2017:5185268. doi: 10.1155/2017/5185268. Epub 2017 Jul 3.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Graterol, D, Mir, C, Garcia-Vaquero, C, Brana, I, Pardo, A N, Rochera-Villach, M I, Lyakhovich, A, LLeonart, M E, Lorente, J et al.
DOI: 10.1155/2017/5185268

Outcome prognostic factors in inoperable malignant bowel obstruction.

PMID: 27286874
Revista: SUPPORTIVE CARE IN CANCER
Any: 2016
Referència: Support Care Cancer. 2016 Nov;24(11):4577-86. doi: 10.1007/s00520-016-3299-7. Epub 2016 Jun 10.
Factor d'impacte: 2.535
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Romeo, Margarita, de Los LLanos Gil, Maria, Cuadra Urteaga, Jose Luis, Vila, Laia, Ahlal, Sara, Indacochea, Alberto, Pardo, Nuria, Radua, Joaquim, Font, Albert, Tuca, Albert et al.
DOI: 10.1007/s00520-016-3299-7

[Bacterial etiology of acute otitis media in Spain in the post-pneumococcal conjugate vaccine era].

PMID: 26969247
Revista: ANALES DE PEDIATRIA
Any: 2016
Referència: An Pediatr (Barc). 2016 Nov;85(5):224-231. doi: 10.1016/j.anpedi.2015.10.016. Epub 2016 Mar 9.
Factor d'impacte: 0.773
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Devadiga, Raghavendra, Rosell Ferrer, Rosa, Pumarola, Felix, Salamanca de la Cueva, Ignacio, Sistiaga-Hernando, Alessandra, Garcia-Corbeira, Pilar, Moraga-Llop, Fernando A, Cardelus, Sara, McCoig, Cynthia, Gomez Martinez, Justo Ramon et al.
DOI: 10.1016/j.anpedi.2015.10.016

Impaired mitophagy in Fanconi anemia is dependent on mitochondrial fission.

PMID: 27517150
Revista: Oncotarget
Any: 2016
Referència: Oncotarget. 2016 Sep 6;7(36):58065-58074. doi: 10.18632/oncotarget.11161.
Factor d'impacte: 5.008
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Shyamsunder, Pavithra, Esner, Milan, Barvalia, Maunish, Wu, Yu Jun, Loja, Tomas, Verma, Rama S, Krejci, Lumir, Lyakhovich, Alex, Lleonart, Matilde E, Boon, Huat Bay et al.
DOI: 10.18632/oncotarget.11161

Bypassing Mechanisms of Mitochondria-Mediated Cancer Stem Cells Resistance to Chemo- and Radiotherapy.

PMID: 26697128
Revista: Oxidative Medicine and Cellular Longevity
Any: 2016
Referència: Oxid Med Cell Longev. 2016;2016:1716341. doi: 10.1155/2016/1716341. Epub 2015 Nov 30.
Factor d'impacte: 4.492
Tipus de publicació: Revisió en revista nacional
Autors: Lyakhovich, Alex, Lleonart, Matilde E et al.
DOI: 10.1155/2016/1716341

[Laryngotracheal traumatic injuries (LTI) in children: when to operate?]

PMID: 27775292
Revista: Cirugia pediatrica : organo oficial de la Sociedad
Any: 2015
Referència: Cir Pediatr. 2015 Oct 10;28(4):165-171.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Lloret, J, Seidler, L, Lopez-Fernandez, S, Santiago-Martinez, S, Lain, A, Guillen, G, Gander, R, Pumarola, F et al.
DOI:

[Recurrent meningitis due to anatomical defects: The bacteria indicates its origin.]

PMID: 25446794
Revista: ANALES DE PEDIATRIA
Any: 2015
Referència: An Pediatr (Barc). 2015 Jun;82(6):388-96. doi: 10.1016/j.anpedi.2014.09.008. Epub 2014 Oct 29.
Factor d'impacte: 0.722
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Morgenstern Isaak, A, Bach Faig, A, Martinez, S, Martin-Nalda, A, Vazquez Mendez, E, Pumarola Segura, F, Soler-Palacin, P et al.
DOI: 10.1016/j.anpedi.2014.09.008

Mitochondria-Mediated Oxidative Stress: Old Target for New Drugs.

PMID: 26219394
Revista: CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY
Any: 2015
Referència: Curr Med Chem. 2015;22(26):3040-53.
Factor d'impacte: 3.853
Tipus de publicació: Revisió en revista nacional
Autors: Lyakhovich, Alex, Graifer, Dmitri et al.
DOI:

ROMO1 regulates RedOx states and serves as an inducer of NF-kappaB-driven EMT factors in Fanconi anemia.

PMID: 25687884
Revista: CANCER LETTERS
Any: 2015
Referència: Cancer Lett. 2015 May 28;361(1):33-8. doi: 10.1016/j.canlet.2015.02.020. Epub 2015 Feb 14.
Factor d'impacte: 5.621
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Shyamsunder, Pavithra, Verma, Rama S, Lyakhovich, Alex et al.
DOI: 10.1016/j.canlet.2015.02.020

Frequent carriage of resistance mechanisms to beta-lactams and biofilm formation in Haemophilus influenzae causing treatment failure and recurrent otitis media in young children.

