Vés al contingut

Acreditació ISCIII

El VHIR va ser acreditat com a Institut de Recerca en Salut (IISA) de l'Institut de Salut Carlos III (ISCiii) el 2009, sent un dels primers cinc centres a Espanya acreditats. Posteriorment, el VHIR va obtenir la renovació de l'acreditació en el 2014, i més recentment, en el 2019. Aquesta acreditació reconeix la recerca translacional d'excel·lència realitzada a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Ser un Institut d'Investigació en Sanitària acreditat implica:

  • Promoure la recerca translacional d'excel·lència dins d'un entorn hospitalari.
  • Acostar la recerca bàsica, clínica als serveis de la salut.
  • Crear un entorn d'assistència sanitària, docència i recerca d'alta qualitat.
  • Constituir el lloc ideal per atreure talent i disposar de les instal·lacions científiques i tecnològiques més competitives.

Certificació ISO 9001:2015

El VHIR disposa de la certificació ISO 9001:2015 de Sistemes de Gestió de la Qualitat pels serveis de suport a la recerca proporcionats pel Biobanc, la Unitat d’Estadística i Bioinformàtica (UEB) i l’Academic Research Organization (ARO), la Unitat d’Alta Tecnologia (UAT) i la Unitat de Suport a la Recerca Clínica (USIC) i la Unitat de Cirugia Experimental (ESU). L’obtenció de la certificació ISO 9001 referma el compromís estratègic amb la millora de la qualitat dels processos i serveis oferts.

La Norma ISO 9001 és la eina de Gestió de Qualitat més estesa en tot el món, amb més d’un milió de certificats en 192 països. El principal objectiu de la norma es incrementar la satisfacció del client mitjançant processos de millora contínua. Està pensada per a què les organitzacions que l'apliquin puguin garantir la seva capacitat d'oferir serveis que compleixin amb les exigències dels seus clients. Aquesta norma internacional promou l'adopció d'un enfocament basat en processos quan es desenvolupa, implanta i millora l'eficàcia d'un sistema de gestió de la qualitat, basat -al seu torn- en el cicle de millora contínua PDCA (Planificar, Fer, Comprovar i Actuar).

Els principals beneficis derivats de la certificació ISO 9001 per a les organitzacions són: sistematització d'operacions, millora de l’organització interna, generació d'un nivell major de confiança en l’àmbit intern i extern, augment de la competitivitat, garantia de compliment amb la legislació i normativa relacionada amb els productes i serveis, entre d’altres. 

Sistemes de gestió de la innovació

El VHIR està actualment immers en un procés de certificació del Sistema de Gestió de la Innovació segons la norma UNE 166002:2021. Aquesta norma estableix els principis i directrius per un Sistema de Gestió de la I+D+i per tal d’implementar bones pràctiques a les organitzacions que els permetin ser més innovadores i fomentar l’èxit de les seves innovacions en productes, serveis, processos, disseny organitzatiu o models de negoci. Tot això contribueix a generar més valor per a l’organització, a la millora dels resultats i de la seva competitivitat.

Aquesta certificació involucra a tots els agents involucrats en els projectes d’innovació: gestors d’innovació, direcció, inventors, col·laboradors externs, etc.

Excel·lència en recursos humans

L'abril de 2015, l'Institut de Recerca Vall d'Hebron (VHIR) va obtenir el reconeixement de la Excel·lència de RH a la Comissió Europea. Aquest reconeixement demostra que VHIR recolza els principis generals de la Carta Europea d'Investigadors i un Codi de Conducta per a la Reclutament de Investigadors i recolza fermament el seu compromís de millorar les polítiques i els procediments interns. Aquest reconeixement de l'excel·lència és una oportunitat per establir una Estratègia de Recursos Humans integral i coherent, que hauria de permetre aconseguir una visibilitat internacional proporcionant un entorn laboral favorable a la recerca amb igualtat d'oportunitats, integritat ètica i equilibri laboral.

L'Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HRS4R) és l'eina que estableix la Comissió Europea per implementar els principis de la Carta i el Codi. Per això, l'Entitat ha de sotmetre's als cinc passos:

  • Anàlisi Intern.
  • Desenvolupament d'un Pla d'Acció.
  • Examen i reconeixement de la Comissió Europea.
  • Autoavaluació després de 2 anys.
  • Avaluació externa.

El Març de 2014, el VHIR va iniciar el procés d’obtenció del segell realitzant una primera anàlisi de la legislació aplicable pertinent i l'alineament amb els principis de la Carta i els Codi, posteriorment es van organitzar grups específics per implicar a tot el personal i establir les accions prioritàries. Com a resultat, es va definir el Pla d'Acció VHIR HRS4R de 2015 a 2019 i finalment va ser aprovat pel Comitè Científic Intern a l'octubre de 2014 i pel Patronat el Desembre de 2014.

L'abril del 2017 es va realitzar l'anàlisi intern i, per tant, es va definir un nou pla d'acció per tal d'adaptar-se al nou procés reforçat de HRS4R establert per la UE i a les necessitats actuals de la institució. Amb la finalització del Pla d'Acció 2017-2020, durant l'any 2021 hem emprès la confecció del nou Pla d'Acció HRS4R 2021-2024.

El 7 d'octubre de 2021 va tenir lloc l'avaluació en la qual vam rebre la confirmació que VHIR ha renovat el segell HRS4R per als propers 3 anys.

El Pla d'Acció 2021-2024 pretén abordar objectius clau per a assegurar la millora de les condicions laborals i de desenvolupament professional incorporant més accions que tinguin un impacte directe sobre els nostres professionals. 

Sistema d'assegurament de la qualitat de l'ensenyament universitari

La creació del Màster VHIR en Translacional Biomèdica impulsà la definició i implantació de l'Ensenyament universitari de la Qualitat segons els requisits de l'Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU). Els màsters oficials han de complir els requisits establerts per les agències nacionals per assegurar la qualitat de les seves ensenyances, la seva vigilància i la millora contínua.

El Març 2018 el Màster va obtenir l’acreditació de l’AQU.