PMID: 24891432
Revista: J ANTIMICROB CHEMOTH
Any: 2014
Referència: J Antimicrob Chemother. 2014 Sep;69(9):2394-9. doi: 10.1093/jac/dku158. Epub 2014 Jun 2.
Factor d'impacte: 5.439
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Campos, Jose, Garcia, Ernesto, Garcia-Cobos, Silvia, Moscoso, Miriam, Pumarola, Felix, Arroyo, Margarita, Lara, Noelia, Perez-Vazquez, Maria, Aracil, Belen, Oteo, Jesus et al.
DOI: 10.1093/jac/dku158

[Usefulness of the basic exploration of the upper airways and neighbor structures in patients with adult obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome.]

PMID: 23830550
Revista: MED CLIN-BARCELONA
Any: 2014
Referència: Med Clin (Barc). 2014 Apr 7;142(7):310-6. doi: 10.1016/j.medcli.2013.04.035. Epub 2013 Jul 3.
Factor d'impacte: 1.252
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Ferre, Alex, Vila, Javier, Arcalis, Nuria et al.
DOI: 10.1016/j.medcli.2013.04.035

Microbiology of bacteria causing recurrent acute otitis media (AOM) and AOM treatment failure in young children in Spain: shifting pathogens in the post-pneumococcal conjugate vaccination era.

PMID: 23746414
Revista: INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY
Any: 2013
Referència: Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013 Aug;77(8):1231-6. doi: 10.1016/j.ijporl.2013.04.002. Epub 2013 Jun 6.
Factor d'impacte: 1.35
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Hausdorff, William P, Marano, Cinzia, Pircon, Jean-Yves, Pumarola, Felix, Mares, Josep, Losada, Isabel, Minguella, Isabel, Moraga, Fernando, Tarrago, David, Aguilera, Ulla et al.
DOI: 10.1016/j.ijporl.2013.04.002

[Postoperative nausea and vomiting in major trauma surgery].

PMID: 23183147
Revista: Enfermeria clinica
Any: 2012
Referència: Enferm Clin. 2012 Nov-Dec;22(6):293-8. doi: 10.1016/j.enfcli.2012.10.002. Epub 2012 Nov 24.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Biarnes-Sune, Alfons, Malpartida-Obon, Mercedes, Moreno-Montes, Olga, Garcia-Gomez, Laura, Aige-Cristofol, M Mireya, Rejon-Vallverdu, M Merce, Gonzalez-Perez, M Gloria, Perich-Torrens, Elisenda, Alonso-Vicente, M Rosa, Albertos-Riera, M Amparo et al.
DOI: 10.1016/j.enfcli.2012.10.002

Tesis

Papel de los exosomas en la comunicación entre las células tumorales y los macrófagos en el carcinoma laríngeo

Doctorand: Angela maria Bellmunt Fontanet
Director/s: Juan Lorente Guerrero
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2018

Identificación y caracterización funcional de microRNAS en cáncer de mama

Doctorand: Andrea F Feliciano Aguirre
Director/s: Matilde Lleonart Pajarin
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2017

In vivo elucidation of the role of Pim kinases in tumorigenesis

Doctorand: Maja Narlik , Maja Narlik
Director/s: Amancio Carnero Moya
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2012

Espinofilina, un tumor supresor dependiente de la ausencia de p53

Doctorand: Irene Ferrer , Irene Ferrer
Director/s: Amancio Carnero Moya
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2009

Generación de herramientas celulares para validación de drogas antitumorales

Doctorand: María Victoria Moneo , María Victoria Moneo
Director/s: Amancio Carnero Moya
Universitat: Universidad Autònoma de Barcelona
Any: 2009

Actualitat

Notícies

El grup de Recerca Biomèdica en Cèl·lules Mare de Càncer del VHIR ha identificat una nova diana terapèutica i treballa en trobar noves teràpies per a aquest tipus de tumor.

La Setmana de la Ciència s’adreça a tots els públics i té com a objectius fer accessible la ciència i la tecnologia a la ciutadania i fomentar les vocacions científiques entre els més joves.

En el Dia Mundial de la Recerca en Càncer, destaquem el model de recerca oncològica del VHIR que permet que els resultats del laboratori es traslladin al més ràpid possible a la pràctica clínica.

Ofertes de treball

Postdoctoral Basic Researcher-Sarcoma Laboratory, Translational Research in paediatric and Adolescent Cancer, VHIR.
Data d'inici:
03/03/2022
Data de fi:
17/03/2022
Document: Descarrega
Predoctoral Researcher-Biomedical Research in Cancer Stem Cells.
Data d'inici:
02/08/2021
Data de fi:
17/08/2021
Document: Descarrega
oferta_predoctoral_biomedicalresearch_CancerStemCells.
Data d'inici:
03/10/2016
Data de fi:
10/10/2016
Document: Descarrega